NHO

Innhold

NHO Europanytt 19.02.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Commission

I dagens nyhetsbrev kan du lese om EUs nye strategier for multilateralisme og handel, denne ukens møter i Eurogroup og Ecofin, en eksplosiv økning i nye hydrogenprosjekter, NHOs webinar om Horisont Europa samt en introduksjon til neste ukes industridager.

EUs reviderte strategi for handel
To viktige nye dokumenter fra Europakommisjonen vil definere EUs tilnærming til internasjonal politikk de neste årene; en strategi for å styrke EUs bidrag til regelbasert multilateralisme samt en revidert handelsstrategi.

EUs forventninger til det multilaterale systemet vil modernisere både WTO og WHO samt øke fokuset på samarbeid og allianser med tredjeland. Forslaget til en revidert handelsstrategi har som formål å skape en mer åpen, bærekraftig og selvsikker europeisk handelspolitikk. Kommisjonen ønsker bl.a. å bruke handel for å fremme den grønne given, fjerne uberettigede handelshindringer i den digitale økonomien, styrke samarbeidet med USA og Afrika samt håndheve eksisterende avtaler tøffere.

BusinessEurope, hvor NHO er medlem, skriver at det i kjølvannet av pandemien er viktig at EU forblir en sterk forkjemper for åpne markeder, klimakamp og digitalisering, og at handel vil spille en nøkkelrolle i gjenreisningen av verdensøkonomien. Samtidig må EU bli flinkere til å forsvare egne interesser og rettigheter og skape nye handels- og investeringsmuligheter i tredjemarkeder.

Pressemelding om multilateralisme i det 21. århundre // Kunngjøring om revidert handelspolitikk // BusinessEuropes pressemelding.

 

Eurogroup og Ecofin-møter denne uken
Både Eurogroup, møteforumet for Euro-landenes finansministere, og Ecofin, rådet for alle EUs finansministere, holdt sine månedlige møter denne uken, og Covid-situasjonen preget begge rådenes agendaer. Behovet for ikke å utfase økonomiske støtteordninger i eurosonelandene for tidlig og bedriftenes usikre framtid, herunder risikoen for økte konkurser ble også drøftet. EUs økonomiske rammeverk her må tilpasses for å fortsatt motvirke store økonomiske konsekvenser for næringslivet. Ecofin drøftet særlig EUs gjenreisningspakke, herunder Recovery & Resilience Facility, som medlemslandene nå offisielt kan søke på. Effektiv mobilisering er nødvendig for å få gode planer på plass, slik at lånene raskt kommer ut til i økonomiene.

Mer om Eurogroup-møtet // Mer om Ecofin-møtet.

 

Eksplosiv økning i nye hydrogenprosjekter
Utslippsfri hydrogen har det siste året nytt betydelig oppmerksomhet, særlig etter at EU la frem sin hydrogenstrategi i juli. I mellomtiden har antallet kunngjorte hydrogenprosjekter i industrien skutt fart. En ny rapport fra McKinsey og Hydrogen Council viser at det frem mot 2030 er lansert hydrogenprosjekter med en samlet investeringsramme i størrelsesorden 345 milliarder dollar.

Mens mange av utviklingsprosjektene er knyttet til produksjon av grønt hydrogen fra elektrolyse, viser rapporten at stadig flere gassproduserende land har åpnet øynene for muligheten til å avkarbonisere naturgass ved hjelp av CCS. Store produsenter som Saudi Arabia og Algerie undersøker muligheter for å produsere blått hydrogen og eksportere denne til Europa, der man venter at markedet for hydrogen vil modne først.

Les hele rapporten her.

 

NHO arrangerer webinar om Horisont Europa
NHO, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer NHOs medlemsbedrifter til webinar om Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Gjennom programmet, som har et budsjett på 95,5 milliarder euro, kan norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

I webinaret får du grunnleggende informasjon om:

  • Hva Horisont Europa er;
  • Hvorfor det er interessant for din bedrift å søke om midler;
  • Hvordan du skal gå frem for å søke – enten alene eller i samarbeid med andre.

Dette er det første av totalt fire frokostwebinarer. Målet med webinarene er å inspirere og hjelpe din bedrift til å søke om midler fra programmet, som kan være helt avgjørende for at dere skal få gjennomført et viktig forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Les mer om det første webinaret og webinarrekken her.

 

EU Industry Days 2021
EUs industridager går av stabelen 23.-26. februar. I år kan du få med deg EUs flaggskiparrangement for industri virtuelt fra hjemmekontoret. Med digitalisering og grønn omstilling i fokus kan du høre flere kommissærer og europeiske bedrifter snakke om temaer som hydrogen, bruk av industriell data, avkarbonisering av industri, sirkulær økonomi og mye mer.

Du kan kikke på programmet og registrere deg her.