NHO Europanytt: 15.10.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese om EUs nye forslag til justering av Nord-Irland Protokollen, EUs verktøykasse mot høye energipriser, utstedelse av de første grønne EU obligasjonene, EUs nye Arktis-strategi og Innovasjon Norges webinar om COSME neste uke.

EU-Kommisjonen lanserer en pakke med nye forslag til Nord-Irland Protokollen

Kommisjonen la denne uken frem forslag til en rekke tiltak for å motvirke handelsforstyrrelser mellom Storbritannia og Nord-Irland. Blant tiltakene er en betydelig reduksjon i antall varer som må gjennom tollkontroll, en forenkling i tilsynet på matvarer og en permanent videreføring av den opprinnelig midlertidige frie flyten av generiske medisiner fra Storbritannia til Nord-Irland. Dette er et viktig steg og forsøk på imøtekommende kompromissløsning i forkant av videre samtaler mellom UK og EU. Det er likevel ventet å bli ytterligere uenigheter, særlig knyttet til EU-domstolen sin rolle som tvisteinstans og reguleringer som omfatter britisk statsstøtte til Nord-Irland. Brexit-minister David Frost møter i dag sin europeiske motpart Šefčovič for videre samtaler.

Les mer om Kommisjonens foreslåtte tiltak her.

 

Kommisjonen presenterte sin verktøykasse mot energipriskrisen

Onsdag presenterte kommisjonen sin verktøykasse med tiltak for å håndtere energipriskrisen. Bakgrunnen for meldingen er at energiprisene siden tidlig høst har vært rekordhøye og forårsaket utbredt misnøye i Europa. Kommisjonen skriver i meldingen at årsakene til prisøkningen er flere. En sterk økonomisk oppgang etter COVID, utilstrekkelig naturgassforsyning knyttet til stigende global etterspørsel, prisøkninger i EUs kvotehandelssystem (ETS) og lite vind som påvirker vindkraftproduksjon. Samlet har disse faktorene sendt naturgassprisene opp.

For å dempe virkningen av høyere priser foreslår Kommsisjonen å kutte skatter, justere og midlertidig utvide hjelpen til rammede næringer så lenge støtten ikke bryter EUs regler. Lavinntektshusholdninger kan gis økonomisk støtte finansiert gjennom inntekter fra EUs kvotehandelssystem. Kommisjonen vil undersøke om blokken kan foreta felles kjøp av gass, slik  den  skaffet seg vaksiner under COVID -krisen. Brussel vil også at medlemslandene skal levere bedre data om energifattigdom, og vil be Rådet om å utarbeide en anbefaling om de sosiale konsekvensene av den grønne overgangen.

Les kommisjonens anbefalinger her

Vi kan vente oss mer diskusjon om tiltak på EU-toppmøtet neste uke. Da treffes regjeringssjefene i EU for å diskutere tiltak på nasjonalt og europeisk nivå for å adresse prisøkningen.

Se agenda for møtet her.

 

EUs første grønne obligasjoner utstedes

12. oktober ble første runde med EUs grønne obligasjoner utstedt av Kommisjonen. Totalt €12 milliarder ble lagt ut med 15 års tid til modenhet. Dette representerer startskuddet på planlagte €250 milliarder i grønne obligasjoner som skal utstedes av Kommisjonen som del av NextGenerationEU rammeverket frem mot 2026. Grønne obligasjoner har sett en oppadgående trend på markedet i senere tid – EUs planlagte program ligger imidlertid an til å bli verdens desidert største. Utstedelsen på tirsdag var 11 ganger overtegnet og indikativ av betydelig interesse i obligasjonsmarkedet.

Les kommisær Hahn sin uttalelse om utstedelsen her.

 

EUs nye strategi for Arktis

Onsdag la Kommisjonen frem sin oppdaterte strategi for Arktis. EU skal fortsette å fokusere på internasjonalt samarbeid, klima og miljø, og bærekraftig og inkluderende utvikling, selv om geopolitikk og sikkerhetsspørsmål også er viet mer plass enn i den forrige strategien fra 2016. Kommisjonen peker også på at fornybar energi har et enormt potensial i regionen, og at Arktis kan bli en viktig kilde til råmaterialer, men at all utvinning av ressurser og industriell aktivitet bør skje på en bærekraftig måte. I tråd med EUs klima og energiambisjoner ønskes det å på sikt å gå bort fra kull, olje og gass som energikilder, og dette gjelder også den Arktiske regionen. Dette ble kritisert fra bl.a. Arctic Economic Council under Arctic Circle-konferansen i Reykjavik i går, hvor EUs miljø og havkommisær la frem strategien

Les Kommisjonens pressemelding her.

 

COSME – EUs program for små og mellomstore bedrifter

Neste uke 19. oktober avholder Innovasjon Norge et webinar om COSME, et EU-program som jobber med bærekraft og konkurransekraft for små og mellomstore europeiske bedrifter. Norske bedrifter har også mulighet til å delta i dette programmet gjennom EØS-avtalen – Webinaret gir ytterligere informasjon om hvilke muligheter COSME kan by på.

Les mer om COSME her, og meld deg på webinaret her.
 
 

NHO Brussel søker ny trainee og ny studentpraktikant for våren 2022 – søknadsfrist i dag!

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye kollega! NHO Brussel søker en ny trainee og en ny studentpraktikant for våren 2022, med oppstart tidlig januar.

Les mer om stillingene og søknadsprosessen her.