NHO

Innhold

NHO Europanytt - Erna Solberg sikrer nordmenn i Storbritannia

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Erna Solberg

Storbritannia og Norge er enige om å beskytte borgernes rettigheter i tilfelle ”no-deal”, arbeidsgivere i Storbritannia vet ikke hvilke EU-borgere som kan fortsette etter Brexit, både arbeidsledigheten og luftforurensning fortsetter å synke i Europa og Britene tror ikke på store konsekvenser av en ”no-deal”

 Storbritannia og Norge er enige om å beskytte borgernes rettigheter i tilfelle ”no-deal”
Storbritannia og Norge har onsdag inngått en avtale om å beskytte borgeres rettigheter etter Brexit, selv om det ikke blir noen avtale mellom Storbritannia og EU, en såkalt ”no deal”. Innbyggere i begge land vil dermed kunne lovlig forbli beboere i det andre landet selv om det ikke foreligger en exit-avtale mellom Storbritannia og EU. Kunngjøringen kom på et toppmøte i Oslo, som Theresa May deltok i for å diskutere samarbeid med nordiske og baltiske ledere. En avtale om å respektere EU-borgernes rettigheter i Storbritannia og rettighetene til britiske statsborgere i EU har vært avtalt som en del av Storbritannias exit-forhandlinger, men vil bare tre i kraft hvis det foreligger en avtale. Les mer her. 

Vanskelig for arbeidsgivere å vite hvilke EU-borgere som kan fortsette å bo i Storbritannia etter Brexit
Storbritannias innvandringsminister Caroline Nokes uttalte at det nå er nesten umulig for arbeidsgivere å vite hvilke EU-borgere som kan fortsette å bo i Storbritannia etter Brexit. Omtrent 3,5 millioner forventes å søke om den nye "bosatt statusen" som vil bli gitt til EU-borgere som har vært i Storbritannia i fem år innen utgangen av 2020. Den britiske regjeringen vil ha en "pragmatisk tilnærming", sa Nokes til House of Commons, men innrømmet at situasjonen ville presentere en "enorm utfordring" for både arbeidsgivere og EU-borgere. Les mer her. 

Arbeidsledigheten i EU forsetter å synke
Arbeidsledigheten i Euro-landene har sunket til 8,1% som et snitt i september 2018, dette en nedgang i forhold til arbeidsledigheten i september 2017, som da lå på 8,9%. Dette er fremdeles den laveste ledigheten registrert i Euro-landene siden finanskrisen. Innenfor alle EU-landene er ledigheten på 6,7% i september 2018, stabilt sammenlignet med august 2018 og ned fra 7,5% i september 2017. Dette er det laveste nivået registrert i EU siden januar 2000. Les mer her. 

Luftforurensning fortsetter å synke i Europa, men er fremdeles alt for høy
Det europeiske miljøbyrået (EEA) advarer nå om at luftforurensning kan være hovedårsaken til tidlige dødsfall i hele Europa. Rapporten sier at forurensningsnivået blir langsomt bedre i EU-land, men er langt høyere enn EU og verdens helseorganisasjon (WHO) har som standard. Dette fører til at rundt 422.000 mennesker døde for tidlig i europeiske land i 2015, da de ble eksponert for skadelige nivåer av finpartikler i luften. I rapporten viser de imidlertid til at vi er på rett spor, ettersom tidlig dødsfall hvert år på grunn av luftkvaliteten kontinuerlige er redusert siden  1990. Denne reduksjonen skyldes europeisk luftkvalitetspolitikk og lokale tiltak som har ført til for eksempel mindre forurensende biler og  reduserte utslipp fra industri og energiproduksjon. Les mer her.

Britene tror ikke på store konsekvenser av en ”no-deal”
Ifølge en undersøkelse utført denne uken av Hanbury Strategy er britene fortsatt delt over Brexit, og hele 52 prosent av britene tror ikke på Mays advarsler om konsekvensene av en ”no-deal”, og tror at Storbritannia kan forlate EU uten store negative innvirkninger på utgifter til offentlige. Les mer her.

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: