NHO Europanytt: 24.09.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om valget i Tyskland, et uformelt møte av energi- og samferdselsministere, et forslag fra Kommisjonen om standardisering av elektronikk ladere, den kommende «EU-US Trade and Technology Council» og dagens møte i EØS-komitéen.

To dager igjen til det tyske valget

En siste direktesendt tv-debatt med de syv tyske partiene representert i Forbundsdagen ble avholdt i går kveld. Etter flere runder uten særlig fokus ble utenrikspolitikken endelig tema under debatten. De Grønne og FDP kritiserte begge EU-Kina investeringsavtalen som nå ligger fastlåst i EU Parlamentet. Scholz (SPD) støttet Frankrike etter den bortfalte ubåtavtalen med Australia, som ble erstattet av AUKUS (USA, Australia, UK) avtalen og pekte på behovet for styrket europeisk suverenitet og at EU i større grad står samlet utenrikspolitisk. SPD ligger fortsatt an til å bli det største partiet etter valget, men både de og CDU kan komme i posisjon gjennom en koalisjon med De grønne og fridemokratene (FPD). Det forventes at koalisjonssamtaler vil kunne ta flere måneder før en ny regjering er på plass. Hvem FDP lener seg mot vil kunne bli avgjørende for hvem som blir den neste kansleren.

Les mer om hvordan FDP vil kunne påvirke en ny regjering her.
 

Energipriser på dagsorden i Ljubjana

På det uformelle energiministermøtet til EU i Ljubljana, Slovenia, hvor statssekretær Lars Andreas Lunde deltok for Norge, dominerte som ventet de høye energiprisene. Energikommisær, Kadri Simson, fremholdt at selv om satsingen på fornybar er det langsiktige svaret til Kommisjonen så behøves umiddelbare tiltak for å lette på situasjonen. Simson nevnte moms- og avgiftspolitikken, og målrettede tiltak for forbrukere og små og mellomstore selskaper som viktige instrumenter. Kommisjonen er klar til å spille en koordinerende rolle for medlemstatene om ønskelig. 

Les Kadri Simson sin tale her.

Den norsk-europeiske energipolitikken vil være på dagsorden også neste uke. Da besøker olje og energiminister Tina Bru Brussel for å delta på den 5. energikonferansen mellom Norge og EU. Her møter olje og energiminister Bru, energikommisær Simson.

Se program for besøket her.

Hun vil også benytte anledningen til å delta på et seminar om CCS (carbon capture and storage).

Se mer om seminaret og registrering her.

 

Standardisering av ladekabler

EU Kommisjonen la 23. september frem en handlingsplan for standardiseringen av elektriske ladekabler. Målet skal være å gjøre USB-C standarden til den alminnelige kabeltypen for europeiske forbrukere. Dette vil gjelde for smarttelefoner, bærbare høyttalere, kameraer osv. Det foreslås også at salg av ladere skilles fra salget av elektroniske enheter for å sikre forbrukere valgfrihet. Tiltaket er et viktig grep for å redusere mengden elektronisk avfall i Europa.

Du kan lese Kommisjonens pressemelding her.

 

EU og USA møtes til koordineringsmøte innen handel og teknologi

Onsdag neste uke avholdes det første møtet i det nyopprettede EU-US Trade & Technology Council (TCC). Der skal EU-kommissærene Vestager og Dombrovskis møte sine amerikanske motparter Blinken og Raimondo i Pittsburgh, selv om det Inntil i dag var usikkert om møtet overhodet ville finne sted, grunnet ubåtsaken mellom Frankrike, USA og Australia. Formålet med TTC er å koordinere EU og USA i handelsspørsmål, men vil trolig også fungere til å løse bilaterale utfordringer, særlig tilknyttet data og digitalisering. NHOs Europeiske paraplyorganisasjon, BusinessEurope, har sendt brev til Dombrovskis med forslag til viktige samarbeidsområder TTC bør fokusere på.

Les mer om møtet her. // Les Business Europe's brev til Dombrovskis her. // Se Business Europe's video om EU-US TTC her.

 

Norsk deltakelse i EUs rammeprogram sikret etter dagens møte i EØS-komitéen

I dag ble EUs fjerde jernbanepakke, rammeprogrammene Horisont Europa, Erasmus+, Digital Europa, programmet for miljø- og klimatiltak (LIFE), samt en rekke andre rammeprogrammer, innlemmet i EØS avtalen. Den formelle innlemmelsen av rammeprogrammene sikrer at Norge og resten av EØS/EFTA-landene kan delta i EUs neste programperiode (2021-2027) og underliggende rammeprogrammer på lik linje med EU-landene, og er av stor viktighet for bl.a. norsk næringsliv, forskning og kompetanseutvikling. Ingen av EØS landene kan nå ensidig trekke seg ut av disse samarbeidene, da må man eventuelt forhandle om betingelser knyttet til det, noe annet vil medføre et avtalebrudd.

Neste møte i EØS-komitéen er berammet 29. oktober.

Les mer her.