NHO

Innhold

NHO Europanytt 08.10.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#005

I dette nyhetsbrevet kan du lese om utviklingen i brexit-forhandlingene, høringen av kommissærene, NTNU og SINTEFs Europakonferanse, valg i Portugal og EUs energimarkedsrapport.

23 dager til Brexit
 

Forrige uke la den britiske regjeringen frem et nytt forslag til utmeldingsavtale på forhandlingsbordet i Brussel.

Det nye forslaget innebærer at Nord-Irland forblir i det indre markedet for varer, men at det ikke skal være en del av tollunionen med EU. Etter det nye forslag vil det tegnes to nye grenser, mellom henholdsvis Nord-Irland og Storbritannia hva gjelder regulatoriske forhold og mellom Irland og Nord-Irland hva gjelder toll. Det siste er tenkt håndtert av tollkontroller inne i landet og digitale klareringer, for å unngå "hard border". I tillegg er Nord-Irlands parlament tiltenkt å ha rollen å godkjenne ordningen.

I Storbritannia får parlamentsmedlemmene foreløpig ikke innblikk i de rettslige dokumentene som er fremlagt i Brussel. Flere parlamentarikere er derfor tilbakeholdne med å gi sin støtte til statsminister Boris Johnsons nye forslag.

EUs 27 medlemsland er ikke overbevist om at det nye forslaget tilstrekkelig beskytter EUs indre marked. Flere statsledere har allerede vært ute og sagt at britenes kompromiss ikke er godt nok; under en telefonsamtale med Angela Merkel i dag skal hun ha gjentatt at en avtale som innebærer en tollgrense til Irland vil være uakseptabel. Angivelig skal responsen fra Downing Street da ha vært at uten en tollgrense vil en avtale mellom EU og Storbritannia alltid forbli umulig.

EUs toppmøtet som avholdes 17.-18. oktober vil bli sentralt. Fra EUs side sies det at det ikke er aktuelt for EUs ledere å forhandle over bordet på forslag fra UK, som man ikke har fått vurdert grundig. EU satser dermed på en søknad om utsettelse, gitt pålegget Johnson har for å søke om det hvis det ikke blir en avtale med EU innen 19. oktober som kan godkjennes av Parlamentet.

Les mer her og her.

***************************************************************************************************

Parlamentets høringer av de foreslåtte kommisærene
 

Forrige uke ble de fleste av de foreslåtte kommisærene i Ursula von der Leyens kommisjon hørt av Europaparlamentet.

Flere svarte overbevisende på spørsmålene parlamentsmedlemmene stilte, en som ikke overbeviste var særlig den foreslåtte komissæren fra Polen som nå mest sannsynlig må igjennom en ekstra høring. To av von der Leyens foreslåtte kommisærer er allerede avvist, og både Romania og Ungarn har måttet foreslå nye kandidater.

Les mer her.

I dag høres de foreslåtte tre toppene og visepresidentene Vestager, Timmermanns og Dombrovskis.

***************************************************************************************************

Dombrovskis mest sannsynlig godkjent som ny vise-president med ansvar for finans og "An economy that works for people"

En baltisk nøktern fremtoning og sikre svar ga god respons fra medlemmene av finans- og arbeids- og sosialkomiteene i Europaparlamentet i dagens høring av Valdis Dombrovskis som foreslått ny eksekutiv vise-president av Europakommisjonen, med ansvar for flaggskipprosjektet "An economy that works for people" samt finansmarkedssaker. Dombrovskis vektla under høringen at EU er en mektig økonomisk aktør i verden, men at Europa i en tid av usikkerhet står samtidig overfor sentrale utfordringer knyttet til handel, klima og arbeidsmarkeds- og sosiale utfordringer som må ses i sammenheng. "Sammen er vi sterkere" og "økonomisk og sosial bærekraftighet må gå hånd i hånd", sa Dombrovskis.

