NHO

Innhold

NHO Europanytt 26.06.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

1.juli overtar Tyskland det roterende formannskapet i Det europeiske råd. Foto: Pexels

I dagens Europanytt kan du lese at Tyskland overtar formannskapet i Det europeiske råd neste uke, at EU ønsker å gjenåpne Europas yttergrenser, at den første evalueringen av GDPR kom denne uken og at EU-kommisjonen har kommet med forslag til budsjett for 2021.

188 dager til Storbritannia forlater det indre markedet

 

Tyskland overtar formannskapet i Det europeiske råd
Onsdag neste uke overtar Tyskland det roterende formannskapet i Det europeiske råd etter Kroatia som har hatt det siden 1.januar. Sammen med Portugal og Slovenia utgjør Tyskland en trio med et felles program for formannskapet de neste 18 månedene. Deres prioriteringer, som ble lansert forrige uke, inkluderer digitalisering, migrasjon, styrke industriell konkurransedyktighet, samt fokus på å investere i innovativ, bærekraftig og smarte økonomiske løsninger og styrke deres konkurranseevne. Se hele trio-programmet her.

Denne uken lanserte også Tyskland sine egne nøkkelprioriteringer for formannskapsperioden neste halvår. Dette inkluderer blant annet å koordinere EUs arbeid med gjenreisning fra koronakrisen, komme til enighet om budsjett og recovery-pakke, ferdigstille forhandlingene om en avtale med Storbritannia, fremme EUs grønne og digitale omstilling, samt å styrke sosial utjevning i Europa.

Les mer her og se nettsiden til det tyske formannskapet her.

************************************************************************

EU ønsker å gjenåpne Europas yttergrenser
EU-ambassadører møttes denne uken for å diskutere hvordan de skal åpne Europas ytre grenser og starte så smått med globale reiser igjen fra 1.juli. Planene involverer å utarbeide en liste med begrenset antall land som vil få lov til å gjenoppta flyreiser inn til EU, basert på en rekke kriterier som for eksempel at landet må ha en infeksjonsrate under EUs gjennomsnitt. Slik situasjonen er nå vil det forhindre reiser fra blant annet USA, Brasil og Nord-Makedonia, mens reiser til og fra Kina vil være tillatt.

Les mer her.

************************************************************************

EU med evalueringsrapport om GDPR
Onsdag denne uken presenterte Europakommisjonen sin første evalueringsrapport om databeskyttelses-forordringen (GDPR) som trådte i kraft for 2 år siden. Rapporten viste at GDPR har oppfylt mange av målene, særlig ved å tilby EU-borgere rettskraftige rettigheter og ved å etablere et nytt europeisk system for håndhevelse av datasikkerhet. Rapporten konkluderte også med at GDPR har vist seg å være fleksibel i å støtte digitale løsninger under uforutsette omstendigheter, som koronakrisen.

I forbindelse med lanseringen av Europakommisjonens rapport uttalte BusinessEurope at Europas digitale kapasitet har vist seg å være helt avgjørende gjennom koronakrisen. Behandlingen og bevegelsen av data har bidratt til at europeere har fortsatt å kunne jobbe, studere og handle. Dette er mulig fordi europeiske bedrifter har strukket seg langt for å overholde GDPR og kunnet opprettholde innbyggernes privatliv mens de hadde hverdagen sin på nettet. Direktør i BusinessEurope, Markus Beyrer, uttrykte likevel bekymring for at handlingsrommet til GDPR reduseres i praksis. "Bruk av alle lovlige databehandlingsmuligheter bør tillates i stedet for å tvinge alle å benytte én metode. I tillegg bør kommisjonen se på effekten av GDPR i forhold til ambisjonene om å øke europeisk kompetanse innen kunstig intelligens", sa Beyrer.

Les mer her.

************************************************************************

EU med forslag til budsjett for neste år
Onsdag denne uken presenterte Europakommisjonen sitt forslag for EUs budsjett på 166,7 milliarder euro for 2021, som skal suppleres med 211 milliarder euro i tilskudd og ca 133 milliarder i lån under Next Generation EU, det midlertidige gjenreisningsinstrumentet som skal mobilisere og kickstarte den europeiske økonomien igjen etter koronakrisen. Men forslaget er ennå ikke vedtatt, og 17.juli møtes EUs statsledere til ekstraordinært toppmøte i Det europeiske råd for å forsøke å komme til enighet om budsjett og recovery-pakken i forbindelse med koronakrisen.

Når dette vedtas, vil det være det første budsjettet under det nye flerårige økonomiske rammeverket (MFF) for perioden 2021-2027 og det første årlige budsjettet foreslått av president von der Leyens kommisjon. Dette er også det første budsjettet for EU-27, etter brexit og slutten på overgangsperioden til Storbritannia.

Les mer her.

************************************************************************

Neste uke i EU

  • Mandag: Rådsmøte for landbruks- og fiskeriministre
  • Mandag: Høring i ECON
  • Tirsdag: Toppmøte mellom EU og Korea

************************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: