Foto:

NHO Europanytt: 26.11.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Union. Foto:

I dagens Europanytt kan du lese om det tyske valget, rettsaktene for digitale markeder og tjenester, høstpakken til Kommisjonen, COVID-19 og kritiske råmaterialer.

Valget i Tyskland – enighet om ny regjeringsplattform

På onsdag kom partiene SPD, FDP og De Grønne til enighet om en felles regjeringsplattform etter flere uker med forhandlinger. Blant de viktigste initiativene er en enighet om at 80% av strømforbruket skal være fornybart innen 2030 – en oppjustering fra det tidligere målet på 65%. Partiene har også blitt enige om å fase ut kullkraft innen 2030 istedenfor 2038, øke minstelønnen fra €9,60 til €12 i timen og kjøre en mer aktiv europapolitikk. Koalisjonsavtalen skal nå legges frem for de respektive partiene for endelig godkjenning – en forutsetning for at Olaf Scholz kan velges inn som kansler 6. desember.

Les mer om regjeringsplattformen her og her.

 

Fremgang i arbeidet med rettsaktene for digitale markeder og tjenester

Denne uken kom EUs næringsministre til enighet om en felles posisjon på Kommisjonens rettsaktforslag for digitale markeder (DMA) og digitale tjenester (DSA). DMA og DSA er på mange måter banebrytende i form av å regulere plikter, forbud og rettigheter for markedsaktører, særlig de store internasjonale digitale plattformselskapene. For medlemslandene har en av de viktigste sakene vært rollen til nasjonale tilsynsmyndigheter. Parlamentets indre-marked-komité vedtok også denne uken sin posisjon på DMA, som i likhet med ministrenes setter tydeligere retningslinjer for plattformselskapenes forpliktelser. Parlamentets arbeid med DSA henger litt etter grunnet uenigheter rundt målrettet reklame.

Les oppsummering fra ministermøtet her. // Les pressemelding fra Europaparlamentet her. // Les mer om status for DSA her.

 

Europeisk semester: økonomisk politikk for et grønnere og mer digitalt Europa

Onsdag presenterte EU-kommisjonen European Semester 2022-høstpakken, for samordning av EU-landenes økonomiske politikk.  Kommisjonen bygget på høstprognosen for 2021 som bemerket at den europeiske økonomien vokser, men står nå overfor utfordringer med nye Corona-bølger og høye energipriser. Det europeiske semesteret skal veilede medlemslandene mot EUs to hovedprioriteringer: den grønne og digitale omstillingen. Både Kommisjonen og Rådet har nå godkjent de 22 nasjonale planene for gjenreisningspakken Recovery and Resilience Facility. Dette har frigjort utbetalinger på 52,3 milliarder euro for 17 medlemsland siden august 2021. Samlet representerer planene så langt 291 milliarder euro i tilskudd og 154 milliarder euro i lån. Fokuset for dette semester er nå å iverksette planene.

Les mer om planene her.

 

EU lukker grensene

25. november foreslo Kommisjonen oppdaterte regler for fri bevegelse til og fra EU, som svar på de raskt stigende COVID-19-smittetallene. Flere medlemsland innfører nå restriksjoner grunnet nye smittebølger. Kommisjonens trafikklyskart, som er tilpasset smittetilfeller og vaksineringsgrad, vil bli brukt for å koordinere tiltak for områder med spesielt høy smitte. For reisende fra "grønne" områder bør ingen restriksjoner brukes. Reiser til og fra 'mørkerøde' områder frarådes. Personer som verken er vaksinert eller har blitt frisk fra viruset, pålegges å gjennomgå en test før avreise og karantene etter ankomst. Dette tiltaket ble presentert før Kommisjonen annonserte et 48 timer langt flyforbud for flyreiser fra det sørlige Afrika. Torsdag opplyste forskere at de har påvist en ny variant av coronaviruset med et uvanlig høyt antall mutasjoner.

Les pressemelding fra kommisjonen om trafikklyset her. // Les om flyforbudet her.

 

Kritiske råmaterialer på agendaen i Europaparlamentet

Råmaterialer som enkelte metaller og mineraler anses som kritiske for at Europa skal få til både det grønne og digitale skiftet. Blant utfordringene, etter Kommisjonens syn, er at tilgangen og forsyningen av disse er uforholdsmessig avhengig av tredjeland. Parlamentet vedtok derfor denne uken en rapport om EUs strategi for kritiske råmaterialer som vektlegger viktigheten av en sirkulær økonomi med gjenvinning og gjenbruk, for å skape et indre marked av sekundære råmaterialer. Rapporten oppmuntrer også til opprettelse av et Important Project of Common European Interest, der medlemsland og bedrifter går sammen for å utvikle nye løsninger for verdikjeden.

Les pressemeldingen her.

 

Informasjonsdag om Horisont Europa klynge 4 – Digital, industri og romfart

Mandag 29. november organiserer Kommisjonen en informasjonsdag om Horisont Europas klynge 4, som handler om digitalisering, industri og romfart. Her kan du lære mer om klyngen og de ulike utlysningene som inngår i den. Det har tidligere blitt organisert informasjonsdag om klynge 5 som omhandler klima, energi og mobilitet, du finner opptakene i lenken under.

Informasjonsdag om klynge 4 // Informasjonsdag om klynge 5