NHO Europanytt: 08.10.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om endringer i det globale skattesystemet, det siste fra EU innen kunstig intelligens, EUs rapport om Arktis, Spania som foreslår EU gassreserver, og trafikksikkerhet på plenumsagendaen i Parlamentet.

Endringer i det globale skattesystemet

130 OECD land møtes i Paris i dag og kommer etter alt å dømme til enighet om å endre det globale systemet for selskapsskatt, og å etablere en minstesats for beskatning på 15%. I tillegg vil verdens 100 største selskaper måtte betale skatt i alle jurisdiksjoner de opererer, basert på et komplekst beregningsgrunnlag. Formålet er å begrense skadelig skattekonkurranse land imellom og beskatte de digitale globale gigantene mer. Det er den første grunnleggende endringen i systemet for grenseoverskridende selskapsbeskatning på hundre år. Den digitale revolusjonen og teknologigiganters etablering av selskaper i land med relativt lave satser, har utfordret det etablerte systemet. Flere land i EU, UK og Frankrike, og EU selv, har varslet innføring av digitale skatter hvis ikke det ble en endring. EU landene Irland og Estland, som tidligere motsatte seg dette, er nå med på avtalen.

Den viktigste forutsetningen for avtalen er imidlertid at USA er med på den, gjennom en ratifisering i kongressen. Avtalen antas å inneholde forutsetninger om at det skjer, for at land som har/vil innføre digitale skatter skal droppe dette.

Mye arbeid gjenstår videre gjennom å utforme de detaljerte reglene om skattested og skattegrunnlag. Det antas at det presenteres mer detaljer rundt dette mot slutten av oktober.

Les mer her.

 

EU & AI: Stadig ønske om strengere regulering

Europaparlamentet vedtok denne uken forbud mot at politiet skal kunne bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi, og bruk av AI-verktøy forebyggende til, å peke ut mulige kriminelle før en kriminell handling faktisk har funnet sted, såkalt 'predictive policing'. Parlamentet vedtok også forbud mot private ansiktsgjenkjennings-databaser. Vedtaket fikk overveldende flertall, og sender dermed klare signaler om hvordan Parlamentet vil stemme i de kommende forhandlingene om EU-regulering av kunstig intelligens – et lovforslag som ble fremlagt av Kommisjonen i april.

Les resolusjonen med forbudet her // les mer her.

 

Arktis på EU-agendaen

Europaparlamentet vedtok onsdag en såkalt "egen rapport" om Arktis. Rapporten fremholder for at det er viktig å bevare Arktis som en fredelig region med konstruktivt samarbeid over landegrensene, i en tid preget av økt geopolitisk usikkerhet. Samtidig peker rapporten på næringslivets betydning for å utvikle bærekraftig industri og teknologi til bruk  både i de lokale samfunnene og i Europas grønne omstilling.  Dette ser vi fra norsk næringslivs side på som svært viktig. Neste uke presenterer Kommisjonen og Den europeiske utenrikstjenesten (EEAS) EUs nye strategi for Arktis.

Les Parlamentets pressemelding her // Les rapporten her.

 

Spania foreslår felles gassreserver

EUs energikommissær, Kadri Simson sa til EU parlamentet denne uken at kommisjonen vil presentere sin reform av EUs gassmarkedsregler innen desember.

Hva forslaget konkret kommer til å innebære er fortsatt uklart.  En av ideene som Spania har fremmet, er at EU skal kjøpe gass i fellesskap for å dra nytte av innkjøpskraften i sitt indre marked på 450 millioner forbrukere.

Forslaget går ut på at EU -land oppretter en sentralisert europeisk plattform der land i fellesskap kan kjøpe gass, og bruke denne til å etablere "strategiske gassreserver", slik at EU land kan dele gasslagerene sine med hverandre.

"Felles retningslinjer for gasslagring kan "dempe og jevne prisøkninger", mens koordinering av landenes gassinnkjøp vil øke forhandlingsstyrken, sa Spania i en felles uttalelse med Frankrike, Hellas, Romania og Tsjekkia tirsdag.

Les mer om forslaget her // Er felles europeiske gasreserver en dårlig ide? Les kommentar fra tenketanken CEPS her.

 

Trafikksikkerhet på agendaen

Det er ikke bare klimagassutslipp som skal reduseres kraftig innen 2030. Denne uken stemte et flertall i parlamentet for en ny strategi for trafikksikkerhet. Strategien har som har mål å redusere alvorlige skader og dødsfall med 50% innen 2030.

Strategidokumentet fastslår at bevilgninger til infrastrukturprosjekter bør prioriteres til de prosjekter med de største potensielle sikkerhetsforbedringene. Dette bør inngå i den kommende revisjon av EUs rammeverk for utvikling av de transeuropeiske nettverkene for transport (TEN-T).

Parlamentsmedlemmene ønsker også at EU-kommisjonen skal bidra til at sykkelinfrastruktur som midlertidig ble etablert under Covid-19-pandemien blir permanent. Kvalitetskrav for gang- og sykkelinfrastruktur og krav til opplæring om sårbare trafikanters behov må etableres.

Les strategien her.

 

NHO Brussel søker ny trainee og ny studentpraktikant for våren 2022 – søknadsfrist 15. oktober!

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye kollega! NHO Brussel søker en ny trainee og en ny studentpraktikant for våren 2022, med oppstart tidlig januar.

Les mer om stillingene og søknadsprosessen her.