NHO

Innhold

Aktiviteter og arrangementer ved NHO Brussel

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Kvinnelig leder

Kvinnelig leder

Høynivå seminar 7.11: Den norske lederen – tillit, åpenhet og nærhet som styrker konkurranseevnen i en foranderlig verden

NHO og LO har den store gleden av å invitere deg til et høynivåseminar i Brussel om den norske ledermodellen. Seminaret tar i sikte å diskutere en felles rapport utarbeidet av tankesmien Agenda på oppdrag av NHO og LO, som evaluerer særtrekkene og fordelene ved den norske ledermodellen satt i et fremtidsperspektiv. Bli med den for å lære mer om den norske ledermodellen og den positive innvirkningen den har både på bedrifter og ansatte!

På seminaret møter du bl.a. nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, og avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Kristina Jullum Hagen, som vil gi sine kommentarer til konklusjonene i rapporten, som vil bli presentert av Tiril Rustad Halvorsen fra Agenda. Representanter fra arbeidstakersiden og ledelsen i Norsk Hydro ASA er også tilstede, for å dele sine perspektiver på lederskap i praksis. Arrangementet avsluttes med en paneldebatt, etterfulgt av en nettverksmingling i hyggelig omgivelser. 

Når: 7. november klokken 15:00 til 17:30, etterfulgt av mottakelse
Hvor: EFTAs lokaler, Rue Joseph II 12-16, 1000 Brussel

Meld deg på her

Vel møtt den 7. november!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

High level seminar 7/11: The Norwegian leadership model – trust, transparency and proximity strengthening competitiveness in a changing world

The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) and the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) have the pleasure of inviting you to to a high level seminar, discussing a joint report published in cooperation with the Norwegian think tank Agenda, evaluating the specificities and unique features of Norwegian management style in a future context. Join us on 7 November to learn more about the Norwegian leadership model and its positive impact on business and employees!

At the seminar you will meet Deputy Chair of LO, Peggy Hessen Følsvik and Head of Department Labour Market and Social Affairs at NHO, Kristina Jullum Hagen, who will share their views on the conclusions of the report, which will be presented by Tiril Rustad Halvorsen from Agenda. Representatives from Trade Unions and the leadership of Norsk Hydro ASA will also be present to give their perspectives on leadership in practice. The event will end with a panel discussion followed by a networking reception.


To register, click here

We look forward to welcoming you on the 7th of november!

Draft programme (TBC):

  • "The Norwegian Leader", presentation of NHO, LO & Agenda report by Tiril Rustand Halvorsen, adviser at Agenda
  • Keynote remarks, Peggy Hessen Følsvik, Deputy Chair of LO and Kristina Jullum Hagen, Head of Department Labour Market and Social Affairs NHO
  • "Leadership in practice" – experiences by employee and management representatives from Norsk Hydro ASA, Europe's largest aluminium producer
  • Panel debate
  • Networking reception