NHO

Innhold

NHO Europanytt: 08.06.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om votering over EUs vaksinesertifikat som skjer i dag, det kommende G7-møtet, prioriteringene til det kommende slovenske formannskapet, og om grønne forretningsmuligheter i Spania med Next Generation EU.

Plenumsuke i Strasbourg: Vaksinesertifikat og Europa-sommer på agendaen

Europaparlamentet skal i plenum i dag votere over EUs forslag om vaksinesertifikat, ordningen som skal forenkle fri bevegelse i Europa til sommeren – og under pandemien. Resultatet fra voteringen offentliggjøres onsdag morgen, men det er ventet at saken får flertall. EUs hastebehandling av saken har hittil gått etter planen, og EU er tydelige på at sertifikatene vil kunne tas i bruk f.o.m. 1. juli.

Vaksinesertifikatene skal utstedes av nasjonale myndigheter, være gratis, og tilgjengelig både digitalt og fysisk. Sertifikatet vil bekrefte om en person er vaksinert, har hatt Covid-19-infeksjon tidligere, eller har en negativ test. Systemet for vaksinesertifikatene vil eksistere i 12 måneder og vil dekke alle EU-land, inkludert Norge og de andre EØS-landene.

Les mer om EUs vaksinesertifikat her.

 

G7-møte i Cornwall – en ny grønn kurs for verdensøkonomien post-corona?
Denne helgen møtes lederne fra noen av verdens største utviklede økonomier, samt enkelte inviterte land som Australia og India, med formål om å sette kursen for post-covid-økonomien. Temaene for møtet inkluderer kampen mot pandemien, vaksinedonering, sterkere globalt helsesystem, klimainnsats, og en global minstesats på selskapsskatt. Fra et næringslivsperspektiv er den internasjonale skattereformdebatten spesielt viktig, særlig ettersom landenes finansministre allerede har blitt prinsipielt enige om en minstesats på 15% skatt for multinasjonale selskaper. Møteplassen Cornwall har også symbolsk betydning, gitt sin posisjon som en av Storbritannias ledende regioner innen grønn teknologi. Vertsnasjonen Storbritannia vil derfor forsøke å sikre gode forutsetninger forut for COP-26-konferansen i Glasgow i november.

Les mer her.

 

Gjenreisning og europeisk sikkerhet står høyt hos det kommende EU-formannskapet

1.juli tar Slovenia over det roterende formannskapet i EUs ministerråd. Under mottoet "Together. Resilient. Europe." skal landet fortsette arbeidet med bl.a. utrullingen av EUs gjenreisningspakke og gjenreisning etter pandemien. Slovenia har på forhånd varslet fire hovedprioriteringer for sin periode: Styrking av EUs gjenreisning og motstandsdyktighet, arbeidet med 'Konferansen om Europas Fremtid', rettsikkerhet, og økt sikkerhet og stabilitet i Europa. Bl.a. vil de ha fokus på å styrke Schengen- og justissamarbeidet, europeisk cybersikkerhet, og utviklingen av en 'europeisk helseunion'.

Les mer på formannskapets nettsider.

 

Grønne forretningsmuligheter i Spania med Next Generation EU

NHO samarbeider med Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet for å kartlegge forretningsmulighetene som byr seg i EUs medlemsland i sammenheng med EUs Grønne giv og gjenreisningspakken Next Generation EU. En del av kartleggingen har resultert i en videoserie med informasjon om de viktigste enkeltmarkedene i Europa: Først ut er en informasjonsvideo om Spania, der du bl.a. møter Tore Myhre, direktør for NHOs internasjonale avdeling.

Spanias gjenoppbyggingsplan er på opptil €140 milliarder, og vier betydelige midler til utvikling av grønt hydrogen, utvidelse av kraftnettet, elektrifisering av transport, og ulike digitaliseringsprosjekter.

Neste episode om Frankrike kommer 15. juni og Tyskland 22. juni.

Se videoen om mulighetene i Spania // Klikk her for å få med deg lanseringen av Frankrike-episoden