NHO

Innhold

NHO Europanytt: Theresa May offisielt ferdig som leder av det konservative partiet

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

PM Theresa May's statement in Downing Street

Theresa May offisielt ferdig som leder av det konservative partiet, Europakommisjonen har lagt frem sitt siste budsjett for perioden, går mot ny underskuddprosedyre mot Italia, og sluttrapporten for EØS og Norges-midlene for perioden 2009-2014

Theresa May offisielt ferdig som leder av det konservative partiet

I dag, 7. juni, går Theresa May offisielt av som leder av det konservative partiet. Hun forblir likevel som statsminister og fungerende partileder frem til hennes etterfølger er valgt. Statsministeren kunngjorde sin avgang for to uker siden, med en dyp beklagelse over at hun ikke hadde klart å gjennomføre brexit. Elleve konservative parlamentsmedlemmer kjemper nå for å erstatte henne som leder av partiet, og deretter som statsminister. Vinneren av lederkampen er forventet å bli annonsert rundt 22. juli.

Les mer her og her.

 

Europakommisjonen har lagt frem sitt siste budsjett for perioden

Europakommisjonen har denne uken lagt frem sitt syvende og siste budsjettforslag for perioden 2014-2020. For 2020 foreslår kommisjonen et budsjett på 168,3 milliarder Euro. Budsjettforslaget er designet for å optimalisere finansieringen av eksisterende programmer, samt nye tiltak. Budsjettet har til hensikt å bidra til en mer konkurransedyktig europeisk økonomi, samt et tryggere Europa gjennom investering i Frontex.

Les mer her og her.

 

Går mot ny underskuddprosedyre mot Italia

Kommisjonen forbereder å gjennomføre en underskuddprosedyre mot Italia som et svar på den italienske regjeringens manglende innsats for å kontrollere offentlige utgifter i det allerede gjeldstyngede landet. Overtredelsesprosedyren er et av EUs verktøy for å sørge for at medlemslandene opprettholder EUs regler. I første omgang sendes det ut et offisielt brev fra kommisjonen der man ber medlemslandet om en begrunnelse for hvorfor EU-lovgivningen ikke er blitt fulgt, men prosedyren kan ende i sanksjoner eller bøter på opptil 3,4 milliarder for Italia (0,2 % av landets BNP).

Les mer her og her.

 

Sluttrapporten for EØS og Norges-midlene for perioden 2009-2014

Sluttrapporten for EØS og Norges-midlene i perioden 2009-2014 er nå offentliggjort. Rapporten vurderer effekten, prestasjonene og de bilaterale resultatene av programmene som mottok støtte av midlene i perioden 2009-2014. Videre viser rapporten relevansen av tilskuddene knyttet til politiske prioriteringer og EUs overordnede finansieringsstrømmer.

Rapporten konkluderer med at de fleste fordelene med midlene ble levert innen sosial og menneskelig utvikling, og klimaendringer og fornybar energi. Støtten bidro på alle områder til mer effekt en indikatorene tilsa, noe som resulterte i uplanlagte effekter som opprettelsen av arbeidsplasser eller revitalisering av lokalsamfunn.

Les mer her 

 

******************************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: