NHO

Innhold

NHO Europanytt 04.10.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

I dette nyhetsbrevet kan du lese om utviklingen i brexit-forhandlingene, høringene av kommisærene, kommisjonens forslag til nye økodesign-regler og miljøministermøtet i Luxembourg.

27 dager til Brexit
 
Onsdag holdt statsminister Boris Johnson tale for Toryene under siste dag av partikonferansen i Manchester, samtidig la den britiske regjeringen frem et nytt forslag til utmeldingsavtale på forhandlingsbordet i Brussel.

I sin tale kalte Johnson det nye forslaget et “konstruktivt og rimelig kompromiss”. Johnson har bedyret at en bedre avtale er mulig å få på plass enn den hans forgjenger Theresa May fremforhandlet og som Underhuset tre ganger stemte ned.
 
I det nye forslaget heter det at Nord-Irland, sammen med resten av Storbritannia skal ut av EUs tollunion ved brexit, men at Nord-Irland forblir innenfor EUs indre marked hva gjelder varer. Forslaget til Johnson innebærer at det vil bli to nye grenser i Nord-Irland; en mellom Nord-Irland og Storbritannia og en mellom Nord-Irland og Irland. Irland har hele tiden opprettholdt at det må være fri flyt over grenseovergangene, og til en viss grad imøtekommer Storbritannia dette ved at det nye forslaget innebærer at det ikke vil være plassert fysisk tollkontroll ved grensene - likevel vil det foregå tollkontroll i det nye forslaget, bare ikke på grensene.

Per nå har det nye forslaget ikke fått noen særlig god mottakelse av EUs 27 medlemsland, men EUs sjefsforhandler Michel Barnier har hele tiden sagt at hans dør står åpen og at alle forslag vil bli vurdert.

Les mer 
her og her.
 
 
***************************************************************************************************
 
Kadri Simson godkjent som EUs neste energikommisær
 
Estlandske Kadri Simson, kandidat til posisjonen som energikommisær i Ursula von der Leyens kommisjon ble i går kveld formelt godkjent av Europaparlamentet. Simson deltok tidligere på dagen i en tre timer lang utspørring der medlemmene i ITRE og ENVI komiteene hadde anledning til å utfordre henne på politiske utfordringer EU står overfor på energisiden i den kommende mandatperioden.

Les mer her.
 
***************************************************************************************************

Parlamentet holder tilbake bekreftelsen av ny indre markeds- og industrikommissær – vil først stille flere spørsmål til Sylvie Goulard

 
Kandidat til posten som indre markeds- og industrikommissær, franske Sylvie Goulard, hadde i går sin første utspørring med industri- og indre markedskomiteene i Europaparlamentet. Goulard fikk mange tøffe spørsmål fra parlamentarikerne i de to komiteene, særskilt om anklagelsene rettet mot hennes parti om misbruk av finansielle midler under hennes tid som europaparlamentariker som gjorde at hun måtte trekke seg som forsvarsminister i 2017.
 
Hun ble også utfordret på inntekter fra eksterne oppdrag under tiden som europarlamentariker. Goulard forsvarte seg med at hun selv ikke har vært formelt formål for noe rettslig undersøkelse, men at saken gjaldt godtgjørelse ifm. oppsigelsen av en tidligere medarbeider i Frankrike og at pengene har blitt tilbakebetalt. Majoriteten av parlamentarikerne lot seg likevel ikke overbevise i første omgang, og Goulard må nå forberede seg på en ny runde med spørsmål før hennes kandidatur evt. vil bli godkjent.

Goulard fikk også kritikk for å ikke forklare godt nok hvordan hun vil gjennomføre mandatet sitt fra kommisjonspresident von der Leyen. Bl.a. hadde parlamentarikerne mange spørsmål til de annonserte forslagene om felleseuropeisk rammeverk for kunstig intelligens og en lovpakke på digitale tjenester og plattformøkonomien, samt formålstjenligheten ved EUs tjenesteregelverk, arbeidsvilkår for plattformarbeidere og ny industripolitisk strategi for EU.

Les mer her.
 
 

***************************************************************************************************

Forslag til økodesign-pakke lagt frem denne uken

Europakommisjonen la denne uken frem sitt forslag til nye øko-design regler som er tenkt å bidra til å redusere Europas karbonavtrykk gjennom strengere energieffektivitetskrav til produkter som kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og TV'er. I tillegg er det for første gang også lagt inn krav knyttet til resirkulerbarhet og forenklinger for å sikre at produkter enkelt og kostnadseffektivt kan repareres, oppgraderes, gjenbrukes eller oppgraderes for å sikre lengre levetid på disse husholdningsproduktene. Økodesign vil i tillegg til å bidra til å redusere Europas energikonsum også spille en viktig rolle i fremtidig utvikling av den sirkulære økonomien.


Mer om kommisjonens forslag her.

 ***************************************************************************************************

Miljøministermøte i Luxembourg
 
I dag møtes EUs klima- og miljøministre i Luxembourg for å vedta agenda for COP 25, FNs konferanse om klimaendringer som finner sted i Santiago, Chile 2.-13. desember.

På agendaen i Luxembourg står EUs langsiktige klimastrategi. Finlands presidentskap ønsker at medlemslandene – innen året er omme - skal bli enig om å arbeide for at Europa blir karbonnøytralt innen 2050. I tillegg skal ministrene diskutere hvordan sirkulærøkonomi bedre kan fremmes i Europa, og de skal diskutere EUs åttende miljøhandlingsprogram (EAP) som skal lede EUs arbeid på dette feltet fra og med 2021.

Les mer her.
 

 ***************************************************************************************************

Neste uke i EU
  • Tirsdag 8.oktober - Høring av de foreslåtte vise-presidentene
     
  • Onsdag 9.oktober - MFF-post 2020 
     
  • Onsdag 9.oktober og torsdag 10.oktober - Presidenten for EU-parlamentet møter Merkel, Macron og Johnson
     
  • Torsdag 10.oktober - NTNU European Conference

 ***************************************************************************************************

 NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: