NHO

Innhold

NHO Europanytt 19.03.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese mer om Kommisjonens forslag til "vaksinepass", valget i Nederland denne uken, lanseringen av European Innovation Council, siste nytt om Brexit/Nord-Irland, EUs Digital Day, og rådsmøte for EUs miljøministre.

EU med "vaksinepass" på trappene: Ønsker Europa-reiser allerede til sommeren

EU-kommisjonen har lagt frem sitt forslag om et "digitalt reisesertifikat" (vaksinepass), som skal muliggjøre reising i Europa og gjenåpningen av europeisk reiseliv under pandemien.  "Digital Green Certificate" skal bekrefte vaksinestatus, negativ Covid-test, eller gjennomgått Covid-19 smitte tidligere. Sertifikatet skal være gratis, og inneholde en QR-kode for å sikre personvern og autentisitet. Kommisjonen åpner uttrykkelig for at Norge kan delta i ordningen. Formålet med en felles sertifikat-ordning er en felles europeisk gjenåpning og å muliggjøre større grad av fri bevegelse i EU/EØS-området (uten at sertifikatet skal være en nødvendig forutsetning for reise). Kommisjonen håper på rask godkjennelse av EU-parlamentet og medlemslandene – slik at sertifikatet kan tas i bruk allerede til sommeren. Medlemslandene er positive til ideen, men det gjenstår å utforme innholdet nærmere. Dette skal gjøres i regi av en arbeidsgruppe som ble nedsatt i dag, hvor også Norge deltar..

Les mer om EU-kommisjonens forslag her // se fakta-ark om EUs digitale reisesertifikat her.

 

Rutte gjenvalgt i Nederland – sosialliberale nest størst

Onsdag var det valg i Nederland, og Mark Ruttes konservative parti (VVD) stakk av med seieren, som forventet. Hans koalisjonspartner, sosialliberale og pro-europeiske D66, tok over som landets nest største parti. I et post-brexit EU har den nederlandske regjeringen fått en viktigere rolle i den politiske dragkampen mellom medlemslandene om retningen på utviklingen av EU, slik en kunne se da Rutte ledet de "sparsommelige fire" i forhandlingene om budsjett og felles gjeld i fjor sommer.

Les mer her.

 

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) offisielt lansert
Torsdag gikk endelig startskuddet for det europeiske innovasjonsrådet, etter en pilotfase på tre år, hvor over 5000 SMBer og innovasjonsprosjekter mottok støtte. EIC tilbyr tilskudd og direkteinvesteringer for oppstarts- og spin-off-bedrifter i EU/EØS, med mål om å bidra med kapital for å føre grensesprengende forskning til markedet gjennom bl.a. en såkalt akselerator-ordning. EIC disponerer et fond på over 10 milliarder euro, og ifbm. lanseringen er det lagt ut tre utlysninger innen akseleratoren, "stifinneren" og EIC Transition, med en total verdi på nærmere 1,5 milliarder euro. Til tross for at EIC allerede nå kan behandle søknader, kan ikke eventuelle kontraktinngåelser og utrulling av midler gjennomføres før Horisont Europa er endelig vedtatt. Et vedtak forventes foreløpig i slutten av april.

Kommisjonens pressemelding // Det europeiske innovasjonsrådets hjemmeside.

 

Brexit/Nord-Irland: USA knytter fredsavtalen til gjennomføringen av Nord-Irland-protokollen
I anledning den irske nasjonaldagen, St. Patrick's Day, knytter USA og irskættede Joe Biden fremtiden til den nordirske fredsavtalen til EU og Storbritannias omstridte Nord-Irland-protokoll. Uttalelsen understreker at USA nå forventer at Storbritannia opprettholder sine internasjonale forpliktelser, i kjølvannet av den britiske regjeringens ensidige avgjørelse om å utsette innfasingen av nye grensekontroller.

Biden's støtte til Irland og EU kan vise seg å sette kjepper i hjulene for en handelsavtale mellom USA og Storbritannia, noe som står høyt på Boris Johnsons ønskeliste.

Les mer her.

 

EU-land forplikter seg til mer grønn teknologi           

I dag arrangeres EUs egen "Digital Day 2021" – hvor muligheter og utfordringer med digital teknologi diskuteres. Kommisjonen, formannskapet, Europaparlamentet, nasjonale ministre og næringslivet er representert, og medlemslandene skal inngå en rekke avtaler om data, startups, og grønn og digital omstilling av EU. Medlemslandenes myndigheter vil bl.a. legge frem miljø-standarder for datasentre, oppmuntre til utvikling av et digitalt produkt-pass som sporer produkter og materiell underveis i produksjonskjeder, samt foreslå bruk av teknologi for å redusere bygningers klimaavtrykk. Flere bedrifter er også forventet å lansere en europeisk grønn digital "koalisjon" under konferansen, hvor de forplikter seg til bl.a. investering i grønne digitale løsninger og en rapporteringsplikt på deres årlige progresjon på dette.

Les mer her.

 

Nye batteri-reguleringer til vurdering hos EUs miljøministre

Denne uken møttes EUs miljøministre til sitt faste rådsmøte, og på agendaen stod bl.a. EUs klimatilpasnings-strategi, ny europeisk klima-lov, og reguleringen av batterier. Ministerne debatterte også et forslag til rettsakt om regulering av batterier – et forslag med formål om å redusere den miljømessige påvirkningen batterier har, i alle stadier av batteriets "livsløp", fra produksjon, til bruk, resirkulering og avfallshåndtering. Forslaget bygger oppunder EUs Green Deal, ved å promotere sirkulærøkonomi og sikre høy beskyttelse av helse og miljø, og miljøministrenes debatt vil tas med i forberedelsene av Rådets posisjon til forslaget.

Les mer om møtet her.