NHO

Innhold

NHO Europanytt 26.03.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese mer om ukens EU-toppmøte, Euro Summit, en noe forkortet plenumssamling i Europaparlamentet, Kommisjonens nye handlingsplan for økologisk landbruksproduksjon, og om norske Fortum Varme som er videre i kampen om EU-finansieringsmidler.

Ukens EU-toppmøte: Koordinerte Covid-tiltak en forutsetning for felles europeisk gjenåpning

Covid-19 var førsteprioritet på agendaen da EUs statsledere i går samlet seg til digitalt toppmøte, hvor man først og fremst kunne enes om at EU-landenes innsats på produksjon, levering og distribusjon av vaksiner må styrkes. Behovet for åpenhet i vaksine-arbeidet, særlig for vaksineeksporten, ble også fremhevet. Fortsatte Covid-restriksjoner, også forbud mot reiser som ikke er nødvendige, er essensielt i lys av den pågående høye smitten i mange europeiske land. Behovet for fortsatt fri flyt av varer og tjenester i det indre markedet ble understreket. Fremover vil felles forberedelser ifb. en gradvis gjenåpning og lettelser av smitteverntiltak være nødvendig for å kunne ha en felles gjenåpning av Europa. Arbeidet med EUs foreslåtte digitale reisesertifikat (vaksinepass) er en hastesak som må prioriteres, og EU parlamentet besluttet samtidig med stort flertall å bruke hasteprosedyre. EU planlegger for en sterk økning i vaksineproduksjonen frem mot sommeren, med planer om produksjon av 100 millioner doser månedlig fra april.

Utover Covid-diskusjonene var indre markedsspørsmål, EUs digitale omstilling, og internasjonal digital skatt temaer for diskusjon.  Joe Biden var også innom det virtuelle toppmøtet, hvor han deltok i diskusjoner om EU-USA-relasjonen og behovet for å styrke det transatlantiske samarbeidet.

Les mer om hva som ble diskutert under EU-toppmøtet her // Les den offisielle uttalelsen etter EUs toppmøte her // Les mer om Joe Bidens deltakelse under toppmøtet her.

 

Møte i Euro Summit

Torsdag ble også Euro Summit arrangert, et forum der statslederne i eurosone-landene samles for å sette retningslinjer for eurosonens økonomiske politikk. En styrking av euroens globale posisjon er viktig for å kunne styrke EUs strategiske autonomi, samtidig som man bevarer en åpen økonomi og bidrar til global finansiell stabilitet. Møtet tok også til orde for behovet for en robust, inkluderende og bærekraftig økonomisk gjenreisning etter pandemien, og understreket nøkkelrollen som EUs gjenreisningspakke (RRF) vil spille for investeringer for å finansiere den grønne og digitale omstillingen og økning av EUs vekstpotensial.

Les mer om gårsdagens møte i Euro Summit her.

 

Reiseliv og turisme på plenumsagendaen forut for nok en redusert påskeferie

Under en kortfattet plenumssamling denne uken kom Europaparlamentet med en oppfordring om trygg, ren og bærekraftig turisme. Turisme- og reiselivsbransjen, som står for 10% av EUs BNP, har vært spesielt hardt rammet av pandemien, og man frykter at så mye som 6 av totalt 27 millioner jobber i bransjen kan gå tapt i løpet av de neste årene.

Parlamentet støtter et felleseuropeisk "vaksinepass", og ønsker å fremskynde vedtaksprosessen tilknyttet et digitalt grønt sertifikat. Samtidig oppfordrer de Kommisjonen til å innføre sertifisering av minimumsstandarder for forebygging og kontroll av Covid-19, for å bidra til å gjenopprette forbrukernes tillit til bransjen.

I tillegg til reiseliv diskuterte Parlamentet langtidsbudsjettets rettstatsmekanisme, havforsøpling, forholdet til Afrika, samtidig som de vedtok tre lover knyttet til EUs gjenreisningspakke og egne finansielle ressurser.

Les mer her.

 

Økt økologisk landbruksproduksjon sentralt for å oppnå målsetningene i EUs Green Deal

Kommisjonen har lansert en ny handlingsplan for utviklingen av økologisk landbruksproduksjon i EU. Formålet med handlingsplanen, som gjelder for 2021-2027, er å øke produksjonen og forbruket av økologiske produkter, at 25% av jordbruksarealer skal drive økologisk jordbruk innen 2030, og at man skal få til en betydelig økning av økologisk akvakultur. Handlingsplanen kommer med 23 konkrete tiltak for å nå 25%-målet – i tillegg til å oppfordre medlemslandene til å utvikle egne nasjonale handlingsplaner for å øke sine respektive andeler av den økologiske produksjonen i unionen.

Les mer om EUs handlingsplan for organisk produksjon her // Les handlingsplanen her.

 

Fortum videre i kampen om EU-finansieringsmidler

Norske Fortum Varme sitt karbonfangst- og lagringsprosjekt har kommet med på nominasjonslisten for kandidater til å motta finansiering fra EUs Innovasjonsfond, som til sammen skal dele ut 1 milliard euro til høyinnovative prosjekter innen fornybar energi og lavkarbon-teknologier. Sammen med 70 andre kandidater er Fortum nå videre til andre runde. EU-kommisjonen er forventet å bestemme seg for en endelig liste med kandidater innen utgangen av 2021. Dette er første runde med tildelinger fra EUs Innovasjonsfond.

Les mer her.

 

Save the date: Webinar om energigjenvinningsanlegg, CCS og negative utslipp 14/4

Sammen med Fortum Oslo Varme arrangerer NHO Brussel et webinar om potensialet for å kombinere energigjenvinning fra avfall med CCS. Det kan realisere store utslippsreduksjoner fra Europas avfallsindustri. Vi sender ut invitasjoner snarlig, men oppfordrer alle interesserte til å merke seg datoen allerede nå. Her vil dere få en oppdatert status på Fortums CCS-prosjekt på Klemetsrud, analyser av fangstpotensialet i Europa ved Endrava og innsikt i Sveits sine ambisjoner for en utslipssfri avfallssektor.

Webinaret finner sted den 14. april klokken 11:00-12:00.