NHO Europanytt: 07.09.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens europanytt kan du lese mer om valget i Tyskland, mangel på britisk arbeidskraft, politisk enighet om rammeverket for dansk energiøy, og tysk industristøtte til mikroelektronikk og batterier.

Valget i Tyskland

Sosialdemokratenes (SPD) kanslerkandidat Olaf Scholz synes å ha tatt ledelsen på meningsmålingene frem mot valget. Med et overtak på fem prosent over Laschet sin CDU/CSU ligger det an til et mulig brakvalg for SPD. Scholz har uttrykt et ønske om å danne en koalisjon med De Grønne, men vil trolig ha behov for støtte fra et tredje parti for å oppnå et flertall i parlamentet ifølge meningsmålinger. Det spekuleres i om det tredje partiet da vil være liberale FDP eller venstrepartiet Die Linke. Det tyske valget ser ut til å bli blant de jevneste på lang tid.

Les mer om valget her.

 

Danmark bygger energiøy i Nordsjøen

Den danske regjeringen har fått bred politisk støtte om bygging av to kunstige energiøyer i Nordsjøen og utenfor Bornholm. I Nordsjøen vil den kunstige øyen være knutepunkt for 3 gigawatt havvindparker med mulighet for 10 gigawatt på sikt. I Østersjøen vil elektriske installasjoner være knutepunktet for 2 gigawatt havvindparker.

Energiøya i Nordsjøen vil være koblet til omkringliggende havvindparker og til flere lands strømnett. Øya vil også bli installert med teknologi for å konvertere den grønne kraften til drivstoff for skip, fly og lastebiler. Løsningen med en kunstig øy gir muligheter for å utvide øya med f.eks. en havn og fasiliteter for lagring og konvertering av den grønne kraften til drivstoff for fly, skip og lastebiler. Ifølge avtalen i folketinget må Staten til enhver tid være majoritetseier, mens private eierskap vil stå for 49,9 prosent. av øya, med mindre markedet tilsier at et lavere privat eierskap er mer hensiktsmessig.

Les mer om planene på siden til det danske klima og energidepartementet. // Se faktaark om energiøyene her.

 

Britisk mangel på arbeidskraft kan vedvare i opptil 2 år

Confederation of British Industry (CBI) har publisert en rapport som fremhever hvorfor britisk økonomi i større grad opplever akutte mangler på arbeidskraft, på tvers av sektorer og utdanningsnivåer, samt kommer med forslag til tiltak for å motvirke problemstillingen. Særlig Brexit, kombinert med pandemien trekkes frem som avgjørende momenter for den nåværende mangelen på kvalifiserte arbeidstakere. Under pandemien har flere utenlandske arbeidere dratt fra Storbritannia, noe som påvirker sektorer som serveringsbransjen, logistikk, osv. Samtidig gjør nye regler for innvandring det vanskeligere å erstatte de som har forlatt landet. CBI etterspør at regjeringen åpner ytterligere opp for fleksible løsninger for midlertidige visa samt fortsatt økt satsing på omskolering / treningsprogrammene.

Les rapporten i sin helhet her.

 

Tyskland med milliardstøtte til batteri og mikroelektronikkindustriene

I tråd med EUs industrisatsing innen næringer av stor strategisk betydning for grønn og digital omstilling, har Tyskland tatt initiativ til industriprosjekter (IPCEI) innen batterier og mikroelektronikk. Gjennom denne statsstøtteordningen skal Opel motta €437 millioner til batteriproduksjon, av totalt €3 milliarder som er holdt av til liknende prosjekter. Den tyske regjeringen planlegger også å bruke like mye langs verdikjeden for mikroelektronikk. Norge kan også delta i IPCEI, og har foreløpig meldt seg på i IPCEI for hydrogen.

Tysklands støtte til batteriproduksjon // Tysklands satsing på mikroelektronikk