NHO Europanytt: 19.10.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese om tyske regjeringsforhandlinger, Kommisjonens arbeidsprogram for 2022, Horizon Europe sin «Cluster 5», plenumssamlingen i Strasbourg og EUs Farm to Fork-strategi.

FDP, SPD og De Grønne enige om å innlede formelle regjeringssamtaler i Tyskland

Det er nå klart at «Trafikklys-koalisjonen» har et grunnlag for videre forhandlinger om en regjeringskoalisjon. Skulle de tre partiene nå frem med forhandlingene vil det være første gang Tyskland ledes av en slik koalisjon. Rammeverket for videre forhandlinger inkluderer bl.a. en økning i minstelønnen og utfasingen av kullkraft, «ideelt» innen 2030, 8 år tidligere enn opprinnelig planlagt. Det er også poengtert at disse tiltakene skal gjennomføres innenfor nåværende finanspolitiske rammer og uten å øke selskapsskatt eller inntektsskatt. De tre partiene publiserte disse prioriteringene i et dokument på 12 sider der de fleste politiske kommentatorer synes å være enig i at hvert av partiene har fått gjennomslag for viktige saksfelt.

Les mer om regjeringssamtalene her.

 

EU Kommisjonen presenterer arbeidsprogrammet for 2022

Ursula von der Leyen presenterte i dag kommisjonens arbeidsprogram for europaparlamentarikere i Strasbourg. Arbeidsprogrammet tar for seg ambisjoner og planlagte initiativ for det kommende året – som i 2022 markerer midtpunktet i Von der Leyen Kommisjonens mandat. Bl.a. skal 2022 være «European Year of Youth». Det er ikke så mange overraskelser i og med at arbeidsprogrammet er en videreføring av fokuset på den grønne og digitale omstillingen. I tillegg vil Kommisjonen i løpet av 2022 legge frem forslag til en «European Chips Act» som skal bidra til en sikrere forsyningskjede, fostre europeisk innovasjon og utvikle nye markeder for europeisk teknologi. Arbeidsprogrammet inkluderer 32 nye initiativ og 26 revideringer av eksisterende lovgivning.

Les arbeidsprogrammet i sin helhet her.

 

Horizon Europe "Cluster 5" – klima, energi og mobilitet

Hvordan små og mellomstore bedrifter best kan posisjonere seg for å levere anbud på midler fra Horizon Europe sin «Cluster 5» - klima, energi og mobilitet, er nå fokuset fra EUs side, bl.a. gjennom dialogkonferanser. Med et budsjett på €95.5 milliarder utgjør Horizon Europe en bra mulighet for norske bedrifter innenfor disse fagfeltene. Selv om man ikke deltar på konferansene, kan det være mye informasjon å hente ut av informasjonen om arrangementene og i utlysningene.

Se listen over mulige anbud her. // Les mer om arrangementet her

 

Klima, energi og rettssikkerhet diskuteres i Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg

Denne uken pågår plenumssamlingen i Strasbourg der en rekke tema debatteres og stemmes over. Den polske statsministeren talte i dag i parlamentet etter at Polens forfatningsdomstol besluttet at EU lovgivning ikke trumfer Polens grunnlov, en avgjørelse som har gjort forholdet mellom EU og Polen enda vanskeligere enn det allerede var pga. forholdet til rettssikkerhet. Ellers vil klima, energi og statsstøtte være tema senere i dag, i tillegg til sosialpolitikken i Eurosonen. I morgen skal EU sin strategi for en reduksjon i metan utslipp debatteres og stemmes over senere på kvelden.

For fullstendig agenda for ukens plenum les mer her.
 

 

EUs Farm to Fork-strategi møter motstand

I forbindelse med plenumssamlingen i Strasbourg ble EUs Farm to Fork-strategi i går debattert og vil senere i dag stemmes over. Strategien har som formål å endre på jordbruket i Europa bl.a. ved å kutte mengden plantevernmidler og gjødsel som brukes. I tillegg er det et mål om å gjøre 25% av europeisk jordbruk økologisk. Initiativet har imidlertid møtt motstand fra bønder og landbruksvirksomheter som mener at strategien vil minske produksjon av og føre til økte priser på matvarer i Europa.

Les mer om motstanden strategien møter her.