NHO

Innhold

NHO Europanytt: Ny brexit-utsettelse eller no-deal på fredag?

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May, on the right, and Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker and Theresa May © European Union , 2019 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Etienne Ansotte

Brexit, EU-Kina toppmøtet, energiunionen er realisert, bot til General Electrics for feilinformasjon i fusjon med LM Wind, Digital Day 2019, Google og Kommisjonen diskuterer digital fremgang i energisektoren

Brexit 

Samtaler mellom Labour og regjeringen startet forrige uke, med Mays uttalelse om at kun en tverrpolitisk avtale vil kunne oppnå enighet i Parlamentet. Samtidig sies det at May foreløpig ikke har endret posisjon om sin plan. May reiser til Berlin og Paris i dag for å prosedere sin sak for Angela Merkel og Emmanuel Macron, og har hatt samtaler med andre europeiske ledere forut for det ekstraordinære toppmøte i Brussel i morgen. Samtidig har EUs brexit-forhandler Michael Barnier møtt den irske statsminister Leo Varadkar, som er svært opptatt av å hindre en no-deal brexit. Etter møtet lovet Barnier å støtte backstop, og forhindre en hard grense på den irske øya uansett hva som skjer i brexit-forhandlingene. Hvis ikke man har kommer til enighet om en ny plan for brexit vil Storbritannia forlate EU førstkommende fredag ved midnatt. Du kan lese mer om dette her, her, her og her. 

 

Politisk misnøye i Storbritannia

Misnøyen med den britiske regjeringen er nå på det høyeste nivået på 15 år, ifølge en undesøkelse av politisk engasjement i Storbritannia. Over halvparten av de 1200 deltakerne mente Storbritannia er på vei nedover, og trenger "en sterk leder som er villig til å bryte reglene". Du kan lese mer om dette her

 

Hva skjer dersom no-deal blir en realitet?

Både Norge, UK og EU står klare med beredskapsplaner i tilfelle "no-deal" inntreffer på fredag. Norge undertegnet to avtaler i London 2. april for å sikre nordmenns rettigheter i Storbritannia, samt fortsatt varehandel mellom de to landene. Du kan lese mer om dette her. En del av UKs beredskapsplan, Operation Yellowhammer, dekker områder som transport, helsevesen, energi, mat og vann. Dette kan du lese mer om her. EU står også klar med en beredskapsplan der UK vil bli behandlet som et tredjeland og må forholde seg til generelle internasjonale regler, inkludert WTOs reglement. Les mer her og her.

 

EU-Kina toppmøtet

I dag avholdes toppmøtet mellom EU og Kina. Presidenten for Rådet, Donald Tusk og Kommisjonens President, Jean-Claude Juncker skal sammen møte den kinesiske delegasjonen ledet av Premier, Li Keqiang. Det er forventet at de på toppmøtet vil diskutere bilaterale handels- og investeringsforbindelser, herunder rettferdig og ikke-diskriminerende behandling av økonomiske aktører. Videre er det forventet at begge sider vil diskutere fremtiden for global styring, hvordan man skal takle felles utfordringer og begges forpliktelser etter Paris-avtalen. Les mer her.

BusinessEurope, hvor NHO er medlem, er opptatt av at handels- og investeringsbarrierer fortsetter å hindre europeiske selskaper i å utnytte forretningsmulighetene i Kina, og peker på at investeringsavtalen som har vært forhandlet om i 6 år må landes. Kina og EU må samarbeide i kampen mot proteksjonisme og styrke regelstyrte multilaterale handelssystemer gjennom WTO.  Du kan lese mer om dette her. 

 

Energiunionen er realisert

Europakommisjonen la i dag frem den fjerde "State of the Energy Union" rapporten som er en gjennomgang av fremdriften i de ulike initiativene som i sum utgjør Energiunionen. Rapporten viser at EUs energiunion langt på vei er en realitet, og de opplever god fremdrift knyttet til målsettingene i de ulike initiativene. Rapporten peker videre på at energiunionen har vært et kraftfullt bidrag i moderniseringen av en felleseuropeisk tilnærming til energi- og klimapolitikk. På tross av gode resultater til nå, advarer kommisjonen i rapporten om at innsatsen må økes i årene som kommer dersom EU skal nå sine langsiktige målsettinger om klimanøytralitet innen 2050. Ler mer her.

 

Bot til General Electrics for feilinformasjon i fusjon med LM Wind

Kommisjonen har bøtelagt General Electric med 52 millioner for å gi feil informasjon i overtakelsen av LM Wind. Kommissær Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikk, uttalte at nøyaktig informasjon og full kjennskap til fakta er viktig i konkurransebeslutninger, og at dette er et bevis på at brudd på disse forpliktelsene blir tatt på alvor av Kommisjonen.  Du kan lese mer om dette her.

 

Digital Day 2019

Årets Digital Day blir holdt i dag. Der forventes det at EUs medlemsland skal skrive under på tre erklæringer for å samle ressurser i akselereringen av den digitale utviklingen. Den digitale dagen bringer medlemsland og EU-institusjoner sammen med partnere fra industri, akademia og det sivile samfunn for å fremme samarbeid i digitaliseringen. Du kan lese mer om dette her og her.

 

Google og Kommisjonen diskuterer digital fremgang i energisektoren 

Googles globale sjef for energimarkedsutvikling møter i dag Kommisjonens generaldirektør for energi. Techgiganten ønsker å poengtere betydningen av datatilgang i den digitale transformasjonen av energisektoren, i sammenheng med at strengere EU-regler trådte i kraft i desember i fjor. Selskapet vil oppdatere Kommisjonen om den digitale fremdriften i sektoren, men EU forventer også å diskutere en ren energiovergang, inkludert Clean Energy pakken. Du kan lese mer om dette her.

 

Hva skjer denne uken:

-       EU – Kina toppmøte på tirsdag

-       Europeisk toppmøte om brexit på onsdag

Parlamentet

-       Parlamentsmedlemmer forbereder seg på siste plenum før valget neste uke.

Kommisjonen

-       Rapport om bedre regulering

-       EU Digital Day 2019 og AI retningslinjer presenteres tirsdag

Rådet

-       Utenriksrådet og rådet for generelle saker arrangeres mandag og tirsdag der blant annet MFF og valget i Europaparlamentet skal diskuteres.

-       Uformelt møte for arbeids og sosialministere i Bucuresti.

 

*****************************************************************************************

 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: