NHO

Innhold

NHO Europanytt 05.11.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

#120

I dette nyhetsbrevet kan du lese om brexit, stortingets svar på EU-og EØS-redegjørelsen, kommisjonspresident von der Leyens tøffe start, Junckers investeringsplan og Macrons statsbesøk til Kina.

87 dager til Brexit og 36 dager til nyvalg
 
Ett minutt over midnatt i dag vil det britiske parlamentet oppløses for å gi tid og rom for partiene til å drive valgkamp frem mot nyvalget 12.desember.

Etter foregående ordveksling mellom partiene å dømme, vil veien frem mot nyvalg by på enda mer - “blame game” - beskyldninger om hvem som har mest ansvar for den vanskelige situasjonen Storbritannia befinner seg i og en kamp om hvilket parti som tilbyr den beste løsningen på problemet.

I et brev til Labour-partiets Jeremy Corbyn, spurte statsminister Boris Johnson om hva som var Labours planlagte tidsplan for reforhandling av avtalen og ny folkeavstemning, som Labour vil gjennomføre dersom de vinner valget. Videre ba Johnson Corbyn utdype hva som ville være implikasjonene av Labours foretrukne Brexit-avtale.

Jeremy Corbyn kontret i dag med å hevde at Johnsons brexit er “Thatcherisme på stereoider”, som svekker arbeidernes rettigheter og setter National Health Service (NHS) - britenes statlige helsevesenet - i fare.

Les mer her og her.

Mandag kveld var det klart at Lindsay Hoyle fra Labour-partiet overtar etter John Bercow som Underhusets Speaker. Lindsay var på forhånd utpekt som favoritt, men måtte utkonkurrere 6 andre kandidater.

Kampen tok fire runder med votering, siste runde ble mot partifellen Chris Bryant, her fikk Hoyle 325 av 540 stemmer og med 60% av stemmene gikk Hoyle seirende ut.

Nå gjenstår det å se om den nye Speakeren får fornyet tillit av parlamentet etter nyvalget er avholdt i desember.

Les mer 
her.

****************************************************************************************************

Stortingsdebatten om EU- og EØS-saker
 
Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide holdt sin halvårlige redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 24. oktober, og i dag fulgte stortingsdebatten hvor utenriksministeren og også klima- og miljøminister Olav Elvestuen stilte.

Debatten favnet over flere viktige saker som klimaavtalen med EU om reduksjonsmål og utslippskutt, brexit og kommende norske forhandlinger med UK samt betydningen av for norsk deltakelse i EUs forsknings og innovasjons programmer 2021 – 2027.

Hun redegjorde i tillegg om norsk implementering og håndheving av ulike EØS-regelverk, og status for den nye Europakommisjonen. Saken om implementering og håndheving av EØS-regelverket for trygderettigheter (NAV-saken) og det varslede initiativet fra EU til felleseuropeisk rammeverk for minstelønn ble også tatt opp i sammenhengen.

Under debattens gang ble EØS-avtalens betydning for Norge og norsk næringsliv belyst fra både regjeringens og opposisjonens side, samtidig som det også ble vektlagt at Norge må bruke alle muligheter for å ivareta norske interesser innenfor rammen for utviklingen og implementeringen av EØS-regelverk. Hvordan EØS-retten påvirker den norske arbeidsmarkedsmodellen og trepartssamarbeidet i Norge ble særlig nevnt.

Les bakgrunnsinformasjon til debatten 
her og se debatten her.
 
****************************************************************************************************
Ingen enkel start for Ursula von der Leyen
 
Det som skulle bli en ny start, hvor utfordringer som eurosonen, migrasjon og brexit var tilbakelagt, har foreløpig ikke blitt helt slik Ursula von der Leyen skulle ha ønsket.

Den nye kommisjonen er fortsatt ikke på plass etter sammenstøt med parlamentet, uenigheter med flere medlemsland og kontroverser rundt Leyens forslåtte kommisærer og arbeidsfordeling.

