Europanytt 28.10.22

Publisert

Foto: Europakommisjonen

I dagens nyhetsbrev kan du lese om REPowerEu, politikk og næringsliv i Arktis, muligheten for å spille inn til European Critical Raw Materials Act, energimøte i Luxembourg og at Frankrike vil bryte med Energy Charter Treaty.

NHO mener: REPowerEU som katalysator for det norske grønne skiftet

NHOs leder i Brussel, Anne Margrethe Lund, har skrevet en kronikk om REPowerEU, og hvilke muligheter det innebærer for norsk næringsliv. 

Les kronikken her.

 

Offentlig høring: European Critical Raw Material Act

Mineraler og råmaterialer er viktige komponenter i produkter som batterier, vindturbiner og solcellepaneler, og er helt sentrale for Europas grønne omstilling. Europakommisjonen estimerer at behovet vil øke med 500 % innen 2030. For å sikre tilgangen til kritiske råmaterialer inviterer Kommisjonen til en offentlig høring om the European Critical Raw Materials Act. 

Les mer og send inn dine forslag innen 25. november.

 

Arktis på agendaen 

I samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner, arrangerte NHO denne uken et seminar om EUs arktiske politikk og hvordan bedrifter kan bidra til utviklingen av Arktis.

Høsten 2021 la Europakommisjonen frem sin plan for Arktis. Siden da har vi opplevd økende geopolitiske spenninger i området, og klimaendringene blir stadig tydeligere. Seminaret understreket den strategiske betydningen av samarbeid, forskning, kritiske råvarer, støtte til transport, fiskeri, energi og andre sektorer i Arktis.  

Den danske europaparlamentarikeren Pernille Weiss og EUs nye ambassadør for Arktis, Clara Ganslandt, deltok sammen med nordiske bedriftsrepresentanter. Leder for Equinors nordområdeenhet, Toril Inga Røe Utvik, snakket om deres bidrag for å oppnå EUs mål om energisikkerhet og utslippsreduksjoner.  

Se opptak av seminaret her.

 

Energiministerne med nye krav for bygningers energiytelse 

Tirsdag denne uken ble det avholdt et møte med energiministerne i Luxembourg. Ministerne vedtok et forslag som setter nye krav til bygningers energiytelse (EPBD). Direktivet har som mål at alle nye bygg skal ha nullutslipp innen 2030 og at eksisterende bygninger skal ha nullutslipp innen 2050. Ministerne debatterte også gasspakken som inneholder forslag til regulering av indre markedsregler for bærekraftig gass, naturgass og hydrogen. Kommisjonen presenterte også energiberedskapstiltak som har som formål å øke solidaritet i unionen gjennom koordinering av kjøp og utveksling av gass.

Les mer her.

 

Frankrike trekker seg fra Energy Charter Treaty

Fredag sist uke annonserte Frankrike at de vil trekke seg fra Energy Charter Treaty (ECT). I ettertid har Spania, Nederland og Polen annonsert at de også ønsker å trekke seg, og flere andre EU-land vurderer det samme. ECT er et multilateralt energisamarbeid som innlemmes i internasjonal rett med mål om bedre energisikkerhet gjennom mer konkurransedyktige og åpne markeder. ECT trådte i kraft i 1998 og ble i utgangspunktet opprettet for å sikre energiforsyning til Vest-Europa i overgangen fra den kalde krigen. Avtalen er signert av 53 parter hvorav EU og Euratom er medlemmer. Grunnen til at Frankrike, Spania, Nederland og Polen velger å trekke seg fra avtalen er at den truer gjennomføringen av EUs klimamål, nasjonale klimaplaner og Parisavtalen.

Les mer om saken her.

og om Energy Charter Treaty her.