NHO

Innhold

NHO Europanytt 03.04.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

EU lanserte en ny SURE-ordning denne uken. Foto: European Union

I dagens nyhetsbrev kan du lese at EU jobber med en plan for å redde økonomien i Europa og at de har presentert et korona-fond som skal bidra med 100 milliarder euro til medlemsland. Du kan også lese at FNs klimatoppmøte er utsatt, at brexit-forhandlinger er satt på hold, og at Nederland ønsker å bli verdensledende innen produksjon av grønn hydrogen.

EUs finansministre jobber med plan for å redde økonomien

EU arbeider nå med å få på plass en felles plan som inkluderer en koordinert exit-strategi, en omfattende plan for gjenoppbygging av økonomien og investeringer for å redde økonomien i Europa etter korona-pandemien. "For å re-starte den europeiske økonomien, må vi bruke alle tilgjengelige virkemidler på nasjonalt og europeisk nivå", uttalte president for det europeiske råd, Charles Michel, tirsdag denne uken, og la til at EU-budsjettet må være tilpasset den krisen Europa står i. Ethvert alternativ som er forenlig med EU-traktaten bør vurderes.

Les mer her.

***********************************************************************************

EU med retningslinjer for å sikre mobilitet av nødvendig arbeidskraft
 

Denne uken kom Europakommisjonen med retningslinjer for å sikre mobiliteten til arbeidskraften innad i EØS. Kommisjonen presenterte blant annet en liste over "kritiske arbeidere" som må være tillatt fortsatt bevegelsesfrihet over de indre grensene, til tross for akutte koronavirus-tiltak. Eksempelvis de som jobber i helse- og matsektoren, barneomsorg eller eldreomsorg. Retningslinjene kommer etter at grensetiltakene som er iverksatt skaper store problemer for å holde virksomhet i gang både i helsesektoren og for bedrifter.


Les mer her og her.

***********************************************************************************

EU med korona-fond på 100 milliarder euro

Kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, kunngjorde onsdag at Europakommisjonen vil legge frem et nytt instrument for å begrense arbeidsledigheten i Europa. SURE (Temporary Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency) er et nytt instrument for å kunne stille lån til medlemsland som trenger det for å sikre at arbeidstakere har inntekt og bedriftene beholder ansatte. Disse lånene vil hjelpe medlemsstatene i å dekke kostnadene med å etablere eller utvide programmer for korttidsarbeid («delvis permittering») og andre lignende systemer etablert for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende for å møte konsekvensene av den pågående koronavirus-pandemien.

"Dette er europeisk solidaritet in action", sa von der Leyen i en videomelding, og la til at det nye instrumentet vil "redde millioner av jobber under denne krisen og raskt starte opp Europas økonomiske motor etterpå."

Les mer her og her.

***********************************************************************************

Brexit – må overgangsperioden utvides?

Koronakrisen preger også forhandlingene om den fremtidige avtalen mellom Storbritannia og EU. I tillegg til at alle fysiske møter er satt på hold, er både EUs sjefsforhandler, Michel Barnier, og David Frost fra Storbritannia hjemmeisolert på grunn av koronasmitte. Forhandlingene er dermed begrenset til kun utveksling av dokumenter. I tillegg arbeider svært mange av de som skulle deltatt i forhandlingene med koronahåndtering, særlig fra britisk side. Med det er fremdriften minimal, det er usikkert når man kan komme i gang igjen og forhandlingsperioden, som i utgangspunktet var kort, er ytterligere forkortet. Dette har fått flere, blant annet den konservative gruppen i Europaparlamentet (EPP), til å ta til orde for at Storbritannia må akseptere å forlenge forhandlings-/overgangsprioden ut over 31.desember 2020. Beslutningen med å forlenge må i så fall skje før 1.juli. Foreløpig fastholder britene den opprinnelige tidsrammen.

Les mer her.

***********************************************************************************

FNs klimatoppmøte utsatt

FN har valgt å utsette det planlagte klimatoppmøtet på grunn av korona-pandemien. FN-forhandlingene, kjent som COP26, skulle ha funnet sted i Glasgow i november og hadde mål om å innføre kutt i klimagasser i det kommende tiåret for å håndtere stigende temperaturer. Opptil 30 000 delegater fra hele verden skulle delta i den største diplomatiske begivenheten Storbritannia noensinne har vært vertskap for. Toppmøtet vil bli utsatt til neste år, men det er foreløpig ikke satt en ny dato. Den forberedende samlingen som skulle avholdes i Tyskland i juni har også blitt utsatt, til oktober.

Utsettelsen vil bidra til at man i større grad kan ta hensyn til effektene av koronakrisen og det amerikanske presidentvalget 3.november i år. USA forlater formelt Parisavtalen 4.november, under en beslutning av president Donald Trump. Dersom Biden skulle bli valgt, har han uttalt at de blir med igjen i avtalen.

Les mer her.

***********************************************************************************

Nederland ønsker å gå foran for produksjon av hydrogen

Den nederlandske regjeringens hydrogenstrategi ble offisielt presentert denne uken. Der står det blant annet at Nederland ønsker å bruke sin "unike startposisjon" i gassverdikjeden for å bli verdensledende innen produksjon og bruk av grønn hydrogen, og de mener drivstoffet "kan bli en verdensomspennende handelsvare". Strategien som kom mandag er det første trinnet i en rekke initiativer fra Nederland for å realisere landets hydrogenambisjoner, som tidligere ble kunngjort i deres nasjonale klimaavtale og veikart for hydrogen.

Les mer her.

***********************************************************************************

Neste uke i EU

  • Mandag: Videomøte i utenriksrådet.
  • Tirsdag: Eurogruppen møtes for å diskutere økonomiske tiltak i forbindelse med koronaviruset.
  • Onsdag: Rådsmøte for kulturministrene om effektene av korona på kultursektoren.

***********************************************************************************

 

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: