NHO Europanytt: 05.10.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om Eurogruppens uttalelse om energiprisene, de britiske konservative sitt landsmøte, Nord-Irland Protokollen, fem nye EU-oppdrag og en uttalelse fra Von der Leyen.

Eurogruppen anbefaler målrettede tiltak mot stigende energipriser

Energiprisene i EU fortsetter å stige. Prisene har doblet seg den siste måneden, med Europas lagre av drivstoff på sitt laveste sesongnivå på mer enn et tiår. Eurogruppen, samlingen av finansministre fra de medlemslandene i EU som har vedtatt euroen, kom onsdag med en felles uttalelse om energiprisene. Eurogruppen tror den nåværende energisituasjonen er forbigående, men understreker behovet å adressere de sosiale effektene av den nåværende pristoppen.  Gruppen anbefaler målrettede tiltak mot de mest sårbare husholdningene for å forhindre energifattigdom. Det er dog stor uenighet om hvordan disse tiltakene skal se ut. Frankrike har gått drastisk til verks og fryst innenlandske gasspriser ved å tvinge tilbydere til selv å betale for forskjellen mellom markedspriser og hva de kan belaste kundene.

Les mer om den franske staten sine tiltak her.

Denne type markedsinnblanding blir kritisert av Luxemburgs energiminister Claude Turmes. Han advarer mot å gripe inn i et energimarked som kommisjonen har brukt 25 år på å skape, og som fungerer godt. En kompromissløsning fra Hellas oppfordrer EU til å bruke inntektene fra EUs kvotesystem til å avlaste forbrukerne for de høye energiprisene.

Les uttalelsen fra Eurogruppen her. // Les mer om saken generelt her og her.

 

Von der Leyen takker Norge for økt gass-import

Norsk gassimport er avgjørende for Europa i den krevende energisituasjonen man står i nå, uttaler EU kommisjonens president, Ursula von der Leyen, i et intervju med Reuters. EU er fortsatt avhengig gassimport; 90 % av gassen til EU importeres fra andre land. Det er imidlertid et problem at gasstilbudet for tiden ikke følger etterspørselen. "Vi er veldig takknemlige for at Norge øker produksjonen, men dette ser ikke ut til å være tilfelle i Russland", sier hun.

Les saken her.

 

Brexit - igjen

Vi har tidligere omtalt utfordringene Brexit og pandemien har skapt for britisk næringslivs tilgang på tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft – da særlig lastebilsjåfører – og ringvirkningene av disse manglene. Dette dominerer enda nyhetsbildet i Storbritannia og har dermed vært tema på det britiske konservative partiets landsmøte i Manchester. Fremtredende medlemmer av partiet har så langt forsøkt å tone ned hvorvidt dette er en konsekvens av Brexit og heller kamuflere det som et resultat av Kovid-19. Kritikken rettet mot EU fra EU-skeptiske konservative politikere har dermed vedvart under landsmøtet med bl.a. en kommentar fra Brexit ministeren David Frost om at «den lange vonde drømmen om EU medlemskap» var over. Det vil fremover knyttes stor spenning til hvordan forsyningskrisen utvikler seg – spesielt etter det mange bedrifter mener er altfor svake tiltak. Boris Johnson innrømte tidligere i dag at kun 127 søknader har blitt mottatt, langt unna de tilbudte 5000 midlertidige visaene for lastebilsjåfører.

Les mer her og her.

 

Brexit minister truer med å oppheve Nord-Irland Protokollen

Protokollen var under Brexit forhandlingene et kompromiss mellom ønske om å opprettholde Belfastavtalen samt tillate UK handelspolitisk frihet. Dette resulterte i en løsning der tollkontroll ble innført for handel mellom Storbritannia og Nord-Irland, en upopulær løsning all den tid Nord-Irland er en del av UK. Særlig bedrifter i Nord-Irland har fått kjenne på konsekvensene av dette, med opp mot 1 av 5 bedrifter som opplever at leverandører i England, Skottland og Wales ikke vil handle med dem. Britiske myndigheter har tidligere truet, og truer nå igjen med å bruke artikkel 16 for å (i praksis) oppheve protokollen. Dette vil være et brudd på avtalen med EU og vil i verste tilfelle kunne resultere i kraftige mottiltak fra EUs side..

Les mer om saken her.

 

EU lanserer nye 'oppdrag' under Horisont Europa

EU-kommisjonen har lansert fem nye EU-oppdrag, kalt 'EU missions', som et nytt virkemiddel for å stimulere til samarbeid om forskning på tvers av og utenfor Europa. 'Oppdragene' er en del av EUs rammeprogram for forsknings og innovasjon Horisont Europa, og er et nytt initiativ i EU-politikken. Deltakere i Horisont Europa, herunder Norge, kan delta i de nylig lanserte oppdragene som skal bidra med forskning innenfor Kommisjonens hovedprioriteter: Helse, klima og miljø.

Les mer her.