NHO

Innhold

NHO Europanytt: May ber om utsettelse av brexit

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May's as Prime Minister

Photograph © UK Parliament/Jessica Taylor

Brexit, EUs borgertelefon på høygir med brexit info, nye regler for elektrisitetsdesign, naturgass og CCS på Norges agenda på uformelt energiministermøte, Kommisjonen vil beskytte og styrke EUs verdier, og endringer i utsendingsreglene for transportarbeidere og kabotasje

Brexit

May ber om ytterligere forsinkelse av brexit!

Theresa May ber i dag EU om en lenger utsettelse av til 30. juni. May har foreslått at hvis britiske parlamentsmedlemmer er enige om en avtale i tide, skal UK forlate blokken før Europaparlamentsvalget den 23. mai. Men hun sier også at UK vil forberede å avholde valg til Europaparlamentet i tilfelle de ikke kommer til enighet. Du kan lese mer om dette her.

Underhuset enige om en ny brexit-utsettelse

Underhuset vedtok med 313 mot 312 å be om en ny brexit-utsettelse for å hindre et "no-deal" scenario 12. april. Vedtaket, går videre til endelig godkjenning i Overhuset. Selv om loven også blir godtatt i Overhuset, betyr det ikke at EU godtar en ny utsettelse.

Kommisjonspresident Juncker uttalte onsdag at EU står klar til å vurdere en rekke alternativer - fra frihandelsavtale til tollunion og EØS. Han sier videre at det nå er stor grunn å tro at et "no deal"-scenario faktisk inntreffer 12. april. Du kan lese mer om dette her.

 

Angela Merkel var torsdag på besøk i Dublin for å diskutere brexit med Irlands statsminister, Leo Varadkar. Storbritannia må ha en konkret plan for at EU skal tillate utsettelse innen 12.april, ellers følger et "no deal"-scenario. Du kan lese mer om dette her og her.

 

EUs borgertelefon på høygir med brexit info

EU har et telefonnummer. Dersom du ringer 00 800 67891011 fra hvor som helst i EU blir du koblet over til Europe Direct Contact Center. Her jobber en rekke flerspråklige fagfolk som svarer på spørsmål om EU og EU-relaterte temaer, og mer praktiske problemstillinger knyttet til for eksempel utdanning og mobilitet. I 2018 ble de kontaktet av 109.000 EU-borgere. Den seneste tiden har det vært Brexit relaterte spørsmål som har hatt prioritet.

Les mer her og her.

 

Nye regler for elektrisitetsdesign

Europaparlamentet vedtok forrige uke nytt regelverk for markedsdesign som det siste elementet av Clean energy for all Europeans pakken. Det nye rammeverket legger til rette for fri flyt av energi mellom medlemslandene og er tenkt å bidra betydelig til reduserte utslipp og økt forsyningssikkerhet for EUs medlemsland. For å realisere disse ambisjonene legges det nå til rette for økt overføringskapasitet mellom land, kapasitetsmarkeder for å støtte opp under en økning i fornybarandel og økt brukt av digitalisering for å sikre et helhetlig blikk og effektiv drift av det europeiske kraftmarkedet. Du kan lese mer om dette her.

 

Naturgass og CCS på Norges agenda på uformelt energiministermøte

Tirsdag deltok statssekretær Rikard Gaarder Knutsen på EUs uformelle energiministermøte i Bucuresti. På møtet var det omstillingen av Europas energisektor for å redusere klimagassutslippene i tråd med EUs klimaambisjoner. Norske myndigheter benyttet anledning til å løfte frem naturgassens rolle både på og lang sikt som et bidrag til å redusere Europas samlede CO2-utslipp, samt Norges ambisjoner med hensyn til karbonfangst og -lagring. I forbindelse med møtet ble det også undertegnet en erklæring om bærekraftig og smart bruk av eksisterende gassinfrastruktur i Europas fremtidige og dekarboniserte energimiks. I erklæringen som ble signert av et flertall av deltakerne tas det til orde for å undersøke hvordan man kan bruke eksisterende gassinfrastruktur i Europe for å legge til rette for transport av utslippsfrie gasser som hydrogen og andre fornybare gasser, som for eksempel biogass.  

Les mer her.

 

Kommisjonen vil beskytte og styrke EUs verdier

EU – kommisjonen initierte onsdag et prosjekt med tittelen “Respekt for rettsstaten”. Målet med initiativet er å skape en upartisk evalueringsmekanisme for å verifisere at EUs verdier blir overholdt i alle medlemsland. En oversikt over de eksisterende verktøyene for å overvåke, vurdere og beskytte verdiene ble presentert, samt de siste års erfaringer. Disse peker særlig på behovet for å kommunisere loven bedre, tidligere forebygging av risiko for lovbrudd, og mer effektiv respons når dette oppstår. Du kan lese mer om dette her og her.

 

Endringer i utsendingsreglene for transportarbeidere og kabotasje

Parlamentet vedtok denne uken sin posisjon om "Mobility Package I" – en pakke med forslag om endringer i kabotasjereglene samt arbeids- og sosiale regler for transportarbeidere. Saken har vært omstridt og det ble denne uken endelig flertall rundt parlamentets posisjon. Parlamentet støtter Kommisjonens forslag, med noen justeringer og vil i tillegg ha en avkjølingsperiode på 60 timer mellom hver kabotasjeperiode. Rådet vil nå forhandle med Parlamentet om endelig format på lovendringene. EUs kabotasjeregler er tatt inn i norsk rett og regelendringene vil dermed kunne ha påvirkning også på Norge. Norske myndigheter har vært skeptisk til en del av forslagene i pakken, og regjeringen har bl.a. tatt til orde for en lengre karantenetid for lastebiler som brukes i kabotasjeoppdrag (fem dager) for å dempe omfanget av kabotasje. Du kan lese mer om dette her.

 

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: