NHO

Innhold

NHO Europanytt 09.10.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du blant annet lese om status i Brexitforhandlingene, EUs langtidsbudsjettforhandlinger, at Europaparlamentet ønsker et mer ambisiøst 2030-mål, den europeiske regionsuka og om koordinerte reiserestriksjoner.

Brexit
Til tross for at EU har understreket at mye gjenstår er rapportene fra denne ukens Brexitforhandlinger positive. En avtale om trygderettigheter er nesten i mål, og det er også en viss fremgang å spore i diskusjonene om statsstøtte. Brussel har lenge etterspurt garantier samt skisser over det fremtidige statsstøtteregimet, noe britene så langt ikke har levert i tilstrekkelig grad. Britenes sjefsforhandler, David Frost uttalte imidlertid onsdag at Storbritannia kan dra nytte av en konfliktløsningsmekanisme, spesielt ettersom EU-land ofte subsidierer mer enn UK. Frost uttalte også at de to partene ser på muligheten for å enes om mer omfattende bestemmelser enn det som er vanlig i frihandelsavtaler.

Angående fiskeripolitikk har ministre fra åtte av EUs kyststater gitt Barnier beskjed om å føre en hardere linje ovenfor britene, og de ønsker spesielt å fjerne britenes forslag om årlige kvoteforhandlinger fra forhandlingsbordet.

Selv om pilen peker i riktig retning gjenstår det imidlertid å se hvorvidt britene fortsatt vil ønske å forhandle om man går på overtid av deres tidsfrist, som er før EU-toppmøtet 15. oktober. Spesielt etter at statsminister Johnson visstnok har fortalt Rådspresident Charles Michel at UK er klare til å forlate overgangsperioden uten en avtale.

Les mer her.

 

Europaparlamentet ønsker mer ambisiøst 2030-mål
Europaparlamentet behandlet denne uken EUs nye klimaambisjoner for 2030. Med et knapt flertall ble parlamentets endelige posisjon at EU må redusere sine klimagassutslipp med 60% innen 2030 mål mot 1990. Dette i kontrast til kommisjonens forslag om 55 prosent reduksjon. Motrøstene i debatten pekte på at 55 prosent i seg selv vil bli svært krevende, og stilte spørsmålstegn ved realismen i å øke målet ytterligere. Forslaget går nå videre til endelig behandling i rådet, der det tyske formannskapet har saken som en prioritert sak de ønsker at skal være avgjort før nyttår. Fra mange hold oppfattes parlamentets vedtak som en taktisk manøver for å legge press på rådet til å konkludere med 55 prosent, og ikke lavere slik enkelte land har tatt til orde for.

Mer om parlamentets behandling av saken her.

 

European Week of Regions and Cities
Mandag gikk startskuddet for den europeiske regionsuka (EWRC), som i år blir arrangert digitalt, men til gjengjeld over hele tre uker sammenlignet med en uke under foregående år. EWRC er et samarbeidsprosjekt mellom den europeiske regionskomitéen (CoR) og kommisjonen, og Brussels største årlige arrangementet for regionspolitikk. I 2019 deltok over 9000 på de mer enn 330 arrangementene, som har som formål å styrke europeisk samholdspolitikk samt den viktige rollen byer og regioner spiller i EUs politiske, økonomiske og sosiale prosesser.

Regjeringen skriver at norsk tilstedeværelse under regionsuka er heller en regel enn et unntak, og også i år deltar flere norske aktører aktivt, deriblant de norske regionskontorene i Brussel som allerede har arrangert flere seminarer.

Les mer om EWRC her.

 

Fortsatt fastlåste forhandlinger rundt EUs langtidsbudsjett (MFF) og gjenreisningspakke (NextGenerationEU)
Det har vært misnøye i Europaparlamentet over hvor mye budsjettforslaget bl.a. prioriterer til forskning og utvikling, og utdanning. I et forsøk på å bevege parlamentarikerne hadde det tyske formannskapet i forkant av denne ukens plenumsmøte, lagt til noen ytterligere milliarder til slike formål. Det nye forslaget ble blankt avvist torsdag ettermiddag, og forhandlingene er nå utsatt til onsdag neste uke.

Samtidig pågår det en separat forhandling mellom institusjonene om rettsstatsbetingede EU-midler. Disse samtalene vil fortsette mandag og tirsdag.

Dette er også spesielt viktig for gjenreisningspakken NextGenerationEU og den såkalte Recovery and Resilience Facility, som ble foreslått sammen med langtidsbudsjettet.

Les den tyske EU-ambassadørens brev til Europaparlamentet her.

 

EU-ambassadørene stemmer over koordinerte reiserestriksjoner
Kommisjonen la 4. september frem et utkast til samordnede reiserestriksjoner, for å sikre et velfungerende indre marked og en så fri flyt av personer som er mulig under en pandemi. Det har så langt vært vanskelig å komme til en enighet, og debatten understreker EUs manglende kompetanse innen helse, som har gjort det vanskelig å innføre like kriterier for maskebruk, sosiale sammenkomster samt stengte skoler og kontorer.

I dag møtes medlemslandenes EU-ambassadører for å stemme over et kompromissforslag fra det tyske formannskapet. Kompromissforslaget, som ble ferdigstilt torsdag kveld, inneholder ingen retningslinjer for et av de vanskeligste samarbeidspunktene, obligatorisk testing eller obligatorisk karantene for reisende som ankommer fra høy-risikosoner. I generelle trekk ønsker formannskapet med det endrede forslaget å oppfordre til økt samarbeid, uten å krenke medlemslandenes nasjonale og lokale forskrifter.

Les mer her.

 

NHO Brussel søker studentpraktikant og trainee
Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant! Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap, eller økonomi.

NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon. I Brussel jobber vi for at interessene til norske bedrifter ivaretas i den europeiske politikkutformingen sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa. I tillegg til arbeidslivsspørsmål jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og brexit og utviklingen av det indre markedet.

Gjennom et opphold hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked. 

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.

Begge stillingene har søknadsfrist 30. oktober 2020.

Du kan lese mer om stillingene og søknadsprosessen her.

 

Neste uke i EU:

 • Mandag 5. oktober – torsdag 22 oktober: Den europeiske regionsuka (EWRC);
 • Mandag: Utenriksministermøte i Rådet;
 • Mandag: Møte i EFTAs komité for tekniske handelshindringer;
 • Tirsdag: Møte i EPSCO-Rådet;
 • Tirsdag: General Affairs Council (Rådet for almenne saker);
 • Onsdag: Gjenopptakelse av trilogen rundt EUs langtidsbudsjett og gjenreisningspakke;
 • Onsdag: Kommisjonen legger frem metanstrategi;
 • Onsdag: Kommisjonen legger frem kjemikaliestrategi;
 • Onsdag: Kommisjonen legger frem Renovation Wave;
 • Torsdag: Sosialt trepartsmøte (TSS);
 • Torsdag-fredag: EU-toppmøte. Agendaen inkluderer: Covid-19, Brexit, klima og EU-Afrika-samarbeidet;
 • Torsdag-lørdag: Erasmusdagene 2020.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: