NHO

Innhold

NHO Europanytt: Britiske bedrifter med klar tale til politikerne

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

The Palace of Westminster

Britiske bedrifter ønsker å forlate EU med en avtale

NHOs britiske søsterorganisasjon, CBI, har sendt et åpent brev til lederkandidatene av De konservative der de gjør det klart at store og små bedrifter er enige om at det å forlate EU med en avtale er den beste veien fremover.

Les brevet her

 

Rapport om forebygging av plastavfall i Europa

Det europeiske miljøbyrået (engelsk: European Environment Agency (EEA)) har nylig publisert en rapport om avfallshåndtering i Europa, som setter søkelys på håndtering av plast og plastavfall. Etterspørselen etter plast sto i EUs medlemsland på 52 millioner tonn i 2017, opp fra 46 millioner tonn i 2010. Globalt ble det produsert 348 millioner tonn plast i 2017. God avfallshåndtering og systemer for å håndtere plast kan derfor bidra til å redusere miljøbelastningen fra det økende plastforbruket.

Rapporten kan leses her.

 

Mer støtte til forskning og innovasjon

Europakommisjonen, Den europeiske investeringsbank og Breakthrough Energy Ventures (BEV) etablerer et nytt fond på 100 millioner Euro som skal støtte investeringer i utslippsfri energi. Tiltaket kommer som en oppfølging av kommisjonens mål om å doble innsatsen i forskning og innovasjon på utslippsfri energi innen 2021. Dette hører igjen til målene satt på klimakonferansen i Paris og er knyttet til Mission Innovation, et internasjonalt partnerskap for å akselerere ren energiinnovasjon og gi et langsiktig globalt svar på klimautfordringen.

Les mer her.

 

Samspillet mellom fri flyt av ikke-personlige data og EUs personvernregler

Europakommisjonen publiserte forrige uke en veileder om samspillet mellom fri flyt av ikke-personlige data og EUs personvernregler (GDPR). De nye reguleringene for fri flyt av ikke-personlige data, som en del av strategien for det digitale indre markedet, tillater at data lagres og behandles i hele EU/EØS uten uberettiget begrensninger. Reguleringene om fri flyt av data vurderes som EØS-relevant. Veiledningen publisert av Kommisjonen skal hjelpe brukerne, spesielt små og mellomstore bedrifter, å forstå samspillet mellom disse nye reglene og Personvernforordningen (GDPR) - spesielt når datasett består av både personlige og ikke-personlige data.

Les mer her og les veiledningen her.

 

Hva skjer denne uken? 

-       Rådsmøter for transport, telekom, samt justis og innenriks.

 

******************************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: