NHO Europanytt: 28.09.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om valget i Tyskland, konsekvenser av Brexit og energikrisen i Storbritannia.

Sosialdemokratene (SPD) blir størst etter det tyske valget

Valget i Tyskland ble avholdt på søndag – SPD ble det største partiet, dog med knapp margin. Kristeligdemokratene hadde sitt svakeste valg noensinne med en oppslutning på 24,1 %, men kan i teorien fortsatt komme til makten avhengig av sonderinger mellom de Liberale Fridemokratene (FDP) og De Grønne. Lederen for CDU/CSU, Armin Laschet, har påberopt seg et mandat for å danne regjering, det mest sannsynlige utfallet synes derimot å være en såkalt «Trafikklys» koallisjon bestående av SPD, FDP og De Grønne. En slik koalisjon vil måtte inngå harde kompromisser dersom de skal danne regjering. Muligheten for en SPD/De Grønne/Venstre regjering kan nå utelukkes grunnet et svakt valg for Venstre (Die Linke). Det som uansett kan forventes av neste regjering er en mer ambisiøs klimapolitikk med De Grønne i spissen. Det blir viktig for norske myndigheter å ha en aktiv rolle i forhold til gass og CCS.

Les mer om de ulike regjeringsalternativene her.
 

De Grønne og de Liberale Fridemokrater blir avgjørende

I etterkant av valget er det en ting som er tydelig – De Grønne og FDP vil avgjøre hvem som blir neste kansleren. Grunnet fragmenteringen i tysk politikk går det nå mot første regjering siden krigen som består av flere enn to partier. De Grønne er ideologisk tettere tilknyttet SPD, mens mye av politikken til FDP overlapper med CDU/CSU. Det vil derfor være krevende forhandlinger dersom SPD skal klare å få med seg FDP i en ny regjering eller hvis CDU/CSU skal lokke De Grønne inn i en kristeligdemokratisk koalisjon. Både De Grønne og FDP har tatt sikte på finansministeriet som et krav for å gå inn i regjering. Grunnet deres avgjørende posisjon i en ny regjering har FDP og De Grønne blitt enige om å sondere sammen først før de forhandler videre med SPD eller CDU/CSU. Ulike ambisjonsnivå på den grønne omstillingen vil trolig problematisere forhandlingene mest.

Les mer om rollen til De Grønne og FDP og hvilke saker som kan skape splid under forhandlingene her

 

Problemene står i kø for Storbritannia

Storbritannia kan stå overfor en energikrise som man ikke har sett på generasjoner, ettersom en opphopning av uheldige faktorer som lite vind og brann i kabel til Frankrike, har ført til at prisene stiger og energileverandører går under. Gassprisene har steget med 420 % - en voldsom økning i kostnader som energiselskapene ikke var forberedt på. Ved starten av året var det 70 energileverandører i Storbritannia; syv har nå gått i konkurs. Bransjeeksperter spår at det bare kan være så få som ti tilbydere innen utgangen av året. Spørsmålet er om energiforsyningen bedres tidsnok til å møte en eventuell tidlig og kald vinter.

Les mer om saken her og her.

 

Mangel på lastebilsjåfører utløser forsyningsproblemer

Selv om mange andre Europeiske land også sliter med høye energipriser, har Storbritannias vanskeligheter blitt enda mer akutte ved at de forlot EU. Mange lastebilsjåfører dro ut av landet etter Brexit, en trend som forverret seg med pandemien. Sjåførmangelen utgjør et logistikk problem som blant annet hindrer distribusjonen av drivstoff som igjen utløser køer og hamstring. Den britiske matvareganten Marks & Spencer annonserte 16.septermber at de stenger ned 11 av sine franske butikker på grunn av problemer med å forsyne dem med fersk og kjølt mat. Selskapet melder til BBC at forsyningskjedeproblemer siden Brexit har gjort det "nesten umulig" å opprettholde standarder for matforsyning.

Les saken her.