NHO

Innhold

NHO Europanytt:

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foreign Affairs Council

Uformelt EU toppmøte i Romania, brexit – ferdig snart?, EU fremmer forslag om nye WTO-regler for elektronisk handel, Europadagen 9. mai, Apple vs Spotify, og European Business Summit

Uformelt EU toppmøte i Romania

Toppmøtet var egentlig ment for å planlegge veien videre for EU 27 (EU uten Storbritannia). Selv om Storbritannia ennå ikke har forlatt unionen er det forventet at Storbritannias statsminister, Theresa May ikke kommer til å delta på møtet. Ifølge Politico skal lederne for EU landene bli enige om 10 forpliktelser knyttet til unionens fremtid, samt diskutere den strategiske agendaen som strekker seg til 2024 foreslått av Det europeiske råds president, Donald Tusk. Det er også forventet at statslederne kommer til å diskutere hvem som skal få en rekke EU-toppjobber etter Europaparlamentsvalget.

Les mer her og se agendaen her.

 

Brexit – ferdig snart?

I dag starter nye forhandlinger mellom de Tory og Labour for å finne en kompromissløsning. Både Theresa May og Jeremy Corbyn er under hardt press etter svært dårlige resultater i det engelske lokalvalget. Det rapporteres at de to partene er nær en enighet, men deres partigrupper kan fortsatt være uenige i en eventuell løsning. Det er forventet at regjeringen tilbyr at Storbritannia blir i en midlertidig tollunion med EU frem til valget i 2022, tett tilknytning til det indre markedet for varer og en garanti om å kopiere EUs arbeidstakerrettigheter, mot at Labour skal støtte utmeldelsesavtalen.

Les mer her og her.

 

EU fremmer forslag om nye WTO-regler for elektronisk handel

Den 3. mai offentliggjorde EU sitt forslag om fremtidige regler og forpliktelser for e-handel. Forslaget er fremmet som ledd i WTO-forhandlingene om e-handel som nettopp har startet.

Til tross for at den digitale handelen øker og i stadig større grad påvirker bedrifter og forbrukere, er det per i dag ingen multilaterale avtaler som regulerer e-handel. Utfordringene og mulighetene med digital handel håndteres mest effektivt gjennom globale handlepolitiske tiltak. EU ønsker derfor et rettslig rammeverk som gjør det enklere og tryggere for forbrukere og bedrifter – særlig mindre bedrifter – å kjøpe, selge og drive virksomhet på nett. Forslaget til nye reglene vil for eksempel:

-                     Styrke forbrukernes tillit til netthandel og bekjempe spam

-                     Håndtere barrierer som forhindrer grenseoverskridende salg

-                     Garantere gyldigheten av e-kontrakter og e-signaturer

-                     Permanent forby toll på elektroniske overføringer

Forslaget fra EU synes for øvrig å samsvare med Regjeringens mål for e-handel slik dette kommer til uttrykk i Meld. St. 9 (2018-2019) [1]. Et WTO-rammeverk om e-handel vil kunne gi norske bedrifter, inkludert handelsnæringen, bedre markedsadgang og mer stabile rammebetingelser i markeder utenfor EØS. I den utstrekning forslaget for gjennomslag vil det være positivt for handelssituasjonen med blant annet Kina, som må kunne karakteriseres som ledende innenfor digital handel.

Du kan lese mer om EUs forslag her. Nærings- og fiskeridepartementets melding til Stortinget om handelsnæringen (Meld. St. 9 (2018-2019)) finner du her.

 

Europadagen 9. mai

Den 9. mai markeres "Europadagen". Denne dagen markeres fordi Frankrikes utenriks­minister Robert Schuman 9. mai 1950 holdt talen som regnes som startskuddet på europeisk integrasjon og EU som institusjon. I talen tok Schuman til orde for å forene tysk og fransk kull- og stålindustri. Hans visjon var å skape en ny form for politisk samarbeid i Europa, noe som ville gjøre krig mellom Europas nasjoner utenkelig. Gjennom å knytte økonomiene til de tidligere fiendene sammen ville det ikke lenger være insentiv til å drive krig mellom dem. Dagen blir derfor ofte også referert til som "Schuman dagen".

Les mer her.

 

Apple vs Spotify

I mars i år klaget Spotify inn Apple til Europakommisjonen. De hevdet at Apple favoriserte Apple Music, deres egen strømmetjeneste, og på så måte prøvde å presse Spotify ut av markedet. Spotify hevder at Apples mangel på samarbeidsvillighet med tanke på utvikling av Spotify-appen for iOS (operativsystemet for iPhone og iPad) samt deres 30% kommisjon på kjøp gjennom deres plattform, er misbruk av dominant markedsposisjon og i strid med europeisk konkurranserett.

Financial Times meldte i dag at EU har valgt å åpne en etterforskning mot Apple på bakgrunn av anklagen. Andre strømmeaktører som Deezer deler Spotifys bekymringer. Mer om dette kan leses her.

 

European Business Summit

Denne uken går European Business Summit av stabelen, er årlig arrangement. Dette er en av de største debatt og nettverks plattformene for bedrifter og politikere som finner sted i Brussel.    

Les mer om programmet her.

 

Hva skjer denne uken?

  • Fiskeriminister Tom Harald Nesvik deltar på sjømatmessa Seafood Expo Global i Brussel 7.-8. mai. Her skal han også møte EUs kommissær Karmenu Vella.
  • EØS-komiteen møtes i Brussel 8. mai.
  • Europadagen 9. mai
  • Utenriksminister Eriksen Søreide holder en redegjørelse om EU- og EØS-saker i Stortinget 9. mai.

 

********************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.[1] Nærings- og fiskeridepartementets melding til Stortinget om handelsnæringen, Meld. St. 9 (2018-2019), Handelsnæringen – når kunden alltid har nett