NHO

Innhold

NHO Europanytt 16.03.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om europeiske bekymringer for grønt hydrogen og taksonomien, EU som går til rettslige skritt mot Storbritannia, om Kommisjonens nye strategiske "veikart" for Horisont Europa, mer om Connecting Europe Facility, og om økte kortavgifter i EU.

Usikkerhet om grønt hydrogen og taksonomien

Seksten europeiske selskaper med ambisjoner om å etablere seg innen produksjon av grønt hydrogen ytret forrige uke sin bekymring for at utslippskravene knyttet til produksjon av hydrogen kan begrense muligheten til å produsere grønt hydrogen fra elektrolyse i Europa. Gruppen, som består av selskaper som EDF, Engie, Arcelor Mittal of Fortum, er bekymret for at det vil være krevende selv i det nordiske eller franske kraftnettet å produsere hydrogen med et utslipp under 2.256 kg CO2 per kg hydrogen, slik taksonomien legger til grunn.  Til sammenligning vil hydrogen produsert i det nordiske kraftnettet ha utslipp på i underkant av 3 kg, og ikke kvalifisere i henhold til kravet som er stilt.

NHO har i våre høringssvar til norske myndigheter og til kommisjonen problematisert intensitetskravet som ble nærmere halvert sammenlignet med det opprinnelige forslaget fra den tekniske ekspertgruppen som laget det første forslaget til taksonomi.

Les brevet her.

 

Brexit: EU til rettslige skritt mot Storbritannia

EU anklager Storbritannia for å bryte utmeldingsavtalen og Nord-Irland protokollen ved ensidig å utsette innføringen av toll på varer fra Storbritannia til Nord-Irland. I et "formelt brev" sendt til Storbritannina i går, advarer EU om mulige rettslige skritt dersom britiske myndigheter ikke søker å løse tvisten gjennom forhandlinger de kommende ukene. EUs brev til UK er starten på en eventuell rettsprosess.  UK hevder på sin side at planene om utsettelse av Nord Irland-protokollens regler ikke bryter med noen forpliktelser, verken etter avtalene med EU eller annen internasjonal rett, men at de også ønsker å løse saken gjennom forhandlinger heller enn rettssak. Grensetollen er innført fordi Nord-Irland fortsatt er en del av EU/EØS sitt indre marked, og at man på EUs side vil unngå at Nord-Irland skal bli brukt som en bakdør inn i dette markedet.

Les EU-kommisjonens brev til UK her // les mer her // les mer her (betalingsmur).

 

Kommisjonen vedtar første strategiske veikart for Horisont Europa
Mandag vedtok Europakommisjonen det første strategiske veikartet for Horisont Europa, for perioden 2021-2024. Det strategiske veikartet, eller rammeverket, er nytt fra Horisont2020, og introduserer fire strømmer:

  • Fremme strategisk autonomi ved å lede an i utviklingen av sentrale digitale og fremtidige teknologier og verdikjeder;
  • Gjenopprette Europas økosystemer og biologisk mangfold, og forvalte bærekraftige naturressurser;
  • Gjøre Europa til verdens første digitale, sirkulære, klimanøytrale og bærekraftige økonomi;
  • Skape et mer motstandsdyktig, inkluderende og demokratisk europeisk samfunn.

Disse strømmene skaper et tydelig rammeverk for å målrette investeringene og prosjektene mot EUs hovedprioriteter og utfordringer under programmets første fire år, bl.a. den grønne og digitale omstillingen. Internasjonalt samarbeid nevnes også som viktig. Videre tar planen også for seg samarbeidsprosjekter og såkalte Missions innenfor Horisont-rammeverket.

En annen nyvinning i den strategiske planen er fokuset på såkalte horisontale utfordringer, bl.a. EUs taksonomi for bærekraftige aktivitet, og likestilling, som kommer til å bli viktig kriterier for de fleste utlysningene. De første av disse forventes i løpet av våren 2021.

Les pressemeldinger her // Faktaark om veikartet // Last ned veikartet her.

 

Fremgang for Connecting Europe Facility 2021 -2027

Connecting Europe Facility (CEF) er et finansieringsprogram for infrastrukturprosjekter på tvers av landegrenser. Det skal disponere 33,7 milliarder euro i perioden 2021-27 til støtte prosjekter innen telekommunikasjon (2 mrd.), energi (5,8 mrd.) og transport (25,8 mrd.). CEF-midler har tidligere gått til bl.a. strømnett i Østersjøen, CO2-transport for Nederlands CCS-prosjekt Porthos og en studie for utvikling av offshore vind i Nordsjøen. Parlamentet og Rådet har kommet til enighet om CEF-oppsettet for den nye perioden, og så gjenstår bare formell godkjenning i institusjonene. Norge har bare deltatt i CEF for telekommunikasjon i forrige finansieringsperiode.

Les mer om Connecting Europe Facility her.

 

Økte kort-avgifter i EU: Kommisjonen lover å følge opp 

EU-kommisjonen skal nok en gang vurdere reguleringen av kort-avgifter, etter at ulike organisasjoner igjen har reist problemstillingen om at kortselskaper omgår EUs Interchangeable Fee-reguleringer ved å øke avgiftene til sine kunder. Studier viser at kundene samlet, både kortbrukerne og betalingsmottagerne, betaler 1,46 milliarder mer i avgifter for kort-betalinger i 2020 enn de gjorde i 2015. Kunder betaler også nye og høyere avgifter for nett-transaksjoner, man har opplevd en økning i avgifter for kundeautentisering og også systemer som pålegger avgifter på transaksjoner som blir avvist.