NHO

Innhold

NHO Europanytt 30.06.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Merkel og Macron samarbeider for å lande EU-budsjettet ved neste toppmøte, britene skal ha en handelsavtale klar innen utgangen av september, og Parlamentet ønsker naturgass som en overgangsløsning. Fra i morgen vil EU også gjenåpne grensene sine for internasjonale reisende, du kan lese hvilke land i saken under.

"Den fransk-tyske motoren er sterkere enn noen gang"

Mandag holdt Frankrikes president, Emmanuel Macron og den tyske forbundskansler Angela Merkel sitt første møte ansikt til ansikt siden utbruddet av Koronapandemien. I morgen tar Tyskland roret når det er deres tur til å inneha EUs roterende formannskap. Tysklands overordnede mål er å redde blokken fra den verste økonomiske krisen i sin historie og de to statslederne diskutere EUs budsjett og forslaget om gjenresiningsinstrumentet 'NexGenerationEU' som ble presentert av de to i mai.

EU-lederne ble tidligere denne måneden enige om at det hastet å få økonomien tilbake på fote, men det er fortsatt uenigheter knyttet til virkemidler og budsjettstørrelse. Merkel og Macron sa etter møtet at den fransk-tyske motoren er sterkere enn noen gang, men advarte om at det fortsatt er en lang vei å gå før en avtale oppnås mellom de 27 EU-landene. "At Tyskland og Frankrike er forent, er ikke tilstrekkelig for at Europa er samlet, men når Frankrike og Tyskland ikke er samlet, er ikke Europa særlig godt rustet," sa den tyske kansleren.

Det er håp om at en avtale om EUs budsjett og gjenreisningspakke skal være på plass etter toppmøtet i Brussel 17. og 18. juli. Avgjørende for å lande enighet blir å finne en løsning som aksepteres av både EUs "frugal four" - Sverige, Nederland, Danmark og Østerrike, og de sør-europeiske landene hvis økonomi er sterkt rammet av koronakrisen. En overordnet uenighet handler om forslaget som innebærer å låne €500 milliarder euro til en gjenreisningspakke som i stor grad vil rettes mot Italia og Spania. EU ønsker å se solidaritet i Iys av krisen. Solidaritet handler også om egeninteresse sa President Macron etter møtet, og henviste til at det er i alles interesse at markeder som er sterkt svekket gjenreises raskt.

Merkel og Macron demonstrerte også enhet med hensyn til det tyske formannskapet. Ifølge Merkel har Frankrike og Tyskland som mål å være forent om store spørsmål rundt digitalisering og klima

Les mer her  og her

 

BREXIT: Handelsavtale skal være på plass innen september

EUs Michel Barnier og Storbritannias kolleger David Frost møttes i Brussel mandag denne uken og markerte starten på deres første fysiske forhandlingsrunde når de to sidene nå intensiverer tempoet i samtalene. Storbritannia har satt september som frist internt for å bli enige om en avtale med EU. Juni var opprinnelig deres frist for å ha klar en avtale, men pandemien har forskjøvet fristen.

Fiskeri og spørsmål om det skal være like konkurransevilkår for britisk og europeisk næringsliv fremover, er fortsatt spørsmålene med størst uenighet mellom de to sidene, i tillegg til EU-domstolens fremtidige rolle i tvister og tvisteløsning.

Les mer her

 

EUs siste forretnings- og forbrukerundersøkelse varsler oppsving 

Europakommisjonen presenterte denne uken sin siste forretnings- og forbrukerundersøkelse. Kommisjonens vurderinger viser at Economic Sentiment Indicator (ESI) gjenreiste seg i juni etter at flere land i Europa åpnet fra lockdown. Ifølge Kommisjonen har ESI i euroområdet og EU hittil gjenvunnet rundt 30% av den samlede nedgangen fra mars og april. Oppsvingene synes å ha blitt drevet frem av betydelig økning av tro på fremtiden i undersøkte næringer (industri, tjenester, varehandel, bygg og anlegg) og blant forbrukere. Husholdningenes forbedrede forventninger til sin økonomiske situasjon, intensjoner om å gjøre store innkjøp og spesielt den generelle økonomiske situasjonen er også bakgrunn for betydelig oppsving for varehandelen. Indikatoren for forventninger om økt sysselsetting i bedriftene fortsatte også forrige måneds bratte oppgang.

Les EUs rapport her

 

Europaparlamentet ønsker naturgass som overgangsløsning

Mandag la ENVI- og ITRE-kommiteen frem sine posisjoner til Kommisjonens forslag til Just Transition Fund. Fondet er ment som et viktig tiltak for å motvirke de negative sosioøkonomiske effektene av Europas dekarborisering i regioner der verdiskaping og sysselsetting i dag er avhengig av fossilintensive næringer. I kommisjonens opprinnelige forslag, samt i rådets posisjon var alle investeringer i fossile energikilder utelukket. Saksordførerne i ENVI og ITRE tar derimot til orde for å inkludere investeringer knyttet til naturgass, der dette kan bidra med kostnadseffektive og store utslippskutt. Saken går nå videre til votering i den ansvarlige komiteen i parlamentet, REGI, den 6. juli. 

Det nylig publiserte forslaget om Just Transition Fund vil sannsynligvis også ha betydning for forhandlingene, ettersom ERDF-ressurser forventes å utfylle dette fondet. Forhandlingene om både forslag til FFR og samhørighetspolitikk forventes gjennomført frem til slutten av 2020.

Les ENVIs posisjon her  | Les ITREs posisjon her

 

EU skal igjen åpne sin ytre grense for internasjonale reisende.

Innreiserestriksjonene for internasjonale reisende til EU skal løftes gradvis fra 1. juli. I spørsmålet om hvilke land EU skal åpne til først, kolliderer ulike interesser. Der noen land ønsker å basere seg på koronastatistikk er det andre land som har tette handelsforbindelser eller av andre næringsinteresser ønsker å åpne for flere land.

De nasjonale ambassadørene til EU ble fredag ​​enige om en tentativ liste over 14 land: Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay. USA, Brasil og Russland, der koronaviruset fremdeles sprer seg, er foreløpig ekskludert fra listen. Listen har ikke oppnådd endelig godkjenning, men er forventet å vedtas i dag.

Les mer her

 

Hydrogen kan redusere prislappen for Europas omstilling dramatisk

Den europeiske gassorganisasjonen, Eurogas, la i morges frem en rapport som viser at EU kan spare €4 billioner ved å øke ambisjonsnivået for bruk av hydrogen i Europa. Rapporten som er utarbeidet av DNV GL på vegne av Eurogas peker på at konvertering fra gass til hydrogen eller biogas, kan bidra med betydelige kostnadsreduksjoner i arbeidet med å dekarbonisere EUs økonomi frem mot 2050, sammenlignet med direkte elektrifisering i en rekke sektorer. Konvertering av gassbrennere til oppvarming av boliger og energiintensive industrier, som f.eks stål antas i følge Eurogas å kunne dekarboniseres langt billigere ved bruk av hydrogen enn ved direkte elektrifisering.

Rapporten i sin helhet kan leses her 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: