NHO

Innhold

NHO Europanytt 08.09.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du blant annet lese om fremdriften i EUs budsjettforhandlinger, utskifting- og ommøblering i europakommisjonen, denne ukens brexitforhandlinger samt forslag til forsterket utslippsmål for 2030.

EUs langtidsbudsjett 2021 - 2027

Under forhandlingene om godkjennelsen av EUs langtidsbudsjett på ca. 1070 milliarder euro, la Europaparlamentet i går frem forslag om en budsjettøkning på 110 milliarder euro øremerket prosjekter som Erasmus og Horisont Europa. Avgifter på EU-nivå var et av temaene under sommerens budsjettforhandlinger, og Parlamentet ønsker nå å innføre en juridisk forpliktelse om avgifter, blant annet for å delfinansiere EUs gjenreisningspakke. I tillegg ble innretningen og størrelsen på den grønne delen av budsjettet, deriblant en forpliktelse om at 30% av midlene avsettes til miljøvennlige prosjekter, diskutert.

Fra medlemslandenes side mener man at det er lite handlingsrom, siden budsjettet allerede er EU-historiens høyeste/største. Dessuten fremholder de at en juridisk forpliktelse om avgifter er for mye å be om, spesielt ettersom kommisjonen ikke har fremmet et formelt forslag. Medlemslandene vurderer derfor hvordan de kan justere ordlyden fra sommerens budsjettavtale for å tilfredsstille alle parter, uten at det medfører økte ambisjoner.

Les mer her

Rokade og utskifting i Europakommisjonen

I kjølvannet av tidligere handelskommisær Phil Hogans avgang, ble det i dag klart at en av kommisjonens første visepresidenter, Valdis Dombrovskis fra Latvia, tar over handelsporteføljen. Valget av den tidligere statsministeren kom ikke som noen stor overraskelse, ettersom kommisjonspresident Von der Leyen ønsket en erfaren kommissær med fartstid i kommisjonen.

Inn som ny irsk kommissær kommer første visepresident i Europaparlamentet, Mairead McGuinness, som skaper økt kjønnsbalanse i kommisjonen, og får ansvar for finanstjenester, finansiell stabilitet og kapitalmarkedsunionen.

Les mer her

Nye Brexitsamtaler i London denne uken

Denne uken tar EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, og hans britiske likekvinner- og menn fatt på nok en runde med Brexitforhandlinger. Forut for dette har det kommet uttalelser om alt fra at britene ønsker å skrote utemeldingsavtalen som inkluderer protokoller om statsstøtte og den nord-irske tollgrensen, til at britene ikke er redde for å stå uten en avtale. Statsminister Boris Johnson uttalte under en videosendt pressemelding at om en avtale ikke er inngått innen den 15 oktober, ser det mørkt ut for håpet om inntredelse av en frihandelsavtale på nyåret.

Ukens forhandlingsprogram inneholder blant annet diskusjoner om konkurransepolitikk, justissamarbeid, energi og varehandel..

Les mer her

Koordinerte reiserestriksjoner

Forrige fredag la kommisjonen frem et nytt forslag for mer koordinerte reiserestriksjoner. Det nye forslaget inneholder blant annet et fargekodesystem som kategoriserer geografiske områder etter smittefare. Forslaget vil også gi det europeiske senteret for smittevern- og kontroll myndighet til å oppdatere EØS-kartet med fargekoder på ukentlig basis.

Uavhengig av om kommisjonen får gjennomslag for forslaget vil det kun være av rådgivende og anbefalende karakter, all den tid helsepolitikk er medlemslandenes kompetansefelt.

Forslaget skal diskuteres i rådet over de neste ukene, og det er ventet at en avgjørelse vil ble tatt i anledning deres månedlige møte om allmenne spørsmål den 22. september.

Les mer her

 

Frankrike legger frem hydrogenstrategi

Frankrikes finansminister, Bruno Le Maire avduket i dag landets nye karbonfrie hydrogensatsing. Den ambisiøse strategien får et budsjett på 7 milliarder euro, og målet er å utvikle en fullverdig, nasjonal verdikjede, som dekker alt fra forskning og opplæring til teknologi, produksjon og konsum. Finansminister Le Maire innrømmer at det på kort sikt ville vært lettere å importere utenlandsk hydrogen, men understreker at i bytte mot tålmodighet vil Frankrike forhåpentligvis oppnå en 6.5-gigawatt elektrolysekapasitet innen 2030 og hydrogendrevne fly innen 2035.  

Både Tyskland og EU har tidligere i år lagt frem ambisiøse hydrogenstrategier. Denne uken møtes også Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel for å diskutere finansieringen av prosjekter i regi av et fransk-tysk hydrogensamarbeid.

Les mer her

 

Forslag til forsterket utslippsmål for 2030 kommer 16. september

Ursula von der Leyen vil etter alle solemerker kunngjøre kommisjonens forslag til forsterket utslippsmål for 2030 når hun holder sin årlige State of the European Union tale den 16 september. Von der Leyen har tidligere uttalt at kommisjonen vil legge frem et forslag om å øke ambisjonsnivået fra dagens 40 prosent reduksjon til 50 eller 55 prosent innen 2030. Denne uken offentliggjør en rekke komiteer i Europaparlamentet sine posisjoner for hva som bør være ambisjonsnivået for EU frem mot 2030. Mandag vedtok landbrukskomiteen at de støttet et mål om 55 prosent reduksjon, Industrikomiteen fulgte etter på tirsdag med et knapt flertall for 55 prosent. I morgen voterer miljøkomiteen, som har saksansvaret på vegne av parlamentet. Det forventes at denne komiteen også vil stille seg bak et ambisiøst måltall for 2030.

Norske myndigheter meldte tidligere år inn et forsterket utslippsmål til FN på 50 prosent, med åpning for en ytterligere økning til 55 forutsatt at EU gjorde det samme. Følgelig vil kommisjonens innstilling og den endelige behandlingen i rådet ha stor innvirkning på norsk klimapolitikk frem mot 2030.

Les mer her

 

Denne uken i EU:

Mandag: Andre runde av EUs trilog om langtidsbudsjettet
Mandag-onsdag: European Competition Days avholdes i Berlin;
Tirsdag-torsdag: Brexit-forhandlinger i London;
Torsdag: High-Level Group on Competitiveness and Growth i regi av det tyske formannskapet;
Fredag: Uformelle ministermøter i Eurogroup og Ecofin;
Fredag: Tredje runde av EUs trilog om langtidsbudsjettet

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: