NHO

Innhold

NHO Europanytt 06.10.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du blant annet lese om status i Brexitforhandlingene, nedgang i britisk næringslivs europeiske forskningssamarbeid, EUs budsjettforhandlinger samt at Yara og Ørsted går sammen for å produsere grønn ammoniakk i Nederland.

Brexit
Slutten på overgangsperioden nærmer seg stadig, og EU og Storbritannia har fortsatt ikke kommet til en enighet rundt sitt fremtidige forhold. Forrige uke ble den niende og siste offisielle forhandlingsrunden avholdt, og onsdag 30. september startet EU rettslige skritt ovenfor britenes United Kingdom Internal Market Bill. Verken forhandlingene eller den såkalte overtredelsesprosedyren har så langt ført til store fremskritt, og til tross for rapporter om en optimistisk Angela Merkel er de resterende statslederne mer pessimistiske til en mulig avtale.

I helgen avholdt statsminister Boris Johnson og kommisjonspresident von der Leyen en telefonsamtale for å diskutere status quo i forhandlingene. Johnson understreket igjen at han ønsker seg samme handels- og rammevilkår som i EU og Canadas CETA-avtale, og at EU bør tilrettelegge for dette ønsket, tatt i betraktning britenes 45-årige EU-medlemskap. Dette har EU avslått gjentatte ganger bl.a. på grunn av den geografiske nærheten mellom EU og Storbritannia, og kan ikke ha bragt noe nytt inn i samtalene. Lederne ble i det minste enige om å intensivere forhandlingsprosessen.

EUs sjefsforhandler møter denne uken en rekke europeiske fiskeriministre for å diskutere eventuelle kompromissløsninger, før nye forhandlinger begynner i London onsdag.

Les mer om utfordringene knyttet til fiskeripolitikk her.

 

Stor nedgang i britisk næringslivs europeiske forskningssamarbeid siden 2016
Et spørsmål flere stilte seg før folkeavstemningen i 2016 var hvorvidt Brexit ville føre til lavere forskningssamarbeid mellom det britiske næringslivet og deres europeiske motparter. Fire år senere viser søknadsstatistikk i EUs flaggskipsprogram Horisont 2020 at Storbritannia gikk fra nærmere 16 000 internasjonale forskingspartnere i 2016 til 8300 i 2019. Forskningssamarbeidet mellom de øvrige EØS-landene har økt i samme tidsperiode. Det er ventet at Storbritannia fortsatt vil være en del av Horisont-2020, men denne statistikken er et tydelig bevis på usikkerheten som har spredd seg i britisk næringsliv og rundt hvorvidt de vil kunne delta i det kommende Horisont-Europa-samarbeidet.

Boris Johnson har tidligere uttalt at Storbritannia fortsatt skal være en ledende forskningsnasjon, og satte i juli av 300 millioner pund for å lokke til seg verdens ledende forskere og entreprenører. Nedgangen i forskingssamarbeid har imidlertid fått viktige bransjeforeninger til å stille spørsmålstegn ved britisk industri- og næringslivs evne til å hevde seg internasjonalt.

Horisont og forskningssamarbeid er en viktig del av de pågående forhandlingene mellom EU og Storbritannia, og et eventuelt samarbeid er avhengig av en enighet om en bredere avtale. Storbritannias sjefsforhandler, David Frost har sagt at en avtale for britisk deltakelse i EUs programmer begynner å ta form. Rykter vil imidlertid også ha det til at enkelte mener prislappen er for høy, og at britene derfor ønsker en korreksjonsmekanisme som tar i betraktning forholdet mellom medlemskapskontingenten og de bevilgede midlene.

Les mer her.

 

Siste nytt om EUs langtidsbudsjett
Det er denne uken plenumssamling i Europaparlamentet, og et av de viktigste punktene på agendaen mandag var diskusjonene rundt EUs langtidsbudsjett. Parlamentet har over lenger tid avvist det foreløpige budsjettforslaget, og mandag understreket parlamentarikerne at Rådets forslag for at budsjettet skal bidra til økt rettssikkerhet i medlemsland fortsatt ikke er godt nok. Parlamentet, sammen med medlemsland som Danmark, Sverige og Nederland mener at det foreslåtte instrumentet ikke vil fungere praktisk, ettersom det setter en for høy juridisk terskel for å holde midler tilbake fra såkalte illiberale land.

Utover garantier for rettssikkerhet, er det også uenighet rundt parlamentets ønske om skatter på EU-nivå og mer midler til viktige rammeprogram.

Forlenget uenighet om budsjettet vil forsinke bruken av midler til gjenreisning av økonomien i EU -landene.

Les mer om gårsdagens diskusjoner her.

 

Lær mer om kvotehandelsregimet og hva det betyr det for kraftprisen og kutt i Norge samt utslipp i andre land
NHO inviterer sammen med Energi Norge, Industri Energi og LO til webinar om kvotehandelsregimet. Webinaret er det andre i en seminarrekke som vil sette fokus på flere temaer knyttet til EUs klima, miljø og energipolitikk og hvordan dette påvirker Norge.


Under webinaret vil Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE og Hæge Fjellheim fra Refinitiv se nærmere på spørsmål som hvordan kvotehandelsregimet har utviklet seg, hvilke virkemidler som tas i bruk og hva effekten er.

Det vil bli satt av tid til både spørsmål og diskusjon etter innledningene.

Tid og sted: Fredag 09. oktober 2020, kl. 10.00-11.00
Påmelding: Påmelding kan gjøres til robert.hansen@lo.no – egen lenke til webinaret vil bli sendt ut etter mottatt påmelding.

 

Yara og Ørsted går sammen for produksjon av grønn ammoniakk i Nederland
Yara og danske Ørsted kunngjorde i går at de skal samarbeide om produksjon av grønn ammoniakk i Nederland. Ørsted, som er en stor aktør innen havvind ønsker å bruke overskuddskraft fra sin nye vindpark utenfor kysten av Nederland til å produsere hydrogen. Sammen med Yara skal de nå utforske mulighetene for å bruke denne hydrogenen som innsatsfaktor ved Yaras ammoniakkfabrikk i Sluiskil, Nederland. Ammoniakk er en viktig innsatsfaktor i gjødselproduksjon og dekarbonisering av ammoniakkproduksjonen kan bidra med substansielleutslippsreduksjoner. Videre kan slik ammoniakk også brukes som drivstoff for skip, noe som kan bidra med substansielle utslippskutt i en sektor som er vanskelig å dekarbonisere gjennom elektrifisering.

Les mer om Ørsted og Yaras planer her.

 

NHO Brussel søker studentpraktikant og trainee
Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant! Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap, eller økonomi.

NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon. I Brussel jobber vi for at interessene til norske bedrifter ivaretas i den europeiske politikkutformingen sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa. I tillegg til arbeidslivsspørsmål jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og brexit og utviklingen av det indre markedet.

Gjennom et opphold hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked. 

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.

Begge stillingene har søknadsfrist 30. oktober 2020

Du kan lese mer om stillingene og søknadsprosessen her.

 

Denne uken i EU:

  • Mandag-torsdag: Plenumssamling I Europaparlamentet;
  • Mandag 5. Oktober – torsdag 22. oktober: European Week of Regions and Cities;
  • Tirsdag: EU-Ukraine Summit;
  • Onsdag: Parlamentet voterer over klimaloven;
  • Onsdag: Parlamentet voterer over European Forest Strategy;
  • Torsdag: Møte i EFTAs arbeidsgruppe for energi.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: