NHO

Innhold

NHO Europanytt 10.11.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese om at EU innfører straffetoll mot USA, formelle anklager mot Amazon om markedsmisbruk, siste nytt om forhandlingene mellom EU og Storbritannia og om en politisk avtale for EUs langtidsbudsjett.

Brexit
Mandag startet forhandlingene opp igjen i London, og det er fortsatt diskusjonene rundt statsstøtte, fiskeri og like konkurransevilkår som skaper mest hodebry. Flere kilder rapporterer om en de-facto-frist den 15. november, det betyr at det nå er under en uke igjen for å nå en enighet og starte godkjennelsesprosessen. Europaparlamentets Brexitkoordineringsgruppe diskuterer denne uken hvorvidt de fortsatt vil ha tid til å godkjenne en avtale om forhandlingene går noen uker på overtid.

Mandag led statsminister Boris Johnson på et nederlag etter at House of Lords stemte for å fjerne de mest kontroversielle delene av Internal Market Bill, som bryter med EU og Storbritannias utredelsesavtale. Forslaget skal på nytt behandles i Underhuset i desember, og kan få følger for forholdet til USA. Tiltredende amerikanske president og irskættede Joe Biden, har uttalt seg kritisk til en handelsavtale mellom Storbritannia og USA om loven setter freden i Irland i spill.

F.o.m. 1. januar vil ikke Storbritannia lenger være dekket av EUs handelsavtaler. Så langt har britene videreført flere eksisterende avtaler og inngått nye med Japan og Sveits. Det er også forhåpninger om at en avtale med Canada kan inngås før slutten av året. Det er imidlertid usannsynlig at britene vil erstatte samtlige avtaler før 31. desember.

Mer om forhandlingene her // Mer om avstemmingen i House of Lords.

 

Siste nytt om EUs langtidsbudsjett- og gjenreisningspakke
I dag ble det tyske formannskapet og Europaparlamentets forhandlere enige om en politisk avtale for EUs langtidsbudsjett. Avtalen inkluderer blant annet 15 milliarder euro mer til EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Avtalen skal nå sendes videre til godkjenning i medlemslandene, sammen med de andre elementene i budsjett- og gjenreisningspakken, deriblant en rettstatsmekanisme for utbetaling av midler, som partene ble enige om 5. november. Ungarns statsminister Viktor Orban har lenge vært en motstander av en slik rettsstatsmekanisme, og truer fortsatt med å blokkere prosessen.

I morgen voterer Europaparlamentet over sin egen forhandlingsposisjon, herunder bl.a.  å sette av 40% av midlene til grønne tiltak. Forhandlingspartene må også endelig enes om den såkalte Recovery and Resilience Racility (RRF), som skal sikre utbetaling av lån og tilskudd fra gjenreisningspakken.

Les pressemeldingen fra Rådet her.

 

EU innfører mottiltak på 4 milliarder dollar for å kompensere for Boeing-subsidier
I oktober ga verdens handelsorganisasjon (WTO) EU grønt lys til å innføre tariffer med en totalverdi på 4 milliarder dollar på amerikanske eksportprodukter. Mandag uttalte Europakommisjonen at EU nå innfører tilleggstoll på 15% på amerikanske fly og 25% på alt fra treningsutstyr til landbruksprodukter. Tollsatsene tilsvarer de USA allerede har innført på tilsvarende EU-produkter, for å straffe EUs statsstøtte til Airbus. 

EU-kilder har uttalt at de til tross for nye toll håper at man kan gjenoppta forhandlingene med USA og avslutte den nå 16-år-lange disputten. Det vil muligens være lettere å komme til en enighet etter at Biden tiltrer som president i januar.

Les mer her.

 

Hva betyr valget av Joe Biden for EU?
Under Donald Trump nådde transatlantiske relasjoner et bunnivå, og mange har håpet at valget av Joe Biden vil reversere skaden fra de siste fire årene. Selv om Biden har et godt forhold til Europa, og man kan forvente en vennligere tone, er det viktig å huske på at han først og fremst skal sikre amerikansk velstand. Også Obama understreket at Europa må agere og gjøre sitt for å sikre at samarbeidet er likeverdig.

I kjølvannet av det amerikanske presidentvalget har Ursula von der Leyen erklært at det nå er på tide å skrive et nytt kapittel i translatlantiske relasjoner. Kommisjonspresidenten håper at det nye forholdet i større grad vil vektlegge multilateralt samarbeid, bærekraftighet og bedre globale handels- og konkurransevilkår.

EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis har uttalt at han håper at valget av Biden betyr at man kan løse pågående disputter som Boeing-Airbus-saken, og bygge en mer positiv handelsagenda. Under Donald Trump lederskap innførte USA toll på bl.a. europeisk stål og aluminium, og truet flere ganger Europas bilindustri. Selv om Biden har lovet å styrke amerikansk industri og tvinge føderale byråer til å først og fremst handle amerikansk, håper nå flere statsledere på et mer forutsigbart forhold, og en gjenoppliving av verdenshandelsorganisasjon (WTO). Spesielt viktig vil det være å bli ansett som en viktig samarbeidspartner, heller enn en konkurrent.

Les mer her.

 

Erna Solberg møtte kommisjonspresident Ursula von der Leyen
Under et videomøte med kommisjonspresident Ursula von der Leyen understreket statsminister Erna Solberg betydningen av europeisk samarbeid for å løse store utfordringer, deriblant koronapandemien og den grønne omstillingen. Solberg og von der Leyen diskuterte også hva Norge kan gjøre for å støtte Europakommisjonen i deres arbeid med demokrati og rettsstaten.

Når det kommer til den grønne omstillingen jobber Norge tett med EU både gjennom Parisavtalen og FNs bærekraftighetsmål, og kommer til å intensivere dette samarbeidet gjennom EUs grønne giv. EU har også styrket sitt samarbeid innen helsepolitikk som en følge av pandemien, og statsministeren la vekt på at samarbeidet med EU har spilt en viktig rolle i Norges koronapolitikk, og sikrer tilgang til både vaksiner og erfaringsdeling.

Les mer her.

 

Kommisjonen varsler mulig Amazon-brudd på konkurranseregelverket
Europakommisjonen har kommet med formelle anklager mot Amazon for brudd på konkurransereglene, som en konsekvens av sistnevntes misbruk av egen posisjon inn netthandel og konkurransevridning innen nettbasert detaljhandel. Kommisjonen reagerer spesielt på at Amazon drar nytte av ikke-offentlig informasjon knyttet til aktiviteten til uavhengige tredjepartsforhandlere som benytter seg av nettbutikken, til fordel for sin egen handelsvirksomhet og som samtidig er en konkurrent til disse forhandlerne. Kommisjonen har også startet sin andre formelle etterforskning for å finne ut hvorvidt Amazon har gitt fordeler til sine egne detaljhandelstilbud og til forhandlere som benytter seg av Amazons logistikk- og leveringstjenester.

Les kommisjonens uttalelse her.

 

Webinar om EUs ren-energipakke
Energi Norge, Industri Energi, LO og NHO arrangerer webinar om EUs ren-energipakke med særlig fokus på fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsforordningen. Under webinaret vil det bli lagt spesielt vekt på hva disse reguleringene betyr for norsk energipolitikk og hvordan de påvirker norske virksomheter.

  • Andreas H. Eriksen,departementsråd i Olje- og Energidepartementet vil snakke om fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsforordningen. Hvilke utfordringer kan disse rettsaktene medføre for Norge og kan vi få mål for Norge på RES? 
  • Rønnaug Sægrov Mysterud,leder av Hydros Brusselkontor vil snakke om ren-energipakken og betydningen for Norge i et industriperspektiv med særlig fokus på kraftkrevende industri. 
  • Marie Lindberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt vil snakke om EUs politikk for fornybar energi og hva RES kan bety for Norge.

Det settes av tid til spørsmål og diskusjon etter innledningene.

TID OG STED: Torsdag 19. november 2020 kl. 13.00–14.00

PÅMELDING: Påmelding kan gjøres til robert.hansen@lo.no. Vi sender ut egen lenke til seminaret etter at vi har mottatt påmelding.

 

Brusselkalenderen

Sjekk ut vår kalender og hold deg oppdatert på hva som skjer i Brussel og EU.