NHO

Innhold

NHO Europanytt 16.10.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Council

I dagens Europanytt kan du lese om at kommisjonspresidenten så seg nødt til å forlate EUs toppmøte for å gå i karantene, siste nytt om Brexit-forhandlingene, EUs langtidsbudsjettforhandlinger samt EUs nyeste tiltak for å nå klimamålene.

EUs toppmøte går av stabelen fysisk i Brussel til tross for høye smittetall
EUs toppmøte avholdes i Brussel 15 og 16. oktober, til tross for høye koronasmittetall i den europeiske hovedstaden. Flere toppledere var på forhånd skeptiske til et fysisk møte, og de ble nok ikke mindre utilpasse av at kommisjonspresident Ursula von der Leyen tidlig så seg nødt til å forlate møtet grunnet smitte i staben hennes.

Den første dagen av toppmøtet gikk ellers rolig for seg, mens statslederne diskuterte økt koordinering av koronatesting- og sporing samt valgte å utsette diskusjoner om klima til desember. Diskusjonene rundt det fremtidige forholdet til Storbritannia ble avholdt under lukkede dører og uten tilgang til mobiltelefoner. Topplederne uttalte både i forkant og etterkant av møtet at det er opp til Storbritannia å gjøre det neste trekket, et resultat Storbritannia selv oppfattet som skuffende og useriøst.

Under dagens møte står utenrikspolitikk på agendaen, spesielt forholdet mellom EU og Afrika.

Du kan lese mer om de viktigste diskusjonspunktene her.

 

Storbritannia åpner for å fortsette forhandlingene til tross for skuffelse rundt EUs toppmøte
Storbritannias tidsfrist for å nå en avtale har utløpt, og til tross for britisk skuffelse over torsdagens EU-toppmøte og mangel på intensitet, har Boris Johnson åpnet for å fortsette samtalene. 

Forut for toppmøtet forsøkte flere statsledere å legge press på Storbritannia, og Frankrikes president Emmanuel Macron understreket at han vil gjøre alt i sin makt for å unngå at franske fiskere taper økonomisk på britenes utmeldelse. Spørsmålet den franske presidenten ser ut til å glemme er imidlertid hvorvidt franske fiskere taper mest på en kompromissavtale eller fullstendig mangel på en. Macron og de øvrige topplederne understreket videre under møtet at de har full tillit til Michel Barnier og hans mandat, og at EU ønsker å fortsette forhandlingene neste uke, men at det nå er opp til Storbritannia om det blir en avtale eller ikke.

Til tross for at det flere dager forut for toppmøtet var klart at det ikke ville komme noen store overraskelser, er det nok flere som er enige om at resultatet, både fra EU og Storbritannias side, er skuffende. Sjefsforhandler Barnier har fortsatt et sterkt mandat, men ikke handlingsrom til å komme til et kompromiss med Storbritannia, og forhandlingene ser for øyeblikket mest ut som en stirrekonkurranse.

Barnier har imidlertid tatt initiativ til å reise til London for å fortsette forhandlingene på mandag. Boris Johnson uttalte fredag ettermiddag at han er åpen for å lytte til EU, om de endrer tilnærming, men understreket også at Storbritannia nå må forberede seg på et no-deal-scenario.

Les mer her.

 

Topplederne enige om å fortsette Covid19-koordineringsarbeidet
Under toppmøtet har EU-lederne også blitt enige om å fortsette koordineringsarbeidet om karanteneregler, grenseoverskridende smittesporing, teststrategier, felles vurdering av testmetoderog midlertidig begrensning på ikke-vesentlige reiser til EU. Topplederne diskuterte også de neste trinnene for å sikre utvikling og distribusjon av COVID-19-vaksiner, og understreket ytterligere behovet for oppbygging av vaksinasjonskapasitet i EU og rettferdig og rimelig tilgang til vaksiner.

Tidligere i uken vedtok Rådet en koordinert veileder til reiserestriksjoner innad i EU. Selv om beslutningen om å innføre restriksjoner forblir medlemslandenes ansvar, må disse begrensningene være i samsvar med prinsippene om proporsjonalitet og ikke-diskriminering som beskrevet i EU-traktatene.

Anbefalingen tar sikte på å hjelpe medlemslandene med å ta beslutninger basert på den epidemiologiske situasjonen region for region. Mer koordinering vil øke gjennomsiktighet og forutsigbarhet for borgere og bedrifter, og unngå fragmentering og forstyrrelse av tjenester.

Fargekart (ukentlig oppdatert) her.
Re-open EU her.
Les rådets pressemelding her.
Rådets infoside om den felles anbefalingen.