Han vil bl.a. se på hvordan reguleringen av Eurosamarbeidet kan styrkes, og prioritere fullføringen av bankunionen og kapitalmarkedsunionen for å sikre bankenes likviditet og finansieringen for Europas små- og mellomstore bedrifter.  Dombrovskis vil også jobbe med å utvikle en industripolitikk og en finansieringsstrategi som støtter opp om det grønne skifte, samt fullføre europeiske sosiale pilar og styrke sosiale dialog som et verktøy for å oppnå målene ved denne. Ikke minst for å følge hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer tradisjonelle arbeidsmarkedsmodeller og sosiale trygdesystemer. Dombrovskis vil også videreutvikle den europeiske semesterprosessen som et instrument for økt økonomisk og sosial konvergens til å bedre reflektere FNs bærekraftsmål. Et sterkere arbeide for å bekjempe skatteunndragelser og hvitvasking av penger ble også nevnt.

Mange av spørsmålene til Dombrovskis var knyttet til den konkrete gjennomføringen av det grønne skiftet, grønn finansiering og småbedrifters tilgang til finansiering samt fullføringen av sosiale pilar og implementeringen av EUs bærekraftsmål-

Les mer her.

***************************************************************************************************

NTNU og SINTEF arrangerer Europakonferanse

Den 8. og 9. oktober har NTNU og SINTEF invitert sentrale ledere i norsk næringsliv, organisasjoner, offentlig sektor, virkemiddelapparatet og sentrale myndigheter til dialog om hvordan man sammen kan gjøre norsk kompetanse og interesser mer gjeldende på europeisk nivå.

Strategisamlingen som finner sted i Brussel, vil ha et spesielt fokus på å få flere norske aktører til å delta aktivt i forskning på europeisk nivå og mer konkret fokusere på hvordan det er smart å jobbe på europeisk nivå for å skape nye innovasjoner, for å få tilgang til europeiske markeder og for å øke konkurransekraft.

Les mer her.

***************************************************************************************************

Valg i Portugal

Portugals Statsminister António Costa får fortsette i embetet etter at hans parti (sosialistpartiet) fikk 36,6 % av stemmene i Parlamentsvalget i helgen.

I likhet med forrige ukes valg i Østerrike, får ytre høyre også i Portugal færre stemmer enn ved forrige valg. Kun én representant vil nasjonalistpartiet Chega få i parlamentet.

Regjeringen under ledelse av Costa ble først valgt inn høsten 2015, og ble gjenvalgt selv etter å ha strammet inn landets budsjettrammer.

Les mer her.

***************************************************************************************************

Gasskonsumet i EU øker

Forrige uke la Europakommisjonen frem sin siste energimarkedsrapport som følger utviklingen av sammensetningen av det europeiske energimarkedet.

Rapporten viser at gasskonsumet i Europa økte med nærmere 20 prosent i andre kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Særlig er det gass knyttet til elektrisitetsproduksjon som vokser og har økt med nesten 40 prosent. Parallelt med dette taper kullkraft terreng, mye drevet av stadig høyere kvotepriser på CO2-utslipp.

Et velfungerende kvotemarked, kombinert med lavere gasspriser fremheves som de viktigste årsakene til at gass og fornybar tar store markedsandeler fra kull i det europeiske energimarkedet.

Les mer her.

***************************************************************************************************

Denne uken i EU

  • Tirsdag 8.oktober - Høringer av de foreslåtte vise-presidentene Dombrovski, Vestager og Timmermanns, Brussel 
     
  • Tirsdag 8.oktober - CCS (karbonfangst – og lagring) seminar i Europaparlamentet, Strasbourg
     
  • Onsdag 9.oktober - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (HOD) deltar på NTNUs og Sintefs "EU Strategy Event 2019", Brussel

  • Fredag 11.oktober - Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mottar prisen "Årets europeer 2019" under Europeisk Ungdom sitt landsmøte, Oslo

***************************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: