NHO

Innhold

NHO Europanytt 13.11.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese mer om den økte støtten til FoI i EUs langtidsbudsjett, status i forhandlingene mellom EU og Storbritannia samt om EUs siste rapport om handelsavtaler.

Brexit
Det har også denne uken vært lite bevegelser i forhandlingene, og det meste tyder nå på at fristen utsettes til EUs videotoppmøte torsdag 19. november. EU-kilder opplyser at om en enighet ikke er nådd innen den tid vil EU iverksette deres beredskapsplan. Det er fortsatt de samme uenighetspunktene som viser seg vanskelige å løse, bl.a. like konkurransevilkår hvor EU ønsker et samordnet regime for klima- og miljø- og arbeidsstandarder. Storbritannia ønsker derimot mer fleksibilitet, men understreker at de ikke planlegger noe standardsenking.

Til tross for at utsatte frister nå har blitt normalen i forhandlingene kan ikke dette fortsette i det uendelige. Ratifiseringsprosessen består ikke utelukkende av godkjennende nikk fra medlemslandene og Europaparlamentet, de skal også gå grundig igjennom avtalen. Sistnevnte holder møter i ettermiddag for å diskutere hvor fleksible de kan være, for å unngå et uønsket no-deal-scenario. For Storbritannias del er ratifisering mindre problematisk, ettersom den britiske prosessen tar betydelig mindre tid enn den i EU.

Statsminister Boris Johnson opplever nå også problemer i egen stab. Onsdag trakk et nøkkelmedlem i Johnsons stab seg, og det er nå mulig at også Johnsons sjefsrådgiver, Dominic Cummings ønsker å trekke seg innen slutten av året. Trioen var blant hovedarkitektene i Brexitkampanjen i 2016, og har vært ledende i arbeidet med britenes forhandlingsposisjon. Også sjefsforhandler David Frost skal være misfornøyd, og det rapporteres at han også kan være på vei ut. Om ikke Johnson får orden i eget kabinett, og det er ikke til å unngå at dette vil ha uønskede konsekvenser for forhandlingene.

Les mer her.

 

EUs langtidsbudsjett: Økt støtte til forskning og innovasjon
Etter ti ukers intense forhandlinger, ble parlamentets budsjettforhandlere enige med rådets formannskap om EUs neste langtidsbudsjett. Med noen justeringer fra Rådets forslag fra i sommer, har nå de to partene kommet til enighet. Hovedtrekkene i den endelige avtalen inkluderer en forsterkning av prioriterte programmer på 15 milliarder euro. EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa fikk blant andre, tildelt 4 milliarder euro ekstra og Erasmus +, 2,2 milliarder euro. Begge viktige program hvor også Norge vil delta i neste periode.

Tilleggsmidlene trekkes hovedsakelig fra beløp som tilsvarer konkurransebøter (som selskaper må betale når de ikke overholder EU-reglene), i tråd med parlamentets langvarige anmodning om at penger anskaffet av EU skal forbli i EU-budsjettet.

Les mer her.

 

EUs langtidsbudsjett: Må fort fortgang i utbetalingene
Nå som forhandlingspartene har blitt enige om både rammene og innholdet i EUs langtidsbudsjett er det viktig å sikre en rask utbetaling av midlene, for å skape en mer forutsigbar hverdag og gjenreisningsforhold for europeiske bedrifter og virksomheter. Også NHOs samarbeidspartnere i BusinessEurope understreket dette budskapet i en pressemelding om gjennombruddet i forhandlingene, selv om de også kunne tenkt seg enda mer støtte til både innovasjon og FoU.

For at utbetalingene skal starte må avtalen først ratifiseres. Det store spørsmålet her er hvorvidt Ungarn ønsker å velte avtalen gitt misnøyen med rettstatsmekanismen. Også Polen har de siste dagene luftet mulighetene for å legge ned veto.

Les BusinessEurope pressemelding her.

 

EU lanserer rapport om implementering av handelsavtaler
I dag lanserte EU sin fjerde årlige rapport om implementering av handelsavtaler i 2019. Rapporten viser at til tross for både usikkerhet og uenighet i det globale handelsmiljøet, har EUs handelsavtaler fortsatt å fremme rettferdig og bærekraftig handel, samtidig som de har styrket internasjonale spilleregler. Handelskommissær Dombrovskis har uttalt at "velfungerende internasjonal handel er spesielt viktig nå som europeisk økonomi er inne i en ny krise. Handelsavtalene gjør det lettere for bedrifter å vokse, noe som har blitt gjort lettere gjennom tollkuttene avtalene med Canada og Japan har sikret".

EUs handelsavtaler dekker en tredjedel av Unionens handel med tredjeland, og hadde i 2019 en verdi av 1345 milliarder euro, og bidro med 113 milliarder euro til EUs totale eksportoverskudd på 197 milliarder. Avtalene har vært spesielt viktige for SMBer, hvor handelsraten med tredjeland har gått opp omtrent 6% mellom 2014 og 2017. Handel med 65 samarbeidsland gikk opp 3,9% i 2019, samtidig som utenlandshandel gikk opp 2,5% totalt sett. Denne veksten kan i stor grad skyldes handelsavtalene med Canada og Japan, hvor de respektive avtalene har økt handelen med 25% og 6%.

Les hele pressemeldingen her.

 

Brusselkalenderen

Sjekk ut vår kalender og hold deg oppdatert på hva som skjer i Brussel og EU.