 

Siste nytt om EUs langtidsbudsjettforhandlinger og EU-landenes gjenreisningsplaner
Forhandlingene med Storbritannia er ikke de eneste som tar tid. Det er fortsatt ingen enighet rundt EUs langtidsbudsjett, og topplederne understreket under gårsdagens møte at det ikke er aktuelt å reforhandle den historisk store budsjettpakken eller bevilge ytterligere 39 milliarder euro til EUs rammeprogrammer. Angela Merkel og det tyske formannskapet har imidlertid åpnet for en teknisk løsning på den krevende prosessen, det vil si en omfordeling av de bevilgede midlene uten å røre ved den overordnede summen. Dette forslaget ble akseptert av parlamentspresident David Sassoli.

Den 15. oktober var også frist for å sende inn utkast til nasjonale gjenreisningsplaner innenfor rammene av Recovery and Recilience Facility  - en del av redningspakken Next Generation EU på 750 milliarder euro. Frankrike har utformet en plan verdt € 100 milliarder som prioriterer grønn omstilling, konkurranseevne og samhold. Italia skal rette 40% av sine tildelte midler til grønn omstilling og 20% til digitalisering. Spania går for både tilskudd og lån til summen av €140 milliarder. Spanjolene skal bl.a. satse på hydrogen og 5G, også i samarbeid med Portugal.

Dette viser at det kan komme store muligheter for norske bedrifter i mange EU land fremover i denne gjenreisningen.

Les mer om budsjettforhandlingene her.
Du kan lese mer om status fra de ulike medlemslandene her.

 

Ønsker et pan-europeisk nettverk for hydrogentransport
På det årlige European Gas Regulatory Forum denne uken presenterte en gruppe på 10 Europeiske gassinfrastruktureiere sin visjon for utviklingen av et transportnettverk for hydrogen i Europa. Planene som strekker seg mot 2050 legger til grunn at 75 prosent av dagens gassinfrastruktur må oppgraderes, i tillegg til nye rørledninger for å knytte europa sammen. Innen 2030 ønsker de at 6800km med rør skal klare å transportere hydrogen, og i 2040 vil 23 000 kilometer være klart for å ta imot hydrogen.

Planen kan ses her.

 

EU lanserer renoveringsstrategi
Denne uken lanserte kommisjonen det de anser som en nøkkelstrategi for å lykkes med den grønne given og klimamålene for 2030, nemlig Renovation Wave eller renoveringsbølgen på norsk. Strategien har som formål å radikalt kutte utslippene fra bygninger, en sektor som står for rundt 40% av EUs totale utslipp og energiforbruk, men så langt har blitt relativt skånet når det kommer til tiltak for å løse klimautfordringene. Kommisjonen ønsker gjennom renoveringsbølgen å renovere 35 millioner bygninger innen 2030, og minst doble den nåværende renoveringstakten. EU har samtidig tro på at de samlede tiltakene vil medføre en utslippsnedgang på 60% i 2030, sammenlignet med 2015.

Kommisjonen ønsker å bruke dette i gjenreisningen av økonomien i EU og skape 160 000 nye jobber i byggebransjen innen 2030. Dette vil bli viktig for en sektor som har blitt hardt rammet av Covid19 og rundt 90% av aktørene er SMBer. Kommisjonen skal også støtte finansieringen av skolering og omskolering av bygningsarbeidere, samt gi SMBer bedre tilgang til teknisk assistanse, finansiell støtte samt informasjon om opplæring og lærlingeprogrammer.

Les hele strategien her.

 

WTO gir EU lov til å innføre toll på 4 milliarder dollar for å kompensere for USAs Boeing-subsidier
Verdens handelsorganisasjon (WTO) har gitt EU tillatelse til å innføre tariffer på amerikanske eksportprodukter, med en total verdi på 4 milliarder dollar, for å kompensere for amerikansk statsstøtte til Boeing. Medholdet i saken kommer et år etter at USA fikk tillatelse til å innføre toll på 7,5 milliarder dollar for å straffe EUs statsstøtte til Airbus, det høyeste beløpet som har blitt innvilget av WTO. Kommisjonen har allerede lagt frem en liste med produkter som vil bli rammet av de nye tolltariffene, blant annet flydeler, søtpoteter, tobakk og laks. EU har også tilbudt USA å sette en endelig strek over den nå 16-år gamle tolldisputten over luftfartsubsidier.

Les mer her.

 

Neste uke i EU:

  • Mandag-tirsdag: Landbruks- og fiskeriministermøte i Rådet;
  • Mandag-torsdag: Den europeiske regionsuka (EWRC);
  • Mandag-torsdag: Plenumssamling i Europaparlamentet;
  • Mandag-torsdag: EU Green Week 2020;
  • Tirsdag: Ministerkonferanse om det europeiske forskningsområdet (ERA);
  • Fredag: Klimaministermøte i Rådet;
  • Fredag: 19th European Tourism Forum.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: