NHO

Innhold

NHO Europanytt 15.05.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese at EU har kommet med veiledning for grensekryssende aktivitet, at det bevilges 117 millioner euro til koronaforskning, at tredje runde med brexit-forhandlinger har pågått denne uken, og at det har vært plenumssamling i parlamentet.

EU med retningslinjer for grensekryssing


Onsdag denne uken la Europakommisjonen frem en pakke med veiledning og anbefalinger om hvordan medlemslandene bør åpne grensene igjen samtidig som smittebegrensning ivaretas. Dette er avgjørende for å få i gang økonomien igjen. Transport av varer, leveranser av tjenester og bevegelse av arbeidstagere og andre reisende på tvers av grensene i EU er avgjørende for en økonomisk gjenreisning. For en katastrofalt hardt rammet turistsektor i svært mange europeiske land som sysselsetter mange mennesker  som nå står helt uten arbeid, vil en forsvarlig og ikke minst koordinert regional gjenåpning være viktig. EU legger opp til at dette bør skje i faser der smittesituasjon, helsevesen og smittebegrensende tiltak er på samme nivå, og arbeidstagere og familiegjenforening prioriteres.

Les mer her og her.
****************************************************
Innreise- og karantenebestemmelser i Europa

Europa åpner sakte men sikkert opp, og det skal bli enklere å krysse grensene. Det er likevel fortsatt ulike bestemmelser i ulike land, og vanskelig særlig for bedriftene å navigere både mht. innreise og karantene. NHO Brussel har laget en oversikt som tar for seg viktige land for norske næringsliv, basert på tilgjengelig informasjon på landenes offisielle hjemmesider og informasjon fra våre søsterorganisasjoner. Oversikten er oppdatert pr. 15.mai.

Se oversikten her.
****************************************************
117 millioner til koronaforskning
 
Europakommisjonen kunngjorde onsdag at 8 storskala forskningsprosjekter, rettet mot å utvikle behandlinger og diagnostikk for koronaviruset, var valgt ut for finansisering etter en invitasjon om å komme med forslag ble lansert i mars. For å finansiere et større antall forslag av høy kvalitet, økte kommisjonen sin forpliktelse til 72 millioner euro (opp fra de opprinnelig planlagte 45 millioner euro) fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Innovative Medicines Initiative (IMI), et offentlig-privat partnerskap, vil sammen med legemiddelindustrien bidra med 45 millioner og den totale investeringen blir 117 millioner euro.
 
Les mer her.
****************************************************
Brexit-forhandlinger denne uken

Denne uken har EU og Storbritannia hatt enda en runde med forhandlinger om deres fremtidige partnerskap. Overgangsperioden for brexit går ut 31.desember i år, men flere har tatt til orde for at det er for knapt med tid til å forhandle frem en så omfattende avtale og overgangsperioden bør utvides. Storbritannia har hele tiden uttrykt at dette er noe de ikke ønsker, men nå viser tall at hele 77 prosent av briter mener den britiske regjeringen bør gå med på en forlengelse av overgangsperioden, og heller fokusere på å håndtere koronasituasjonen. 
 
Storbritannia har uttrykt at de ønsker seg en frihandelsavtale med EU basert på den avtalen EU har med Canada. Storbritannias sjefsforhandler, David Frost, uttalte denne uken at EU har krevd mye mer av Storbritannia enn hva de har bedt om fra andre land og siktet særlig til EUs krav om status quo-tilgang til Storbritannias farvann for fiske og kravene om like konkurransevilkår. Les mer her.
 
Norge hadde forrige uke sitt første forhandlingsmøte med Storbritannia sammen med EØS-landene Island og Lichtenstein. Sjefsforhandlerne møttes for å diskutere hvordan det bilaterale samarbeidet skal ivaretas etter brexit. Da Storbritannia forlot EU, opphørte også alle avtaler da hadde gjennom EU-medlemskapet, inkluderet EØS-avtalen. Det er derfor nødvendig med forhandlinger om nye avtaler og ordninger mellom Storbritannia og Norge.

Les mer fra Utenriksdepartementet her.
****************************************************
Plenumssamling i parlamentet dreide seg om redningspakke

Det ble avholdt plenumssamling i Europaparlamentet i Brussel denne uken. Der blant annet EUs ”recovery plan” for koronakrisen ble diskutert. Leder for parlamentets budsjettutvalg, Johan Van Overtveldt, ytret at det er viktig at den økonomiske kriseplanen må være innebygd i EUs langtidsbudsjett (MFF) for perioden 2021-2027. Ettersom EUs nåværende budsjett avsluttes i desember, understreket Van Overtveldt viktigheten av en beredskapsplan i tilfelle man ikke oppnår enighet om budsjettet etter 2020 i tide; ”Når vi nærmer oss juni, er det knapt med tid til å få budsjettet godkjent og gå i gang i tide, og en diskontinuitet av gjeldende EU-programmer vil være krevende for innbyggerne og for EUs omdømme og politiske sammenheng.”

Kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, understreket det samme da hun talte til parlamentet. Hun sa at recovery-pakken består av to deler; for det første er det EU-budsjettet, og dernest, på toppen av budsjettet, kommer oppreisningsplanen, finansiert gjennom en mulighet til å låne i kapitalmarkedene med medlemsstatenes garanti. Von der Leyen presiserte videre at hele recovery-pakken vil bli kanalisert gjennom EU-programmer.

En rekke medlemsland har tidligere tatt til orde for å benytte gjenreisningsplanen til å gjennomføre et grønt skifte i Europa, og å satse på digitalisering. Foreløpig er datoen for kommisjonens presentasjon av planen og revidert budsjettforslag satt til 27. mai, men den kan bli ytterligere utsatt.

Les mer her og se talen til kommisjonspresidenten her.
***************************************************
NHO Brussel inviterer til webinar om flytende havvind

Neste uke er det klart for det andre webinaret i serien: NHO Brussel's Energy and Climate Talks. Denne gangen vil vi diskutere utviklingen av verdikjeder fra petroleum til havvind. Offshore olje- og gass-verdikjedene har vist seg å være viktig i utvikling og oppskalering av flytende havvind. Havvind har potensialet til å bli den største kilden til kraftproduksjon i Europa innen 2040, men det er fortsatt mange investeringer som trengs. Hvordan kan verdikjedene innen olje og gass bidra til å realisere flytende havvind som et betydelig bidrag i energiomstillingen?

Til å snakke om dette har vi invitert Jan Arthur Grip Nilsen, Business Unit Director i Subsea7 og Arne Eik, Leading Business Developer Floating Offshore Wind i Equinor. Webinaret foregår på engelsk og finner sted onsdag 20. mai kl. 12.00 - 13.00.

Påmelding finner du her.
***************************************************
Neste uke i EU
  • Mandag: Ministrene for utdanning møtes til videokonferanse
  • Tirsdag: Kulturministrene har rådsmøte
  • Onsdag: NHO Brussel arrangerer webinar om flytende havvind

***************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: