NHO

Innhold

NHO Europanytt 22.05.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese at EU kom med en omfattende strategi for biologisk mangfold, sammen med en "Farm to fork-strategi" denne uken. Du kan også lese at en ny legemiddelstrategi prioriteres, at EU sier flyselskapene kan bestemme selv hvordan de vil løse sosial distansering og at EU-kommisjonen åpner for høringer om Horizon 2020 og Green Deal.

EU lanserte strategi for biodiversitet

Onsdag denne uken kom Europakommisjonen med en omfattende ny biologisk mangfolds-strategi, sammen med en strategi for ”Farm to Fork”, som skal bidra med et rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem. De to strategiene ønsker å samle bønder, næringsliv og forbrukere i arbeidet med en konkurransedyktig, bærekraftig fremtid. I tråd med European Green Deal foreslår Europakommisjonen ambisiøse EU-handlinger og forpliktelser for å stoppe tap av biologisk mangfold i Europa og over hele verden.

Nøkkelpunktene i strategien handler om å halvere bruk av kjemikalier i landbruket innen 2030 og utvide økologisk landbruk til en fjerdedel av jordbruksarealet. Med matsystemer som utgjør nærmere 30 prosent av verdens klimagassutslipp, er disse planene viktige bærebjelker i EUs bredere Green Deal-plan om å gjøre kontinentet klimanøytralt innen 2050 og etablere EU som den "globale standarden for bærekraft."

Les mer her. Se Farm to fork-strategien her og strategien for biodiversitet her.

***********************************************************

EU vil prioritere ny legemiddelstrategi

Utbruddet av koronaviruset har den siste tiden generert diskusjoner om EUs legemiddelpolitikk og forrige uke diskuterte EUs helseministre den kommende legemiddelstrategien. EU-kommissær, Stella Kyriakides, understreket at EU trenger en ny strategi for å sikre en prisgunstig, sikker og bærekraftig forsyning av legemidler. Det må også sikres midler til å produsere medisiner i EU. På forrige ukes møte ble det klart at arbeidet med en legemiddelstrategi prioriteres og det er ventet at den legges frem allerede i slutten av juli. Dette er også noe Tyskland har ytret at vil ha prioritet under det tyske formannskapet til høsten.

Les mer her.

***********************************************************

Brevutveksling mellom brexit-forhandlerne

Denne uken har det vært utvekslet brev mellom sjefsforhandlerne for Storbritannia og EU, David Frost og Michel Barnier. I forbindelse med at Storbritannia publiserte sine forhandlingsposisjoner, anklaget Frost EU blant annet for å kreve at Storbritannia fortsetter å etterleve EUs standarder innen miljø, arbeidsliv og konkurranse/statsstøtte for å få en "handelsavtale av lav kvalitet" med forpliktelser som "ethvert demokratisk land" ville avvise. Han kalte EUs tilnærming til fiskeri "urealistisk." Selv om ikke argumentene og synspunktene i dette brevet er nye understreker språkbruken fra Frost avstanden mellom partene.

EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, responderte med å sende et eget brev til Storbritannia. Der ba han britene om å slutte å skrive og begynne å jobbe, og gjorde det tydelig at detaljerte samtaler om avtalen er forbeholdt forhandlingsbordet. Barnier skrev også at han ikke ønsker tonen Frost brukte i brevet skal påvirke den gjensidige tilliten mellom de to. Neste forhandlingsrunde mellom partene går første uke i juni.

Les mer her og her.

***********************************************************

EU gir flyselskapene fleksibilitet med sosial distansering

EU har vært tydelige på at det er viktig med sosial distansering på flyplasser og ombord på fly, men overlater det til operatørene å avgjøre om det er gjennomførbart. Da land over hele Eurpoa ser ut til å åpne for reiser igjen, utstedte European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og Den europeiske unions luftfartssikkerhetsbyrå (EASA) onsdag denne uken felles sikkerhets-retningslinjer for å minimere risikoen for spredning av koronaviruset i forbindelse med flyreiser.

Retningslinjene anbefaler at "flyoperatører, flyplassoperatører og tjenesteleverandører skal sørge for at fysisk avstand på 1,5 meter opprettholdes der dette er driftsmessig mulig". For eksempel om bord på et fly kan dette opprettholdes ved å ha minst ett sete tomt mellom  hver passasjer, øke avstanden mellom setene eller la hver andre rad stå tom," antyder papiret. Rådene vil sannsynligvis resultere i en variasjon i hvordan selskapene følger opp retningslinjene.

Les mer her.

***********************************************************

Åpner for høringer om Horizon 2020

EU-kommisjonen åpnet denne uken for at man kan komme med innspill for å forme hovedfunksjonene i den kommende milliard-utlysningen under Horisont 2020 dedikert til Green Deal. Målet med utlysningen vil være å levere konkrete løsninger for EUs hovedprioriteringer rundt Green Deal. Utlysningen vil fokusere på åtte tematiske og tre horisontale områder. Blant andre: Økende klimaambisjon; Utfordringer på tvers av sektorer; Ren, rimelig og sikker energi; og Industri for en ren og sirkulær økonomi. Det er mulig å komme med innspill på hvert enkelt tematisk område innen 3. juni. Utlysningen for forskningsmidler er planlagt i midten av september 2020.

Les mer her.

***********************************************************

NHO Brussel inviterer til webinar i serien Energy & Climate Talks

Tirsdag 26.mai inviterer NHO Brussel til det tredje webinaret i serien Energy and Climate Talks. Her deltar Andreas Bader fra Statskraft og Jan Pedersen fra Agder Energi, og de vil snakke om hvordan vi kan øke andelen fornybar kraftforsyning i den europeiske energimiksen, og samtidig øke elektrifiseringen av mobilitet, industri og oppvarming. Dette er viktig for å få til en vellykket avkarbonisering av EUs økonomi, men en økning i periodisk og desentralisert kraftproduksjon kombinert med større etterspørsel etter elektrisitet utfordrer imidlertid kraftnettets kapasitet. Derfor vil det være behov for betydelige investeringer i nettinfrastruktur for å håndtere den økte etterspørselen.

Påmelding finner du her.

***********************************************************

Neste uke i EU

  • Mandag: Rådsmøte for EES-medlemmene
  • Tirsdag: NHO Brussel arrangerer webinar
  • Onsdag: EU-kommisjonen kommer med revidert arbeidsprogram

***********************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: