NHO

Innhold

NHO Europanytt: Det går mot valg

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

EU-parlamentet

EU-parlamentet

Europaparlamentsvalget 2019, Kommisjonens anbefalinger for EUs neste strategiske agenda 2019-2024, EFTAs årlige rapport 2018, Lokalvalget i Storbritannia – straffer de to store partiene for brexitkaoset, og konkurranserådsmøte om industri og det indre marked

Europaparlamentsvalget 2019

Hva er Europaparlamentsvalget og når avholdes det?

Det neste Europaparlamentsvalget er 23.-26. mai 2019. Hvert femte år velger EU-borgere hvem de ønsker skal representere dem i Europaparlamentet, på samme måte som vi velger hvem som skal representere oss i nasjonale valg her i Norge. Representantene er direktevalgte, og skal representere og forsvare innbyggernes interesser i EU.

Hvilke partier er representert i Europaparlamentsvalget?

Alle partier som mottar mange nok stemmer etter landets nasjonale regler, vanligvis ved forholdstallsvalg, blir representert i Europaparlamentet. Parlamentsmedlemmer sitter i politiske grupperinger - de er ikke organisert etter nasjonalitet, men etter politisk tilhørighet. For å danne en politisk gruppering er man avhengig av å ha 25 medlemmer som sammen representerer minst en fjerdedel av medlemsstatene.

 

Kommisjonens anbefalinger for EUs neste strategiske agenda 2019-2024

Med valget til Europaparlamentet den 23.- 26. mai 2019 og endring av politisk lederskap av EU-institusjonene, presenterte EU-kommisjonen onsdag en rekke politiske anbefalinger for hvordan Europa kan forme sin fremtid. Anbefalingene omhandler Europas beskyttelse, konkurransedyktighet, rettferdighet, bærekraft og global påvirkningsdyktighet. Du kan lese mer her.

 

EFTAs årlige rapport 2018

Den 58. årsrapporten fra EFTA ble publisert før påskeferien. Rapporten inneholder en oversikt over EFTAs arbeid og aktiviteter i løpet av 2018 på områder som EØS-avtalen, EFTAs verdensomspennende nettverk av frihandelsavtaler og EFTA-konvensjonen. Blant annet står det om EØS-avtalens 25-års jubileum, relasjonen til Storbritannia etter brexit, og et nytt verktøy som enkelt forklarer hvordan EU-lov blir til EØS-lov. Du kan lese mer om rapporten her.

 

Lokalvalget i Storbritannia – straffer de to store partiene for brexitkaoset

I går var det lokalvalg i Storbritannia. I opptellingen har de konservative mistet 442 lokale seter mens Labour har mistet 79. Misnøye med håndteringen av brexit pekes ut som hovedårsak til velgeropprøret. De store vinnerne er Liberaldemokratene med 304 nye seter, mye på bekostning av toryene. Samtidig har små partier og Den uavhengige gruppen vunnet mange seter. Meningsmålinger tyder på at EU-valget kan bli en katastrofe for De konservative, med en oppslutning på ned mot 13%. Til sammenligning ligger Labour ligger an til 22%. Les mer her og her.

 

Konkurranserådsmøte om industri og det indre marked

Det rumenske presidentskapet holder uformelt konkurranserådsmøte denne uken, 2-3. mai. Det er det indre marked og industri som skal diskuteres ved Parlamentets palass i Bucuresti. Ministere ansvarlig for økonomi, industri, indre marked, og små- og mellomstore bedrifter fra de 28 medlemslandene, samt EFTA-landene Sveits og Norge, deltar på møtet. Viktige punkter på agendaen er entreprenørskap, små- og mellomstore bedrifter, start-ups og deres bidrag til EUs konkurranseevne. De skal også diskutere Europas energiintensive næringer og bedre implementering og håndheving av loven for det indre marked. Du kan lese mer her.

 

 

********************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.