NHO

Innhold

NHO Europanytt - Håp om fremgang i Brexit-forhandlingene modereres av britene

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

A Pro-EU anti-Brexit campaigner walking with an European and Union Jack flag combined, in front of the gates to the Palace of Westminster commonly know as Houses of Parliament. Featuring: Atmosphere, View Where: London, United Kingdom When: 04 Jul 2018 Credit: Dinendra Haria/WENN

Håp om fremgang i Brexit-forhandlingene modereres av britene, EU-parlamentet vedtok styrkingen av EUROJUST, ny forsvarsavtale mellom Storbritannia og Tyskland og NHO støtter EU-parlamentets syn på offentlige anskaffelser.

Håp om fremgang i Brexit-forhandlingene modereres av britene.
EU-diplomater uttrykte i forrige uke optimisme om fremgangen på brexit-forhandlingene, selv om utfordringene knyttet til den irske grensen fortsatt ikke er løst.  EU kommisjonens president Jean-Claude Juncker uttalte lørdag at han var optimistisk når det gjaldt utviklingen i forhandlingene og at en avtale kunne bli nådd i oktober. Lørdagens entusiasme har imidlertid bleknet noe nå. EU kommisjonens forslag til en fremtidig handelsrelasjon basert på frihandelsavtalen med Canada, en såkalt Canada +++ skulle vært diskutert av kommisjonen i morgen onsdag, men det er utsatt. Grunnen skal være britiske krav til fortsatt "frictionless trade" også utenfor det indre marked. Les mer her.  

EUs byrå for bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet EUROJUST, styrket.
Vedtakene i Europaparlamentet endrer strukturen til Eurojust og gjør byrået mer effektivt i samarbeidet med medlemslandene og i kampen mot grov grenseoverskridende kriminalitet. Endringene er allerede godkjent av Rådet og Parlamentet, men behøver en siste formell godkjennelse av Rådet før reglene blir lansert. Les mer her.  

Storbritannia og Tyskland styrker båndene gjennom ny forsvarsavtale 
Fredag 5 oktober inngikk Storbritannia og Tyskland en militær samarbeidsavtale "Joint Vision Statement", der Storbritannia vektlegger sin støtte til å beskytte Europa. "Selv om vi forlater EU er vår forpliktelse til Europeisk sikkerhet fortsatt like sterkt" uttalte den britiske forsvarsministeren Gavin Williamson. Han vektla viktigheten av å styrke disse to nøkkelspillerne i NATO. Det er Storbritannias militære styrke som er et av landets store "Brexit kort", der de bruker mest penger i EU på forsvaret og fortsetter å være en viktig forsvarspolitisk aktør i Europa. Les mer her.

EU-parlamentets syn på offentlige anskaffelser støttes av NHO
I forrige ukes Europanytt ble EU parlamentets rapport om offentlige anskaffelser omtalt. NHO advokat Arnhild D. Gjønnes, som leder BusinessEurope's Public contracts working group, støtter mange av synspunktene fra EU-parlamentet. Blant viktige innspill nevner hun overdrevent fokus på lav pris. Bruk av pris alene, gir ingen innovasjon og andre aspekter under økonomisk mest fordelaktige tilbud, som for eksempel kvalitet, må være med. Små og mellomstore bedrifter viser seg ofte å være gode på kvalitet, men vil ikke nå opp hvis oppdragsgiver bare legger vekt på pris. Man burde også dele opp kontrakter i større grad, slik at små- og mellomstore bedrifter får delta slik at ikke alle kontrakter går til de store selskapene.

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.