Samtidig må von der Leyen når hun tiltrer forholde seg til et fragmentert EU-parlament. Valgresultatet etter parlamentsvalget i mai endret sammensetningen betydelig. De tradisjonelt store partiene, sentrum høyrepartiet EPP og sentrum venstreparitet S&D, mistet flertall og det nydannede liberale partiet Renew vokste seg større. Med en fragmentert lovgiver vil det også bli vanskeligere å finne politisk konsensus.

Foreløpig tviholdes det på 1.desember som datoen hvor den nye kommisjonen inntar kontorene i Brussel, men dette ser ut til å være høyst usikkert når tre gjenværende kommissær fortsatt ikke er godkjent. De fleste i Brussel snakker nå om tiltredelse tidligst 1. januar

Les mer 
her.

Avtroppende kommisjonspresident har Jean Claude Juncker har for øvrig allerede begynt å dele egne refleksjoner om den nye kommisjonen og brexit og hva som kunne vært gjort annerledes.

Les intervjuet med avtroppende kommisjonspresident Juncker her.

****************************************************************************************************
Junckers investeringsplan har vært en suksess

I 2014 lanserte kommisjonspresident Jean Claude Juncker EUs investeringsfond verdt over 300 milliarder euro, for å få europeisk økonomi opp på fote igjen. Beregninger gjort av Joint Research Center (JRC) og Den europeiske investeringsbanken (EIB) viser at tiltaket har vært effektivt.

Ifølge finansieringsavtalene godkjent per utgangen av juni 2019, har investeringsfondet bidratt til å øke EUs BNP med 0,9 % og skapt 1,1 millioner arbeidsplasser. Videre er det antatt  at investeringsfondet innen 2022 har bidratt til at EUs BNP har steget med 1.8% og ha skapt 1.7 millioner arbeidsplasser.

Les mer 
her.

****************************************************************************************************
Macrons beskjed til Kina: EU vil holdes utenfor handelskrigen med USA
 
I går ankom Frankrikes president Emmanuel Macron Kina for et tre dager langt statsbesøk. Det overordnede målet med besøket er i følge Elyséepalasset å understreke Europas ønske om å ikke involveres i handelskrigen mellom USA og Kina.

Med den franske delegasjonen til Kina fulgte blant andre påtroppende handelskommissær, Phil Hogan. Bakgrunnen for Hogans deltakelse er naturlig henseende til handelskommissærens viktige rolle i utarbeidelsen av en  gjensidig investeringavtale - 'Comprehensive Agreement on Investment (CAI)' - som har vært forhandlet frem mellom EU og Kina de siste fem årene.
 
I april i år uttrykte avtroppende EU-kommissær for handel, Cecilia Malmström, misnøye med Kinas handelspolitiske vilje i forkant av EUs Kina-toppmøte. Misnøyen dreide seg særlig om landets manglende oppfølgning av forpliktelsene fra 2018, hvor begge parter bekreftet sine forpliktelser i det multilaterale handelssystemet og et ønske om å opprette en arbeidsgruppe for å utbedre og fornye Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

Ingen store fremskritt ble gjort under toppmøtet i våres, foruten at det ble stadfestet at forhandlinger var underveis og måtte vedlikeholdes. Macrons besøk denne uken kan ses som en forlengelse av dette, i tillegg vil han særlig presse på for bedre markedsadgang for finans og luftfart og - arbeide for færre begrensninger på eksport av fransk fjærkre.

Det er Macrons andre statsbesøk til Kina i hans tid som Frankrikes president.

Les mer her og her.

****************************************************************************************************
Denne uken i EU
 
 • Tirsdag 5. november - Juncker har møte med von der Leyen, Brussel
   
 • Tirsdag 5. november - Utenriksministeren deltar i Stortingsdebatten etter EU- og EØS-utredningen forrige uke, Oslo
   
 • Onsdag 6. november - Kommisjonsmøte, Brussel
   
 • Onsdag 6. november - EPC konferanse; 'Perspectives and prirotites for the EU 2019-2024', Brussel
   
 • Fredag 8.november - Finansministeren deltar på ECOFIN-møte, Brussel
****************************************************************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.