NHO

Innhold

NHO Europanytt 13.10.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Council

I dagens Europanytt kan du lese om denne ukens EU-toppmøte, mulig ny fremgangsmåte for regulering av digitale plattformer, Euronexts oppkjøp av den italienske børsen og om Brexit.

Euronext tar etter alle solemerker over den italienske børsen
Euronext, som også eier og regulerer aksjehandelen på Oslo Børs, har siden september vært i samtaler med London Stock Exchange Group (LSEG) om et mulig oppkjøp av den italienske børsen, Borsa Italiana. Både tyske Deutsche Börse og sveitiske SIX Group har tidligere vært med i forhandlingene, men det ligger nå an til at Euronext sammen med den italienske statskassen (CDP) og banken Intesa Sanpaolo kjøper samtlige av LSEGs aksjeandeler, for en totalverdi på 4,3 milliarder euro. Som en del av avtalen sikrer CDP seg samme eierandel i Euronext som sin franske motpart, 7,3%.

Det er ventet at oppkjøpet vil ha en umiddelbar effekt på flere europeiske børser, og det vil også være et stort skritt mot å skape en europeisk gigant innen markedsinfrastruktur.

Oppkjøpet avhenger imidlertid av en endelig godkjennelse fra Euronexts aksjonærer den 20. november. Det er også underlagt at Europakommisjonen godtar LSEGs oppkjøp av Refinitiv, en leverandørtjeneste for finansmarkedsdata analyse, før 12. desember.

Les hele pressemeldingen her.

 

EU-toppmøte i Brussel 15-16. oktober
Denne uken avholdes det nok et EU-toppmøte i Brussel, med diskusjoner om Brexit, men også Covid-pandemien, klima- og miljøutfordringene og forholdet til Afrika er på agendaen. Det kanskje viktigste diskusjonspunktet er nok forhandlingene rundt det fremtidige eurobritiske forholdet. Boris Johnson har tidligere uttalt at om man ikke når en enighet forut for toppmøtet vil dette etter alle solemerker bety et no-deal-utfall. Hvorvidt Johnson ønsker å fortsette forhandlingene ut måneden, som er EUs egen frist, vil vi få svar på i løpet av kort tid. EUs toppledere vil uansett benytte møtet til å diskutere og forberede samtlige scenarier.

EUs ambassadører stemte forrige uke for et forslag om koordinerte reiserestriksjoner, som i dag ble vedtatt på ministernivå. Det er forventet at topplederne vil fortsette diskusjonen om overordnet koordinering og samarbeid, samt arbeidet med utvikling og distribusjon av en vaksine på EU-nivå.

Den foreløpige agendaen kan leses her.

 

Det europeiske reiselivet er misfornøyd med forslaget om koordinerte reiserestriksjoner
Et forslag om veiledende, men ikke-bindende reiserestriksjoner for EU og EØS-området ble i dag vedtatt på ministernivå. Det hardt rammede europeiske reiselivet mener imidlertid at forslaget, som åpner for å fjerne reiserestriksjoner mellom lavrisikoland- og regioner, langt på nær vil hindre en kollaps. Lavrisiko, eller grønt område, betyr i denne sammenheng områder som over en to-ukersperiode har rapportert under 25 smittede per 100 000 innbyggere, samt at under 4% av testresultatene er positive. Per i dag innfrir ingen EU-land disse kriteriene.

Representanter fra reiselivet har gitt uttrykk for at teksten er for vag, og derfor gir et for stort handlerom til medlemslandene, som fortsatt kan innføre individuelle tiltak, samt at man risikerer å straffe landene og regionene som tester mest. Videre reageres det på at man ikke erstatter obligatorisk karantene med testing, slik kommisjonen foreslo i september.

Les mer om det nye forslaget her.

 

Mulig ny fremgangsmåte for regulering av digitale plattformer
I desember skal den omfattende Digital Services Act (DSA) presenteres. Det digitale indre marked reguleres per nå med lovgivning fra 2000. DSA kommer derfor til å ha stor betydning.

Rapporter fra brusselpressen tyder nå på at Kommisjonen ønsker å kombinere de såkalte "ex ante reglene" for portvokterplattformer fra DSA med deres planer om et New Competition Tool, for å lansere en Digital Markets Act. Ex ante-reglene er ment å sette klare retningslinjer for store teknologiselskaper som operer plattformer som utgjør så å si hele eller store deler av et marked. Det vil også etableres mekanismer for fortløpende evalueringer av enkeltsaker.

Samtidig ser det ut til at Kommisjonen utarbeider en liste over Big Tech-selskaper (hovedsakelig amerikanske) med særlig plattformdominans, som vil bli underlagt strengere krav og regler enn mindre konkurrenter. Disse reglene kan inkludere tvungen datadeling og økt transparens rundt informasjonsinnhenting. Kommisjonen har benektet listens eksistens, men bekrefter at det jobbes med objektive kriterier for å identifisere selskaper med avgjørende markedsmakt.

Les mer her og her.

 

Britenes frist for en handelsavtale med EU nærmer seg
EU-toppmøtet og britenes frist for å nå en enighet om en avtale om det fremtidige eurobritiske forholdet nærmer seg med stormskritt. Partene har imidlertid tonet ned forventningene om et snarlig gjennombrudd i forhandlingene. Den franske europaministeren uttalte i helgen at forhandlingene kan fortsette til november, og flere EU-land forbereder seg også på et no-deal-scenario. Fiskeripolitikk og like konkurransevilkår er fortsatt blant de vanskeligste sakene å enes om, og det ryktes også at flere toppledere planlegger å stille strenge håndhevelseskrav til UK under ukens toppmøte, gitt britenes brudd på uttredelsesavtalen.

Samtidig er det bekymring i Storbritannia rundt de nye handelsprosedyrene med Nord-Irland. Nord-Irland skal etter planen fortsatt være en del av EUs tollunion, noe som fordrer et velfungerende handel- og tollsystem mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Regjeringen har fortsatt ikke publisert et lenge etterspurt dokument om grenseprosedyrer, og så langt har kun 2000 bedrifter registrert seg i regjeringens nye handelsstøttetjeneste, mens tjenesten trenger rundt 10 000 deltakende bedrifter for å fungere optimalt.

Les mer her om hvordan fiskeripolitikk ble et betent tema her.

 

Ny regulering for kontroll av utenlandske direkteinvesteringer
Reguleringen for kontroll av utenlandske direkteinvesteringer (UDI/FDI) trådte i kraft forrige søndag. Det settes bl.a. på plass en rådførings- og samarbeidsmekanisme mellom medlemsstater og Kommisjonen, for innblikk i pågående og eksisterende kontrollprosesser innen strategiske sektorer. Selv om det fortsatt er opptil ethvert land å ta den endelige avgjørelsen, håpes det at det etter hvert utvikles harmoniserte retningslinjer for UDIer.  

Les mer her.

 

Kommisjonen lanserer nytt handelstiltak med fokus på SMBer
Tirsdag lanserte DG Trade en ny nettportal kalt Access2Markets. A2M er ment særlig for SMBer, og gir detaljert informasjon om opprinnelsesregler, handelsavtaler, handelshindringer, tollprosedyrer og annen informasjon (skatter og avgifter) for hvert enkelte produkt (HS-kode). Her kan et europeisk selskap sjekke markedstilgang både for import og eksport, for indre markedshandel og for handel med tredjeland.

A2M tar utgangspunkt i EUs frihandelsavtaler, men kan gi norske bedrifter god innsikt i regelverket for handel med ulike EU-land, og et godt utgangspunkt for å sammenlikne sine rettigheter og forhold med europeisk konkurrenter.

Les mer her.

 

Erasmusdagene 2020
15–17. oktober arrangeres Erasmus-dagene."#ErasmusDays" ble opprettet for 30-årsjubileet for Erasmus + -programmet, og har blitt en stor europeisk feiring av internasjonal mobilitet og kulturell utveksling. Over 9 millioner Europeere har studert eller jobbet i andre europeiske land i regi av Erasmus.  Erasmus + -deltakere, alumner, organisasjoner, universitet og nasjonale byråer organiserer lokale arrangementer for å spre kunnskap om Erasmus + og det brede spekter av prosjekter programmet støtter.

Under disse dagene kan prosjektmottakere vise frem sine prosjekter, vise resultatene og effekten av arbeidet deres. Det skal i løpet av de tre dagene arrangeres over 3000 arrangementer fordelt på 67 land fra hele verden.

Sjekk ut de ulike arrangementene her.

 

NHO Brussel søker studentpraktikant og trainee
Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant! Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap, eller økonomi.

NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon. I Brussel jobber vi for at interessene til norske bedrifter ivaretas i den europeiske politikkutformingen sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa. I tillegg til arbeidslivsspørsmål jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og brexit og utviklingen av det indre markedet.

Gjennom et opphold hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked. 

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.

Begge stillingene har søknadsfrist 30. oktober 2020.

Du kan lese mer om stillingene og søknadsprosessen her.

 

Denne uken i EU:

  • Mandag 5. oktober – torsdag 22 oktober: Den europeiske regionsuka (EWRC);
  • Tirsdag: Møte i EPSCO-Rådet;
  • Tirsdag: General Affairs Council (Rådet for almenne saker);
  • Onsdag: Gjenopptakelse av trilogen rundt EUs langtidsbudsjett og gjenreisningspakke;
  • Onsdag: Kommisjonen legger frem metanstrategi;
  • Onsdag: Kommisjonen legger frem kjemikaliestrategi;
  • Onsdag: Kommisjonen legger frem Renovation Wave;
  • Torsdag: Sosialt trepartsmøte (TSS);
  • Torsdag-fredag: EU-toppmøte. Agendaen inkluderer: Covid-19, Brexit, klima og EU-Afrika-samarbeidet;
  • Torsdag-lørdag: Erasmusdagene 2020.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: