NHO

Innhold

NHO Europanytt 17.11.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

Foto: European Parliament

I dagens Europanytt kan du lese mer om nye hindringer for EUs gjenreisningspakke, status i forhandlingene mellom EU og Storbritannia samt om EUs kommende strategi for offshore fornybar energi.

Brexit
Om snart seks uker er Storbritannia endelig ute av det indre markedet og tollunionen. Ingen avtale er så langt på plass.

Forhandlingene fortsetter denne uken, med større optimisme i Storbritannia enn EU. EUs sjefsforhandler vil etter sigende komme med en statusoppdatering under toppledernes videokonferanse torsdag, men vi hører fra britisk side at en eventuell enighet ikke er mulig før tidlig neste uke, noe som er kritisk sent.

Selv om partene skulle enes da, er det fortsatt stor usikkerhet rundt når en eventuell avtale vil ratifiseres. Det er mulig at Europaparlamentet ikke vil votere over avtalen før 28. desember, fordi avtalen både må oversettes og gås gjennom grundig i de ulike komitéene før en avstemming kan holdes. Parlamentet anslår at denne prosessen vil ta om lag seks uker. Det betyr at eventuelle nødløsninger må iverksettes om partene ikke kommer til en snarlig enighet.

Les mer her.

 

Ungarn og Polen legger ned veto mot EUs gjenreisningspakke
Forrige uke sluttet Polen seg til Ungarns motstand mot rettstatsmekanismen i EUs budsjett og gjenreisningspakke. De har nå lagt ned veto mot den planlagte gjeldsordningen i pakken, som må enstemmig vedtas. Dette betyr nye samtaler og uunngåelige utsettelser av planlagte tiltak. NHOs polske søsterorganisasjon og andre polske næringslivsorganisasjoner er bekymret for at dette vil hemme den polske økonomiens evne til å sprette tilbake, og undergrave investeringsinteresse. Det er anslått at Polen og Ungarn samlet vil motta minst 180 milliarder euro fra budsjettet og gjenreisningspakken over de neste syv årene. Regjeringene ser imidlertid ut til å prioritere suverenitetsspørsmål ovenfor økonomiske.

Budsjettet og gjenreisningspakken skal diskuteres på ministernivå i løpet av dagen, og mulige tvisteløsninger vil med stor sannsynlighet også bli en del av det planlagte toppledermøtet torsdag.

Bloombergs artikkel her // Euractivs omtale her.

 

Kommisjonen legger frem strategi for offshore fornybar energi            
Torsdag denne uken legger kommisjonen frem sin strategi for offshore fornybar energi frem mot 2050. Strategien ventes å peke retning for hvordan Europa kan bruke fornybar energi til havs for å forene målsettinger om reduserte klimagassutslipp og nye industrielle muligheter for Europa. En lekket utgave av strategien som har sirkulert i Brussel de siste ukene gir inntrykk av et høyt ambisjonsnivå for utbygging av havenergi, og da særlig havvind i Europa de neste tiårene. Kommisjonen anslår at man i 2050 vil ha bygget ut 300GW bunnfast og flytende vindkraft i EUs havområder. Strategien ventes å også peke på et behov for store investeringer i nettkapasitet til havs og på land, samt regulatoriske hindre som må løses for å utnytte potensialet som ligger i denne teknologien. Det kan åpnes et betydelig marked for eksport av teknologi og tjenester knyttet til havvindutbygginger fra en stor bredde av norsk energinæring godt posisjonert for å ta markedsandeler.

Les mer her.

 

Webinar om EUs ren-energipakke
Energi Norge, Industri Energi, LO og NHO arrangerer webinar om EUs ren-energipakke med særlig fokus på fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsforordningen. Under webinaret vil det bli lagt spesielt vekt på hva disse reguleringene betyr for norsk energipolitikk og hvordan de påvirker norske virksomheter.

  • Andreas H. Eriksen,departementsråd i Olje- og Energidepartementet vil snakke om fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og styringsforordningen. Hvilke utfordringer kan disse rettsaktene medføre for Norge og kan vi få mål for Norge på RES? 
  • Rønnaug Sægrov Mysterud,leder av Hydros Brusselkontor vil snakke om ren-energipakken og betydningen for Norge i et industriperspektiv med særlig fokus på kraftkrevende industri. 
  • Marie Lindberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt vil snakke om EUs politikk for fornybar energi og hva RES kan bety for Norge.

Det settes av tid til spørsmål og diskusjon etter innledningene.

TID OG STED: Torsdag 19. november 2020 kl. 13.00–14.00
PÅMELDING: Påmelding kan gjøres til robert.hansen@lo.no. Vi sender ut egen lenke til seminaret etter at vi har mottatt påmelding.

 

Brusselkalenderen

Sjekk ut vår kalender og hold deg oppdatert på hva som skjer i Brussel og EU.