NHO Europanytt: 19.11.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese om statsstøtte til halvlederproduksjon, mulige nye krav for europeiske vaksinesertifikat, regjeringsforhandlinger i Tyskland, tiltak mot avskoging og EUs partnerskapsavtale med ASEAN.

Kommisjonen åpner for mer statsstøtte til halvlederproduksjon

Visepresident Vestager annonserte i går at det midlertidige statsstøtterammeverket som ble etablert i mars 2020 på grunn av Covid-19, blir forlenget frem til 30. juni 2022. Videreføringen skjer samtidig som en bredere oppdatering av EUs konkurransepolitikk. Justeringer vil trolig gjøres bl.a. innenfor IPCEI- og statsstøtteregelverket for grønn energi. I tillegg vurderes det å godkjenne støtte som kan fylle finansieringsgap ved etablering av produksjonsfasiliteter for halvledere (chips) i Europa. Det tas likevel strenge forbehold om hvilken type støtte som kan gis – med en uttalelse fra Vestager om at særlig «first-of-a-kind facilities» vil vurderes som kvalifiserte for ytterligere statsstøtte.

Les pressemeldingen fra Kommisjonen her. // Les Vestager sin tale her.

 

Kommisjonen vurderer nye krav for gyldighet av vaksinesertifikatet

Kommisjonen skal i løpet av de neste dagene vurdere om gyldighet av det europeiske vaksinesertifikatet fremover skal kobles opp mot oppfriskingsdoser etter en viss tidsperiode. Vaksinesertifikat er nå nødvendig i store deler av Europa for reise med fly eller tog, og for å komme inn på restauranter/barer/nattklubber osv. Høye smittetall og frykt for avtagende immunitet har på nytt satt oppfriskingsdoser på dagsorden hos Kommisjonen. Hellas sin statsminister uttalte i går at utvidet gyldighet av sertifikatet bør være betinget en tredje vaksinedose. Går Kommisjonen inn for nye krav må dette diskuteres og vedtas av medlemslandene.

Les Politico's omtale av saken her.

 

Det tyske valget – nærmer seg regjeringsskifte

I et tegn på overraskende smidige koalisjonsforhandlinger annonserte generalsekretærene for SPD, FDP og De Grønne på tirsdag at de forventer å ha en regjeringsplattform klar i løpet av neste uke. Holder de tre partiene tidsfristen ligger Olaf Scholz an til å bli utnevnt til kansler allerede 6. desember. Ifølge den tyske avisen Handelsblatt er det forventet at plattformen skal inkludere årlige investeringer i digitalisering på €15 milliarder, samt €10 milliarder og €2,5 milliarder i henholdsvis nøkkelteknologier og fiberoptiske nettverk. FDP og De Grønne ser for øvrig i tillegg ut til å ha fått gjennomslag for legalisering av cannabis til rekreasjonsbruk.

Les mer om koalisjonssamtalene her og i Politico's nyhetsbrev her.
 
 

Kommisjonen vil forby produkter som bidrar til skogødeleggelse

EUs kommissær for miljø og hav Virginijus Sinkevicius, presenterte onsdag kommisjonens forslag til en merkeforskrift som er designet for å beskytte verdens mest sårbare skoger. Forskriften er rettet mot seks varer: kaffe, kakao, storfe, palmeolje, soya og tre, lær, oljekaker og sjokolade. Forslaget vil ikke stoppe import av varer produsert på andre naturlige økosystemer, som savanner og torvområder. Kommisjonen mener det er for tidlig å inkludere disse andre økosystemene, men Sinkevičius sa at han vil at reglene vil bli vurdert etter to år for å se om omfanget bør utvides, og deretter hvert femte år.

Les forslaget her. // Les kommisær Sinkevicius presentasjon av forslaget i parlamentets miljøkomite her.

 

EU støtter klimaarbeidet i Sørøst-Asia

Torsdag inngikk EU en partnerskapsavtale med "Association of Southwest Asian Nations" (ASEAN). Avtalen styrker EUs partnerskap med sørøst Asia innenfor områder som klimatiltak, miljø- og biologisk mangfold, overgang til ren energi, forebygging av ulovlig hogst, og handel med dyreliv. En innledende bevilgning på 30 millioner euro kommer fra EU-budsjettet for felles programmer i regionen. Sørøst-Asia er blant de mest sårbare regionene i verden for virkningene av klimaendringer, med fem av de 20 landene som er mest berørt av klimaendringer er medlemsland i ASEAN. Som en del av EUs overordnede Green Deal-diplomati, gir dette initiativet rammeverket for koordinert grønn handling mellom EU landene Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland og Romania, og Den europeiske investeringsbanken og ASEAN og dets medlemsland.

Les mer om partnerskapsavtalen her.