NHO

Innhold

NHO Europanytt - ønsker 40% reduksjon av CO2 for personbiler innen 2030

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Biler

EU-parlamentet vedtar ambisiøse 40% reduksjon i CO2 utslipp for personbiler innen 2030 og et nytt regelverk med krav til audio-visuelt innhold på plattformer og reklamer. Nordiske og likesinnede EU land mener EU må fullføre det indre markedet fremfor nye initiativer. Europaparlamentet vedtok direktivet om den "femte friheten" - fri bevegelse av ikke-personlige data. Europaparlamentet ønsker større grad av innovasjon i offentlige anskaffelser.

EU-parlamentet vedtar ambisiøse 40% reduksjon i CO2 utslipp for personbiler innen 2030. 
Europaparlamentet vedtok onsdag et lovforslag som tar sikte å redusere CO2 utslipp med 40% i 2030 i forhold til verdiene i 2021. Sammenlignet med kommisjonens forslag er dette en økning på 10%. Målet for 2025 er 20%. Produsenter som ikke når disse målene skal etter vedtaket betale en bot som går til EUs budsjett. Bilprodusenter må sørge for at elektriske biler/lavutslippsbiler har mer enn 35% av bilsalgene i 2030, og 25% i 2025. Lavutslippsbiler defineres som personbiler som slipper ut mindre enn 50g CO2/km. Veien videre for saken er Rådsbehandling  9. oktober og forhandlinger med europaparlamentarikerne starter deretter 10. oktober. Les mer her.

Europaparlamentet vedtok den "femte" friheten – Fri bevegelse av ikke-personlig data
Torsdag vedtok Europaparlamentet den såkalte "femte friheten", fri bevegelse av ikke-personlige data i EU/EØS. Det nye regelverket tar sikte på å fjerne hindre for bevegelsen av ikke-personlige data som hittil har blitt hindret av en rekke nasjonale regler om at visse data må forbli i landet. Ikke-personlige data er for eksempel analytiske stordata, data som kan hjelpe overvåkingen av vann og plantevernmidler til jordbruk for å nevne noen få. Unntak for informasjon og data som er vesentlig for offentlig sikkerhet. Saken skal behandles av Rådet 6. november. Les mer her.

Europaparlamentet vedtok rapport for innovative offentlige anskaffelser.

 Europaparlamentet stemte i går igjennom en rapport som tar i sikte å forbedre anskaffelsesdirektivet fra 2014. Parlamentet mener medlemslandene er for trege og ineffektive i implementering av direktivet. Mer støtte til små bedrifter (SME) i anbud og overdrevent bruk av lavest mulig pris istedenfor kvalitet er sentralt i rapporten. Kommisjonen viser til at 55% offentlige anskaffelser velger lavest pris over kvalitet. EU parlamentet ønsker at land skal bruke innovative anskaffelser for å oppnå grønn, smart og inkluderende vekst og forsterke den sirkulære økonomien. Europaparlamentet ber kommisjonen om å gi klarere beskjeder og om å hjelpe medlemsland med implementeringen. Les mer her

Europaparlamentet vedtok nytt regelverk med krav til audio-visuelt innhold.

Europaparlamentet vedtok tirsdag et nytt regelverk med krav til audio-visuelt innhold på plattformer. Det skal sikre større grad av beskyttelse for barn mot voldelig, hatefullt, pornografisk og terrorist orientert innhold på sider som Youtube, Netflix og Facebook mv. Lovforslaget gjør det lettere for brukerne (voksne) å justere innholdet slik at det passer barn gjennom et "preferanse filter" der foreldre kan tilpasse innholdet i de audio-visuelle tjenestene for sine barn. Regelverket gir større mulighet for rapportering av upassende innhold, hvor plattformene får et større ansvar for å fjerne eller endre innholdet som er innrapportert. De nye reglene setter også grenser for omfang av reklame. For å fremme mangfold skal sider som Netflix, Viaplay og andre tilsvarende plattformer inneholde 30% europeiske filmer/serier. Les mer her.

EU må fullføre det indre marked.
De nordiske landene, Nederland, Irland og de baltiske statene ("Hansa league 2.0") har den senere tiden samordnet seg for å demme opp for nye initiativ om å fordype den økonomiske og monetære unionen for raskt. Landene peker i stedet på behovet for å fullføre det indre markedet både på varer og tjenester, i motsetning til hva som oppfattes som Frankrikes og Tysklands politikk. Sammen med noen andre øst-europeiske land og Portugal har de i et brev til Europakommisjonen tatt opp behovet for at EU fullfører det indre markedet, øke attraktiviteten for investeringer i Europa og at EU bør fullføre prosjektene som allerede er i gang istedenfor store planer for en dypere monetær union. Les mer her.

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: