NHO

Innhold

NHO Europanytt 16.02.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens nyhetsbrev kan du lese siste nytt om Brexit, om taksonomien som grunnlag for gjenreisningspakken, at EU gjør det enklere å få godkjent nye vaksiner, Polen som oppfordrer til "fargeblindhet" i hydrogendebatten, ny WTO-leder, og om kommende taksonomi-webinar.

Brexit: Største tilbakegang i Britisk BNP på 300 år, muligheter for like standarder for matsikkerhet og endrede transportruter

Det britiske bruttonasjonalproduktet (BNP) falt med hele 9,9% i 2020, den største tilbakegangen på over 300 år, og verre enn det økonomiske fallet i 1921 etter første verdenskrig og spanskesyken. I tillegg til Covid preget usikkerheten rundt utfallet av Brexit fjoråret også før britene forlot det indre marked, og et økende handelsunderskudd vis-à-vis EU.

Eksport av sjømat og landbruksprodukter har etter at Storbritannia gikk ut av det indre markedet gitt store utfordringer for eksportørene særlig på grunn av at britene er utenfor matsikkerhets- og veterinærstandardene til EU.  Storbritannia avslo dette under handelsforhandlingene, men britene vurderer nå dette på nytt. En slik løsning vil føre til at transportører slipper unna eksporthelsesertifikater når de eksporterer til EU og Nord-Irland.

Også store deler av transporten som tidligere gikk via Storbritannia til EU, har blitt erstattet av nye ruter mellom Irland og Frankrike. Enkelte av disse rutene har opplevd en økning i kontinental godstrafikk på hele 447 prosent i januar i år, sammenlignet med januar 2020.

Mer om mulighetene for like veterinærstandarder // Mer om fallet i britisk BNP // Mer om de endrede transportrutene.

 

Taksonomien legges til grunn for EUs gjenreisningspakke

Kommisjonen lanserte fredag retningslinjer til medlemslandene med kriterier for oppfyllelse av "do no significant harm" prinsippet i prosjekter som skal finaniseres av gjenreisningspakken, med Recovery and Recilience Facility (RRF) som den viktigste mekanismen. Medlemslandene arbeider nå med å utforme sine nasjonale planer med frist innen utgangen av april.

37% av midlene for hvert medlemsland skal gå til grønn omstilling, og i retningslinjene gis det føringer for at man ved oppfyllelsen av "do no significant harm" (DNSH)-prinsipp må ta særlig hensyn til klimaendringer, klimatilpasning, vern av vannkilder, sirkulær økonomi, forurensing, og naturvern.  Kommisjonen legger opp til at disse bygger på taksonomiens kriteriesett. Det vil imidlertid likevel være mulig å bruke midler fra RRF til å finansiere overgang fra kull til gass, i kullavhengige økonomier.

Les mer her.

 

EU forenkler godkjenning av vaksiner

EU forenkler godkjenningsprosessen for vaksiner bearbeidet for å beskytte mot muterte virus. Produsenter som oppgraderer en eksisterende vaksine til å kunne bekjempe nye mutasjoner av Covid-19, behøver ikke ta vaksinen gjennom hele godkjenningsprosedyren på nytt – noe som vil gjøre tilpassete vaksiner raskere tilgjengelig for medlemslandene. Forenklingen av godkjenningsprosessen er en del av Kommisjonens plan for å forberede EU på den økende trusselen de nye virus-variantene utgjør. Kommisjonen legger frem planene onsdag denne uken.

Les mer her.

 

Polen oppfordrer til "fargeblindhet" i Hydrogendebatten

I Polens nasjonale energistrategi frem mot 2040, er hydrogen ett av satsingsområdene i arbeidet med å dekarbonisere landets økonomi. Polen er i dag Europas tredje største produsent av hydrogen, og ser store muligheter for å bygge videre på erfaringene fra produksjon av såkalt grått og brunt hydrogen for å bidra med utslippsfri hydrogen i tråd med EUs hydrogenstrategi. Med store ambisjoner knyttet til havvind og etablering av ny gassinfrastruktur ønsker Polen å ta posisjoner både innenfor grønn og blå hydrogen. Polens klimaminister uttalte denne uken at EU må være fargeblinde i hydrogenpolitikken, dersom man ønsker å lykkes med hydrogenøkonomien. Fokuset må ligge på utslippene, ikke på om de er fremstilt ved hjelp av elektrolyse eller gassreformasjon med CCS.

Les mer her.

 

Ngozi Okonjo-Iweala ny WTO-leder

Ngozi Okonjo-Iweala er valgt til leder av Verdens handelsorganisasjon (WTO), og blir organisasjonens første kvinnelige, og første afrikanske leder. Okonjo-Iweala har erfaring som Nigerias finansminister og visepresident i Verdensbanken. Den påtroppende lederen er forventet å bringe ny giv inn i WTO, etter en periode med bl.a. turbulente relasjoner til USA. En av hennes hovedprioriteringer vil være at WTO bidrar i kampen mot pandemien, herunder å gjøre tilgangen på vaksiner rettferdig og rimelige for alle, spesielt fattige land.

Les mer her // les mer her.

 

Webinar-serie on EUs taksonomi: EUs plattform for bærekraftig finans inviterer til samtaler

24.-26. februar arrangerer Kommisjonen en webinar-serie om EUs taksonomi, med fokus på taksonomiens framtidige utvikling. Arrangementet organiseres gjennom fem separate webinarer, som alle tar for seg ulike aspekter ved taksonomien. Det vil blant annet diskuteres hvilken rolle EUs taksonomi kan spille når det gjelder å stimulere og mobilisere finans for overgangen til bærekraft; mulige måter å forlenge EUs rammeverk for taksonomi utover grønn virksomhet; og EU-plattformens arbeid med å utvikle taksonomiens kriterier for de gjenstående fire klima-målene (vann, sirkulærøkonomi, forurensning og biologisk mangfold).

Alle webinarene live-streames, og deltakere er velkomne til å sende inn spørsmål til panelet i forkant.

Les mer på Kommisjonens nettsider.