NHO

Innhold

NHO Europanytt: Brexit-kaoset fortsetter. "No-deal" sannsynlig.

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Michel Barnier

Michel Barnier.

Brexit, sommer- og vintertid, Horisont Europa – EUs fremtidige forsknings- og innovasjonsprogram, EU vil overoppfylle klimamålene for 2030?, beskyttelsestiltak mot urettferdig handel, Nobelprisvinner Joseph Stiglitz mener EU og Kina må stå sammen mot USA, betydelig reduksjon av "back-logen", EU oppfordrer UK til å tilbakebetale ulovlige skattefordeler

Brexit

Mandagens avstemninger: Fremdeles ingen enighet

Heller ikke denne gangen ble parlamentsmedlemmene enige om en avtale. Mandag kveld lå det fire forslag på bordet i Underhuset, men ingen av dem ble støttet med flertall. De fire forslagene var:

  1. Avtale om tollunion med EU. Det var ventet at dette forslaget skulle gjøre det bra og var kun tre stemmer unna. Utfall: 273 for og 276 mot.
  2. Common Market 2.0"/"Norway Plus": Lik avtale som Norge med medlemskap i EØS og EFTA, samt midlertidig tollunion med EU. Utfall: 261 for og 282 mot.
  3. Ny folkeavstemning om en avtale. Utfall: 280 for og 292 mot.
  4. Søke om ytterligere utsettelse. Hvis ikke EU godtar dette skal det stemmes over hard brexit eller bli værende i EU. Utfall: 191 for og 292 mot.

 

Sannsynlig med no-deal brexit

Ingen vet hvordan det hele ender. May kan komme til å legge sin avtale på bordet en fjerde gang i løpet av uken. Onsdag neste uke har EU kalt inn til et krisetoppmøte om brexit. I Europaparlamentet i dag sa Michel Barnier at slik saken står nå er en "no deal" brexit svært sannsynlig.

Du kan lese mer om dette her og  her.

 

En oversikt over de mulige endelige utfallene av Brexit, rangert fra "soft" til "hard" brexit:

-        Bli værende i EU: Ting blir som de er.

-        "Common Market 2.0" / "Norway Plus": Lik avtale som Norge med medlemskap i EØS og EFTA, samt midlertidig tollunion med EU.

-        Labours plan: Veldig lik Norway Plus. Labour ønsker en permanent tollunion med EU og fortsatt sterk tilknytning til det indre marked.

-        EFTA/EØS: Også veldig lik Norway Plus. Forblir i det indre marked, men uten tollunion, som gir UK frihet til å forfølge sin egen handelspolitikk.

-        Tollunion: UK får handle tollfritt med EU og ha samme avgifter på import fra ikke-EU land som EU. Hindrer UK i å inngå handelsavtaler med andre land utenfor EU.

-        Mays avtale: Overgangsperiode på to år, britene skal betale deres andel av kostnadene til tiltak mens de var medlemmer av unionen, EU og EØS-borgere skal ikke lenger få flytte til UK uten videre, garanti for at det ikke skal bli en "hard" grense i Irland.

-        Malthouse: En standard frihandelsvtale med EU, lignende den Canada har. Fremmes av harde brexiters

-        Ingen avtale: UK forlater det indre marked, tollunionen, og alle EU-strukturer. Toll og kontroller blir påkrevd. WTO regelverket gelder.

Du kan lese mer om de forskjellige utfallene her.

 

Sommer- og vintertid

Parlamentet har landet sin posisjon på saken og vil at det skal være opp til de enkelte medlemslandene å bestemme om de skal beholde sommer eller vintertid. EU-land som bestemmer seg for å beholde sommertid, vil stille klokken for siste gang den siste søndagen i mars 2021. De som foretrekker vintertid, vil stille klokken siste gang den siste søndagen i oktober 2021. Parlamentsmedlemmer vil også sikre at skillet mellom sommer- og vintertid ikke forstyrrer det indre marked. Endelig ord er ikke sagt her. Saken skal nå forhandles med representantene for medlemslandene. Les mer om dette her.

 

Horisont Europa – EUs fremtidige forsknings- og innovasjonsprogram
EUs fremtidige rammeprogram for forskning og innovasjon tar form. Medlemslandenes toppmøte bekreftet onsdag en felles forståelse mellom det rumenske presidentskapet og Europaparlamentet. Dette er en del av et overordnet kompromiss om Horizon Europe-pakken, om de fleste operative bestemmelsene i Horizon Europe - det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon for årene 2021 til 2027. Norge har rett til å delta på lik linje med medlemsstatene i EU gjennom EØS avtalen, og deltar i dag i det eksisterende programmet i inneværende budsjettperiode Horisont 2020. Du kan lese mer om dette her.

 

EU vil overoppfylle klimamålene for 2030?

EU landene samlet sett ligger an til å halvere utslippene sine innen 2030. Dette er 10 prosentpoeng høyere enn EUs egne ambisjon om 40 prosent og er basert på det som i dag er vedtatt politikk. Dette fremkommer av en nylig publisert studie fra den anerkjente klimatenketanken Sandbag. Rapporten ble publisert samtidig som det blusser opp til uenigheter innad i unionen knyttet til kommisjonens ønske om å øke ambisjonsnivået for 2030. Det er også pågående diskusjonene om EUs klimastrategi for 2050 – der kommisjonen og parlamentet er samstemte om at klimanøytralitet er den eneste farbare veien hvis EU skal klare å etterleve forpliktelsene sine fra Paris-avtalen. Les mer her.

 

Beskyttelsestiltak mot urettferdig handel

Ifølge en rapport publisert denne uken beskytter EU 320.000 jobber i Europa mot urettferdig utenlandsk konkurranse gjennom sine handelsforsvarstiltak. Siden 2014 har EU implementert over 95 tiltak for å sikre at europeiske bedrifter og arbeidstakere kan konkurrere på rettferdige vilkår. Nesten 44% av alle tiltakene var tiltak rettet mot importerte stålprodukter. To tredjedeler (68%) var produkter importert fra Kina.

Les mer her.

 

Nobelprisvinner Joseph Stiglitz mener EU og Kina må stå sammen mot USA

Joseph Stiglitz mener USA har blitt en "gratispassasjer" når det kommer til kampen mot global oppvarming. Han oppfordrer derfor Kina og EU til sammen å presse USA til å følge de globale frihandelsreglene. For å nå Parismålene er man avhengige av at alle spiller etter de samme reglene, og man kan derfor ikke godta at USA ikke følger dem. Stiglitz går så langt som å oppfordre EU og Kina til å gjennomføre klima-relaterte handelssanksjoner mot USA

Les mer her.

 

Betydelig reduksjon av "back-logen"

Komitéen for EFTA-statene og EØS-komiteen inkorporerte rekordmange (234) rettsakter i EØS-avtalen forrige uke. Dette førte til en betydelig reduksjon av det totale antall utestående rettsakter, ofte referert til som EØS back-logen. Antall utestående rettsakter er nå redusert med mer enn en tredjedel. 155 av de totalt 234 rettsaktene som ble innført 29. mars var innenfor finansielle tjenester.

Du kan lese mer om dette her.

 

EU oppfordrer UK til å tilbakebetale ulovlige skattefordeler

Europa-kommisjonen har i dag uttalt at UK har unnlatt en skatteunndragelsesregel i henhold til EUs statsstøtteregler. EU har beordret å få pengene tilbake fra en rekke multinasjonale selskaper. Selskapene skal ha brukt datterselskaper i jurisdiksjoner med lav eller ingen skatt til å unndra skatt i UK mellom januar 2019 og desember 2018. 1 Januar i år annullerte Storbritannia den ulovlige delen etter vedtakelsen av EUs Anti-Tax Avoidance Directive. ."Anti-Tax Avoidance er viktig for å sikre at alle selskaper betaler sin andel skatt. Men de må gjelde likt for alle skatteytere", uttalte EU-kommisær for konkurranse, Margrethe Vestager. Du kan lese mer om dette her.

 

Hva skjer denne uken:

-        Brexit-avstemninger

Parlamentet (komité og mini-plenumsuke)

-        Debatt om Europas fremtid med svenske statsminister Löfven

Kommisjonen (onsdag)

-        Samtale om å styrke loven

-        Institusjonell rammebetingelse for energi og klimapolitikk 2025: alternativer for QMV

-        Fjerde status om Energiunionsrapporten

-        Rapport om den strategiske handlingsplanen for batterier

-        Samtale om AI

Rådet:

-        Uformelle energi, forskning og EcoFin- ministrrådsmøter

  • Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen deltar på EUs uformelle energiministermøte i Bucuresti, Romania
  • Forskning- og høyere utdanningsminister Nybø deltar på EUs uformelle forskningsministermøte i Bucuresti, Romania.

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.