NHO

Innhold

NHO Europanytt 23.06.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, og president for Det europeiske råd, Charles Michel, holder pressekonferanse i etterkant av toppmøtet med Kina. Foto: European Union

I dagens nyhetsbrev kan du lese at det var lite fremgang på toppmøtet mellom EU og Kina i går, at European Sustainable Energy Week avholdes denne uken, at EU-parlamentet har vedtatt et rammeverk for hva som kan anses som bærekraftige investeringer og at EU-kommisjonen har undertegnet luftfartsavtale med Japan.

  191 dager til Storbritannia forlater det indre markedet

 

Brexit: Fire år siden folkeavstemningen

I dag er det fire år siden et knapt flertall av britene stemte ja til å trekke Storbritannia ut av EU. 31.januar i år forlot de formelt unionen, mens en overgangsperiode er ut 2020. Inntil det er britene fortsatt en del av det indre markedet, på samme vilkår som resten av medlemslandene. EU og Storbritannia er nå i forhandlinger om en fremtidig handelsavtale, og fra og med neste uke intensiveres disse forhandlingene for at partene skal kunne komme til enighet om en avtale innen tidsfristen i oktober.

*************************************************************

Lite fremgang under toppmøtet mellom EU og Kina denne uken

Presidentene for EU-kommisjonen og Det europeiske råd holdt mandag denne uken sitt første og utsatte møte med Kinas øverste leder siden tiltredelsen i desember. Siden da har forholdet mellom de to blitt mer krevende, noe som har dempet forhåpningene om en fremgang. Særlig et håp om økonomiske reformer til fordel for EU-bedrifter som søker å komme inn på det kinesiske markedet, har avtatt blant europeiske næringslivsledere og diplomater ettersom Kina skjerper kontrollen over den kinesiske økonomien.

Mandag ettermiddag ble det klart at toppmøtet ikke bød på fremgang, verken innen handel, investeringer eller Hong Kong-saken. Samtalene førte heller ikke til en felles uttalelse slik toppmøter vanligvis gjør, og Kina "tilbød ikke" å holde felles pressekonferanse etterpå.

På en EU-pressekonferanse i etterkant av møtet beskyldte kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, Kina for å lede en mengde cyberangrep mot sykehus i Europa under utbruddet av koronaviruset, og understreket at EU ikke vil "tolerere" slik aktivitet. Von der Leyen rettet også søkelyset mot Kinas kampanje med desinformasjon til EU under korona-pandemien, og var tydelig på at slike aktiviteter ikke gjør forholdet mellom EU og Kina "spesielt enkelt".

I forkant av gårsdagens toppmøte presiserte BusinessEurope, der NHO er medlem, at EU trenger rettferdig og lik behandling av europeiske selskaper i Kina, og pekte på at en avtale om investeringer mellom EU og Kina kan bidra til økonomisk gjenreisning. I tillegg til investeringsavtalen er samarbeidet om WTO-reform, korona-pandemien og den økonomiske gjenreisningen viktig. Les mer fra BusinessEurope her.

Les mer her og her

*************************************************************

European Sustainable Energy Week denne uken
I går startet den årlige EU Sustainable Energy Week som samler politikere, myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører til diskusjoner om hvordan å drive frem utviklingen av bærekraftige energiløsninger. Årets uke gjennomføres for første gang heldigitalt, med et stort antall webinarer fordelt på de neste tre dagene, som gir mulighet for deltagelse langt utenfor Brussel. Tema for uken er Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth. Hovedprogrammet er i stor grad rettet inn mot oppfyllelse av ambisjonene i Green Deal, og det vil bli arrangert webinarer om alt fra elektrifiseringsstrategier til offshore vind, hydrogen og sektorkobling.

Les mer, se programmet og meld deg på her.

*************************************************************

Parlamentet vedtok rammeverk for bærekraftige investeringer – "sustainable finance"
Europaparlamentet vedtok under sin plenumssamling forrige uke rammeverket som bestemmer hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige av finansnæringen primært. Dette lovforslaget fastsetter seks miljømål, som har som mål å forhindre "grønnvask" og øke grønne investeringer for å bidra til å oppnå klimanøytralitet i EU innen 2050. Europakommisjonen initierte opprinnelig at dette var for å skape verdens første 'grønne liste' noensinne for investorer, og orientere flere investeringer mot mer bærekraftige teknologier og virksomheter.

Les mer her og her.

*************************************************************

EU-kommisjonen signerte luftfartsavtale med Japan
Europakommisjonen undertegnet i går en avtale med Japan om sikkerhet for sivil luftfart, halvannet år etter at EU og Japans økonomiske samarbeidsavtale trådte i kraft. Målet med denne avtalen er at felles regler vil lette samarbeidet mellom europeiske og japanske selskaper og bidra til å redusere den administrative belastningen for myndighetene. Dette vil styrke EUs samarbeid med Japan ytterligere og styrke konkurransekraften til EUs luftfartsindustri. Avtalen vil støtte EU-produsenter av luftfartsprodukter med å øke deres handel og markedsandel i det japanske markedet. Det vil derfor også spille en viktig rolle i gjenreisningen av luftfartssektoren fra den pågående krisen grunnet korona-pandemien.

Les mer her.

*************************************************************

Nordisk webinar om den europeiske klimaloven, EUs gjenreisningsarbeid og næringslivets bidrag til klimadugnaden

Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner arrangerer NHO Brussel et webinar om Europeisk Klimalov. På webinaret vil vi legge frem vår felles nordiske posisjon på klimaloven, og ta opp hvordan nordisk næringsliv kan bidra med teknologi og løsninger som kan hjelpe med å nå EUs ambisiøse klimamål samtidig som man får fart på økonomien. Blant innlederne på webinaret er Diderik Samson, som er kabinettsjef for EUs første visepresident og ansvarlig kommisær for klima, Frans Timmermans. Hege Skryseth, leder i Kongsberg Digital, skal snakke om hvordan digitale løsninger og teknologi kan bidra til å redusere utslipp og skape grobunn for ny vekst i Europa.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

*************************************************************

Denne uken i EU

  • Mandag – fredag: European Sustainable Energy Week
  • Tirsdag: Miljøministrene møtes til rådsmøte
  • Tirsdag: Utdanningsministrene møtes til rådsmøte
  • Torsdag: Olje- og energiminister Tina Bru møter med energi-kommissær Kadri Simson

*************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: