NHO Europanytt: 15.09.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens utgave av Europanytt tar vi for oss Ursula von der Leyen's State of the Union tale for Europaparlamentet. Talen tok som forventet for seg bl.a. Afghanistan, forsvarssamarbeid på EU plan, pandemien, mikroelektronikk m.m. Nedenfor oppsummerer vi noen av de viktigste punktene.

Helseberedskap

Ursula von der Leyen brukte en stor del av talen sin på helseberedskapen i EU. 522,4 millioner vaksinedoser er satt i EU siden desember 2020, og mer enn 250 millioner EU -borgere er nå fulltvaksinert. Covid-sertifikatet er et eksempel på god EU koordinering. Von der Leyen var også tydelig med å trekke frem EUs rolle som eksportør av vaksiner, hvor halvparten av alle EU-produserte vaksiner sendes ut av unionen. I tillegg ble opprettelsen av Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) annonsert som et ledd i arbeidet mot en europeisk helseberedsskapsunion.

 

Økonomi

Kommisjonspresidenten så optimistisk på den økonomiske utviklingen. EUs økonomi vokser nå raskere enn både USA og Kina (5 prosent i siste kvartal). Likevel oppfordret hun til tålmodighet og varsomhet i den økonomiske gjenreisning, og at man ikke må gjenta feilen fra eurokrisen i 2009 ved å avslutte tiltak for tidlig.  NextGenerationEU ble også trukket frem som et ledd i gjenreisningen av den europeiske økonomien, både på kort og mellomlang sikt – med gode muligheter for å påvirke strukturell reform av økonomiene til medlemsland.

 

Strategisk autonomi og en European Chips Act

Europakommisjonen «vil presentere en European Chips Act» for å sikre strategisk autonomi og gjøre EU til verdensledende i design og produksjon av mikrochips. Målet er å skape en moderne industri og bringe halvlederproduksjon tilbake til Europa. Å bygge opp europeisk mikroelektronikk er ikke bare spørsmål om tech-konkurransedyktighet, det er et spørsmål om suverenitet, sa Von der Leyen til forsamlingen.

 

Forsvarsunion på dagsorden

Afghanistan var også tema under talen. Von der Leyen trakk frem et ønske om å gjøre mer for Afghanistan – også for å gi «nabolaget» stabilitet. Om krisen ikke blir håndtert i nærområdene vil den komme til oss, var advarselen. I denne sammenheng trakk hun fram behovet for et sterkere europeisk militært samarbeid. Kommisjonen og Emanuelle Macron vil under det franske formannskapet våren 2022 holde en konferanse om en ny europeisk forsvarsunion. Økt fokus på forsvarssamarbeid i kyberrommet (cyperspace) var også poengtert som en nødvendighet i en stadig mer digitalisert verden. Hun lanserte også et konkret forslag om å fjerne momsen på kjøp av europeisk forsvarsteknologi som tiltak for å gjøre seg mindre avhengig av tredjeland. 

 

Klima

Von der Leyen benyttet anledningen til å igjen sette søkelys på det som er denne kommisjonens viktigste saker: klima og arbeidet for omstillingen til et grønt kontinent, European Green Deal og Fit-For-55, den omfattende legislative agendaen som gjør EU til eneste store økonomi med utstrakte planer og tiltak for å imøtekomme klimaomstillingen. Flere eksempler på fremgang var nevnt, bl.a. at flere elektriske kjøretøy enn dieselbiler var blitt registrert i Tyskland første halvdel av 2021 – og at Polen nå var blitt EUs største eksportør av bilbatterier og elektriske busser. Hun trakk også fram de yngre europeere, «en generasjon med samvittighet», og nødvendigheten av at den grønne omstillingen må være rettferdig og sosialt forsvarlig i forhold til fattige og sårbare europeere.

 

Talen kan leses i sin helhet her.