NHO

Innhold

NHO Europanytt 23.03.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Council

I dagens Europanytt kan du lese om tysk skepsis til C-BAM, siste nytt om EUs taksonomi, om ukens kommende EU-toppmøte, og om EU-lån som hjelper millioner av arbeidstakere under pandemien.

Tyske regjeringsrådgivere skeptisk til karbonskatt - CBAM

Det tyske næringsdepartementets vitenskapelige rådgivere tok denne uken til orde for at EU bør sikte mot en global "klimaklubb" snarere enn å innføre en karbontoll kun for EU. I rapporten pekes det på at en CBAM vil kunne forhindre direkte karbonlekkasje, men at indirekte karbonlekkasje fremdeles vil forekomme. De vitenskapelige rådgiverne viser i sin rapport til at en global klimaklubb, der EU slår seg sammen med USA og andre store utslippere som Kina og innfører en felles minstepris for CO2, vil ha betydelig større effekt enn et solo-løp fra EUs side med en CBAM. Rådene som blir gitt til den tyske regjeringen gjenspeiler budskapet John Kerry fremførte da han besøkte Brussel for to uker siden, hvor han tok til orde for at EU burde se på en global løsning snarere enn å innføre en karbontoll på importerte varer.

Les mer her.

 

Revidert utgave av EUs taksonomi lekket denne uken

EU-kommisjonen sendte denne uken ut en revidert utgave av den delegerte rettsakten for taksonomien til medlemsstatene. Foreløpige analyser viser at kommisjonen i stor grad har tatt innover seg ankepunktene fra medlemsstater og næringsliv innenfor en rekke sektorer. For norsk næringsliv er det positivt å se at det er gjort viktige justeringer knyttet til kriteriesettene for hydrogen, naturgass, vannkraft og transport av CO2 til geologisk lagring. Allerede i morgen skal eksperter fra medlemsstatene diskutere den reviderte utgaven med kommisjonen, i forkant av endelig fremleggelse 21. april. Det er grunn til å anta at det fremdeles vil bli gjort justeringer for å lande på en taksonomi som er både fleksibel og egnet til formålet, som er å drive frem investeringer i bærekraftige aktiviteter.

Les mer her.

 

EU-toppmøte denne uken

Håndteringen av Covid-pandemien blir trolig hovedtema når EUs toppledere samles til nok et virtuelt toppmøte i slutten av denne uken. Statslederne skal bl.a. diskutere utrullingen av vaksiner, den epidemiologiske situasjonen i medlemslandene, og videre koordinering av tiltak for å bekjempe pandemien og dens konsekvenser. EU-kommisjonens forslag til digitalt reisesertifikat ("vaksinepass") vil også bli debattert. Andre temaer på toppmøtets agenda er hovedprioriteringer for det indre marked, industri-politikk og digital omstilling – herunder bl.a. temaene digital skatt og EUs nye "Digitale Kompass".

Les mer og se agendaen for det kommende toppmøtet her.

 

EU-lån hjelper millioner av arbeidstakere under pandemien

EU-kommisjonens låneordning for å sikre medlemslandenes støtte til arbeidsledige under pandemien, har bidratt til sikringen av 26,5 millioner jobber i EU siden september. Ordningen, ved navnet SURE, ble lansert i fjor vår da Europa stod midt i håndteringen av den første Covid-bølgen. SURE-ordningen har siden støttet arbeidsledighetsordninger i 18 EU-land, og hjulpet rundt 21,5 millioner arbeidstakere og 5 millioner selvstendig næringsdrivende.  De største mottakerne av låneordningen er Italia, Spania og Polen. Økte smittetall i Europa de siste ukene setter imidlertid gjenåpninger av land og økonomier på vent, og arbeidsledighetstall er forventet å stige dette året etter hvert som økonomiske støtteordninger avvikles. Både den Europeiske sentralbanken og Eurogruppen har imidlertid tatt til orde for at EU-landene ikke faser ut støtteordningene for tidlig.

Les EU-kommisjonens rapport om SURE-ordningen her.

 

Energi Norge lanserer webinarserie om Brexit

I april arrangerer Energi Norge en webinarserie om Brexit-avtalen og innvirkninger for den norske kraftnæringen, som vil ta opp flere dagsaktuelle temaer og inneholde innlegg fra ledende eksperter. Serien er delt i tre webinarer med hvert sitt hovedfokus: Brexitavtalen, North Sea Link, og havvind og infrastruktur-forordningen. Det vil også arrangeres et oppfølgingswebinar med mulighet for spørsmål og svar til de deltakende ekspertene.

Webinarserien er gratis og vil streames over Facebook henholdsvis 8., 13. og 22. april.

Les mer om webinarserien og meld deg på her.

 

Er du vår neste studentpraktikant eller trainee?

Hvert semester har NHO både studentpraktikanter og traineer ved vårt kontor i Brussel, og nå utlyses stillingene for høsten 2021. Et opphold hos NHO Brussel gir direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter, opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked – EU. 

Les mer om stillingene og send inn søknad her.