NHO

Innhold

NHO Europanytt: 11.06.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om forslag til endring av statsstøtteregler for å fremme den grønne omstillingen, EUs vaksinepass som ble offisielt vedtatt denne uken,  neste ukes EU-USA toppmøte, og den nye biodiversitetsstrategien.

Statsstøtteregler for å fremme bærekraftig investering og grønn omstilling

Kommisjonen har fremlagt endringsforslag på retningslinjene for statsstøtte på områdene klima, energi og miljøbeskyttelse. Bl.a. foreslås regler for å gjøre områder som infrastruktur for ren mobilitet og biodiversitet mer kompatible, og bidra til ressurseffektivitet til støtte for omstillingen til sirkulær økonomi. Retningslinjene åpner også opp for nye støtteelement, som bruk av CO2-differansekontrakter som kan være aktuelle for å fremme teknologier som hydrogenproduksjon og karbonfangst- og lagring.

Retningslinjene skal gi medlemsstatene mulighet til å støtte prosjekter som sikrer klimabeskyttelse og grønn energiproduksjon, og hjelpe dem å møte sine klima- og energimål.  Forslaget er nå lagt ut på offentlig høring, som vil være åpen frem til 2. august.  De nye retningslinjene er ventet å vedtas mot slutten av året.

Les mer her // lenke til høringen finner du her.

 

EUs vaksinesertifikat offisielt godkjent

Med klart flertall stemte Europaparlamentet for å vedta EUs vaksinesertifikat, 'EU Digital COVID Certificate', under denne ukens plenumssamling. Sertifikatet vil kunne tas i bruk fra og med 1. juli, og alle EUs medlemsstater må akseptere vaksinesertifikat utstedt i andre medlemsstater for vaksiner godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Om man også aksepterer vaksinesertifikater for vaksiner godkjent etter nasjonale godkjenningsprosedyrer eller for vaksiner godkjent for nødbruk av WHO, vil være opp til med medlemsstatene selv.

Les mer her.

 

EU etterlyser 'Paris-avtale' for biodiversitet

Parlamentet har vedtatt EUs nye biodiversitetsstrategi for 2030, som skal takle den pågående biodiversitetskrisen i Europa og resten av verden, med mål om å sikre motstandsdyktighet og beskyttelse av økosystemer innen 2050. Strategien vil omfatte endringer i land- og havbruk, direkte utnyttelse av organismer, klimaendringer, forurensing, og invaderende fremmede arter. Parlamentsmedlemmer etterlyser også flere omfattende initiativer, herunder en egen europeisk biodiversitets-lov, og en 'Paris-avtale' for å sette globale prioriteringer for biodiversitet for 2030.

Les mer her.

 

Biden til Brussel: Klima, Covid og handel på menyen

EU og USA møtes neste uke til sitt første toppmøte siden Joe Bidens innsettelse som president – et møte som følger opp en rekke transatlantiske besøk og samtaler denne våren. På møteagendaen står bl.a. Covid-pandemien, klima, handel og investering teknologi og den utenrikspolitiske situasjonen.. Et amerikansk-europeisk samarbeid på teknologi og handel er også planlagt annonsert, i tillegg til en felles innsatsstyrke på Covid for å styrke samarbeidet under pandemien om bl.a. utviklingen av vaksiner og produksjonskapasitet. Toppmøtet er også forventet å resultere i en felles erklæring om veien videre for EU-USA-samarbeidet.

Les mer om det kommende toppmøte her og her.