NHO Europanytt: 09.04.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om Kina som planlegger samarbeid med EU om en felles taksonomi, europeiske energiministre som ønsker felles retningslinjer for hydrogen, at den britiske regjeringen bevilger 250 mill. euro for deltakelse i Horisont Europa, samt en rekke aktuelle webinarer som arrangeres i den kommende uken.

Kina for et EU-samarbeid om en felles taksonomi

Kina vil inngå samarbeid med EU om taksonomien: Planen er å enes om og implementere et felles klassifiseringssystem for bærekraftig finans, som vil gjelde for begge markedene, i løpet av 2021. Ifølge Kinas sentralbanksjef er samarbeidet med EU et viktig skritt på veien mot landets målsetning om klimanøytralitet innen 2060. Et globalt taksonomi-samarbeid vil være gjenstand for diskusjon under det kommende G20-summit i oktober, hvor Kina planlegger å sette opp en egen bærekraftig finans-gruppe for å etablere samarbeid for arbeidet med et felles veikart for den videre utviklingen av taksonomien.

Les mer her (betalingsmur).

 

Europeiske energiministre ønsker felles europeiske retningslinjer for hydrogen

På høynivåkonferansen "Hydrogen in Our Societies – Building Bridges” som gikk av stabelen denne uken tok en rekke av EUs energiministere til orde for at det er behov for felles-europeiske reguleringer for hydrogenproduksjon, for å gi forutsigbarhet og klare rammer for å stimulere i hydrogenproduksjon i Europa. EU har store ambisjoner knyttet til hydrogen, og ser på hydrogen som et viktig bidrag til dekarbonisering og som en mulighet til å bygge nye arbeidsplasser og ny industri med et betydelig globalt markedspotensiale. Dog mangler man per i dag et helhetlig rammeverk som regulerer hydrogenøkonomien.

Les mer her.

 

Den britiske regjeringen bevilger 250 millioner euro for britisk deltakelse i Horisont Europa

I kjølvannet av Brexit deltar ikke UK lenger direkte i de ulike EU-forskningsprogrammene, men betaler en deltakeravgift for deltakelse utvalgte programmer. I den anledning har den britiske regjeringen tidligere uttalt at om forskningsmiljøer ønsker å delta i rammeprogrammer som Horisont Europa må de selv dekke kostnadene. Dette har vist seg problematisk for britenes forsknings- og innovasjonbyrå (UKRI) som nå må dekke en årlig deltakeravgift på nærmere 2 milliarder pund fra sitt eget budsjett på 9,1 milliarder pund. 1. april bevilget imidlertid regjeringen 250 millioner pund for å dekke deler av deltakerkostnadene. Bevilgningen kom kort tid etter at USA og Joe Biden økte amerikansk FoI-støtte med 325 milliarder dollar.

Storbritannia er et viktig FoI-land, og har mange viktige og potensielle samarbeidspartnere for norske aktører.

Les mer her.

 

NHO og Fortum inviterer til CCS-webinar

Sammen med Fortum Oslo Varme arrangerer NHO Brussel onsdag neste uke et webinar for å belyse potensialet for karbonfangst og -lagring fra energigjenvinningsanlegg. For å dra oss gjennom dette har vi invitert representanter fra Fortum Oslo Varme, analysebyrået Endrava og den sveitsiske avfallsorganisasjonen VDSA.

Webinaret arrangeres 14. april, kl. 11:00. Meld deg på her.

 

NHO arrangerer webinar om Horisont Europa – Digitalisering, industri og romvirksomhet

NHO, Forskingsrådet og Innovasjon Norge inviterer NHOs medlemsbedrifter til vårt andre webinar om Horisont Europa. Webinaret vil gi et et dybdeblikk innenfor feltene digitalisering, industri og romvirksomhet, hvor det finnes mange spennende muligheter til samarbeid og nye innovasjoner, bl.a. innenfor AI, automatisering, skytjenester og robotisering. Vi vil også gi informasjon om Digital Europe Programme.

Om din bedrift sitter inne med en god idé innen et av disse områdene, men mangler ressurser eller samarbeidspartnere, bør dere derfor få med dere vårt neste webinar for å få informasjon om:

  • Hvilke muligheter som eksisterer for digitaliserings- og industriorienterte bedrifter?
  • Hvorfor det er interessant for din bedrift å søke om midler?
  • Hvordan du skal gå frem for å søke – enten alene eller i samarbeid med andre?

Webinaret arrangeres 13. april, kl. 08:30-09:30.

Om du ikke fikk med deg vårt innledende webinar om Horisont-programmet kan det være nyttig å se dette først. Det vil arrangeres ytterlige to tematiske webinarer frem mot sommeren. 

Les mer om programmet og meld deg på her // Se opptak av det første webinaret her.

 

NHO-webinar om geopolitiske konsekvenser av EUs Green Deal

Neste uke arrangerer NHO webinar om EUs Green deal og de geopolitiske utfordringene den gjennomgripende miljøstrategien vil kunne medføre. Hva bør EU gjøre for å sikre at Green Deal blir en drivkraft for internasjonalt klimasamarbeid og økonomisk utvikling, og ikke en kilde til konflikt? Hva er mulighetene og utfordringene for norsk næringsliv? Gjestetaler vil være Mark Leonard, direktør i European Council on Foreign Relations (ECFR) og en av ekspertene bak den nylige rapporten "The geopolitics of the Green Deal".

Webinaret arrangeres 16. april, kl. 13:00-14:15.

Les mer og meld deg på her.