NHO

Innhold

NHO Europanytt 15.09.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

CM Kina

Foto: European Council

I dagens Europanytt kan du lese mer om toppmøtet mellom EU og Kina, forsterkede klimamål for 2030, Brexit samt European Mobility Week.

Brexit

Den åttende runden med Brexitforhandlinger som ble avsluttet i forrige uke ble tidlig preget av britenes lovforslag om et indre UK-marked. I kjølvannet av dette har flere tidligere statsministre, også fra Boris Johnsons eget parti, uttrykt sterk misnøye med lovforslaget. Trass i all kritikken gikk lovforslaget i går kveld gjennom den første voteringen i det britiske underhuset. Forslaget skal videre til House of Lords, og det foreligger også endringsforslag som enda ikke er avgjort.

I forhold til Japan går det bedre for britene. De to landene konkluderte forrige uke en frihandelsavtale, som bygger på hovedpunktene i EUs handelsavtale med Japan. Britenes handelsminister mener avtalen sikrer britiske bedrifter innen bilindustrien, mat-og-drikke og teknologisektoren bedre rammevilkår og kvoter enn de ville hatt gjennom EU-Japanavtalen. Avtalen sikrer også markedstilgang for britiske finanstjenester. Eksperter mener at avtalen på ingen måte er revolusjonerende, og absolutt ingen kompensasjon for det man gir opp ved å forlate EU.

Les mer her og her.

 
 
Kommisjonen legger frem forsterkede klimamål for 2030 i morgen
 
I morgen når Ursula von der Leyen holder sin årlige State of the Union-tale, ventes det at hun vil benytte anledningen til å presentere EUs reviderte utslippsmål for 2030. Ifølge en lekket utgave av saksfremlegget, som etter planen blir offentliggjort på torsdag, vil kommisjonen foreslå at utslippsmålet heves fra dagens 40% til minst 55% innen 2030. Blant saker som trekkes frem for å bidra til å nå de nye målene er økte investeringer i fornybar energi, større fokus på energieffektivisering og behovet for å få karbonfangst og -lagring opp å stå i Europa i løpet av det inneværende tiåret.

Vektleggingen av CCS som virkemiddel for å realisere nye og svært ambisiøse klimamål gir grunn til optimisme for alle som jobber med de norske fullskalapilotene for karbonfangst og -lagring, og bør være et incentiv for Regjeringen til å bidra til finansieringen av de to pilotene på Klemetsrud og i Brevik.

Les mer her.
 
 
European Mobility Week
 
Denne uken går European Mobility Week av stabelen, og til tross for strenge Covid-restriksjoner er det knyttet stor spenning til de mange aktivitetene som arrangeres over hele Europa. Årets utgave tar for seg temaet "nullutslippsbevegelighet for alle", og samler totalt 49 land og 2548 byer, som på tross av geografiske, klimatiske, sosiale og økonomiske forskjeller kjemper for rene og inkluderende byer. I Norge deltar 27 byer, 23 av disse har planlagt aktiviteter i løpet av uken. 11 av dem skal – som Brussel - gjennomføre en bilfri dag.

Les mer her.
 
 
Ledertoppmøte: EU-Kina
 
Mandag avholdt EUs toppledere et videomøte med Kinas president Xi Jinping. Toppmøtets hovedtema var de pågående forhandlingene rundt en investeringsavtale, men de diskuterte også menneske- og borgerrettigheter, klima- og miljøsamarbeid samt koronakrisen.

Møtet ble på forhånd ansett som spesielt viktig for det tyske formannskapet, gitt Kinas posisjon som Tysklands viktigste handelspartner og som et yndet investeringsmarked for tyske bedrifter og investorer. Med unntak av signeringen av en tidligere inngått avtale om geografiske indikasjoner, var det imidlertid lite matnyttig som kom ut av møtet, noe den påfølgende pressekonferansen med EUs toppledere bar preg av. De understreket at det ikke lenger er aktuelt å møte Kina halvveis, og om Kina ikke tilbyr like markeds- og konkurransevilkår, spesielt med tanke på statsstøtte og barrierer for blant annet teknologi, må EU vurdere hvorvidt et investeringssamarbeid er verdt bryet.

Les mer her.
 
 
Denne uken i EU:
 • Mandag-torsdag: Plenumssamling i Europaparlamentet; inkludert State of the European Union-talen;
 • Tirsdag: International Democracy Day;
 • Onsdag: Europaparlamentet voterer over forslag om EUs "egne ressurser";
 • Onsdag: Europaparlamentet voterer over et forslag om EUs fond for rettferdig omstilling;
 • Onsdag: Communication on 2030 Climate target plan and Accompanying Impact Assessment;
 • Onsdag: Communication on Implementation of the Recovery and Resilience Facility
 • Onsdag-torsdag: Uformelt møte mellom kunnskaps- og utdanningsministre;
 • Torsdag-tirsdag: European Mobility Week;
 • Fredag: Fjerde runde av EUs trilog om langtidsbudsjett;
 • Fredag: Indre markedsministermøte (konkurranseevnerådet);
 • Fredag: EEA Consultative Committee.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: