NHO Europanytt: 12.10.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om tyske kommentarer til naturgass, videre opptrapping i konflikten mellom EU og Storbritannia, utfordringer for europeisk aluminiumindustri, en innholdsrik helg i Sentral-Europa, og EU-Kommisjonens første CCUS forum.

SPD-topp mener gass er broen til fornybaralderen

SPD ble valgvinneren under det tyske valget den 26. september og er for tiden i forhandlinger med De Grønne og det liberale FDP-partiet om å danne Tysklands nye koalisjonsregjering.

"Gass spiller en viktig rolle i overgangen til ren energi, og dette bør gjenspeiles i taksonomien", sa SPDs energitalsmann, Bernd Westphal, på et arrangement i Berlin denne uken. "For forsyningssikkerhet og konkurransedyktige priser er det avgjørende å bruke naturgass som det siste fossile råstoffet som en bro til den fornybare alderen", la han til.

EUs taksonomi introduserer et klassifiseringssystem for investeringer. Systemet tar sikte på å stimulere til investeringer som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Forslaget dekker foreløpig 13 sektorer. For kjernekraft og gass forventes det et eget forslag i de kommende månedene. Tyskland er imot inkludering av atomkraft i EUs taksonomi, men har inntatt en mykere holdning til gass.

Les mer om saken her. // Kommisjonens samleside om taksonomien finner du her.

 

UK-EU konflikten over Nord-Irland Protokollen intensiveres

EU avviste søndag UKs krav om en omfattende reforhandling av Nord-Irland Protokollen, som etablerte en indre markedsgrense mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia for å sikre at Nord-Irske bedrifter skulle kunne fortsette å handle med Irland. Boris Johnsons regjering inngikk denne avtalen til tross for advarsler fra bl.a. hans forgjenger Theresa May. Ifølge britene skaper avtalen store problemer for handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. UK har flere ganger truet med å oppheve protokollen gjennom å påberope protokollens artikkel 16, men dette vil kunne føre til kraftige mottiltak fra EUs side. Blant kravene fra UK er at ECJ (Europeiske Domstolen) ikke lenger skal fungere som tilsynsorgan – noe som neppe vil godtas fra EU sin side. EU skal i morgen komme med forslag til nye kompromisser som svar på krav fra UK, men vil tvilsomt tilfredsstille britiske ønsker. En kompliserende faktor i forhandlingene kan være franske ønsker om å holde fast på EUs posisjoner – både grunnet den nye AUKUS avtalen og en vedvarende konflikt om fiskekvoter.

Les mer om konflikten her.

 

CCUS - karbonfangst, lagring og bruk – på dagsorden i Brussel

Kommisjonen avholdt 11. oktober for første gang et forum for CCUS – Carbon capture, utilisation and storage. Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Olje- og energidepartementet deltok fra norsk side. Diskusjonene tok for seg flere sider ved teknologien, herunder viktigheten av politisk og offentlig aksept for lagring av CO2. Viktigheten av CCS i karbonfangst fra industri hvor CO2 utslippene i det vesentlige kommer fra produksjonen, f.eks sement, ble drøftet og kommende prosjekter ble presentert. Fra norsk side ble det presiser at selv om disse første prosjektene, som f.eks. Langskip, ikke var lønnsomme og krevde statlig støtte, var mulighetene gode for fremtidig lønnsomhet med økte investeringer og høyere karbonprising.

Lenke til programmet finner du her.
 

Turbulent helg i Østerrike, Tsjekkia og Polen

Det har vært en helg med flere politiske hendelser i Sentral-Europa. Østerrikes Sebastian Kurz trakk  seg som kansler etter en politirazzia på kontoret hans etter påstander om bruk av statlige midler til å bestikke journalisert og påvirke meningsmålinger. Utenriksminister Alexander Schallenberg, fra samme parti, har tatt over som kansler.

Les mer om skandalen her

I Tsjekkia tapte partiet til statsministeren Andrej Babiš, også kalt Europas Trump, noe overraskende i valget som ble avholdt 8. og 9. oktober. Babiš var blant politikerne nevnt i «Pandora Papers». Det er mulig at Babiš likevel vil bli bedt om å danne regjering da partiet hans fikk flest stemmer, men han vil tvilsomt klare å danne en koalisjon som utgjør et flertall.

Les mer om valget i Tsjekkia her

Polens forfatningsdomstol besluttet på torsdag forrige uke at egen grunnlov trumfer EU lovgivning – en ny provokasjon i den lange striden i EU om en svekket polsk (og Ungarsk) rettsstat. Grunnlovsdomstolen anklages for å være urettmessig håndplukket, i strid med grunnloven, av det nåværende regjeringspartiet PiS. Som følge av avgjørelsen ble det organisert enorme protester, med over 100 000 deltakere i Warszawa alene, noe som viste at EU-medlemskapet er svært populært i den polske befolkningen og motstand mot et foreløpig hypotetisk «Polexit».

Les mer om domstolsavgjørelsen her og de resulterende protestene her.

 

EU fjerner antidumpingavgifter på kinesiske aluminiumsprodukter

Kommisjonen innførte 8. oktober anti-dumpingstiltak i form av avgifter på enkelte kinesiske aluminiumsprodukter, etter en del undersøkelser de siste månedene. Denne uken har Kommisjonen imidleretid annonsert at de suspenderer disse nye reglene i ni måneder, grunnet endrede markedsforhold. Foreningen for europeiske aluminiumsprodusenter, hvor Hydro er medlem, er sterkt kritisk til dette. Den vurderer nå å gå til sak, og mener at Kommisjonen undergraver sin egen handelspolitikk og europeisk industri, når Kina nå igjen får selge kunstig billig aluminium med langt høyere klimaavtrykk på det europeiske markedet.

Les EUs sak om tiltakene her. // Les de europeiske aluminiumsprodusentenes pressemelding her.